CRISTI DANILEŢ – judecător

30/10/2011

Obiectiv politic imediat: `Acaparati justitia!`

Filed under: independenta justitiei,MJ,politic — Cristi Danilet @ 6:50 PM

În ultimele luni au fost lansate în spațiul public anumite mesaje și au fost promovate câteva proiecte legislative care dezvăluie intenția clasei politice de instituire a controlului absolut asupra singurei puteri care acționează în mod independent în România.

Despre mesajele politice, doar amintesc. Cel mai dur și nedrept a fost acela cu răul făcut de justiția română (mesaj extrem de populist și atât de general, care ar fi valabil în orice țară și în orice epocă), urmat de lamentarea  cum că ministrul justiției nu are niciun  control asupra sistemului (văd că un fost ministru declara  același lucru în 2008, așa că stau și mă întreb de ce ministrul actual, aflat  în funcție de 4 ani, a avut nevoie de atâta timp să ajungă la aceeași concluzie). Voi dezvălui mai jos, în modul cel mai realist posibil, cum anume se va institui acel control atât de dorit de politicieni asupra justiției, atrâgând atenția asupra demagogiei care a cucerit limbajul politic și asupra pericolului iminent de subordonare politică a justiției.

Sunt patru proiecte legislative promovate deja, extrem de grave:

1. Primul este un proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției și aprobat de curând de către Guvern, prin care se ia preia controlul asupra personalului administrativ al instanțelor: grefierii judiciari (care vor soluționa o anumită categorie de cauze), grefierii (care vor asista judecătorii) și managerii instanțelor (care vor conduce partea administrativă a instanțelor), la care se adaugă personalul de asistență (arhivari, agenți procedurali) și specialiștii IT vor avea cariera gestionată de către ministrul justiției (art.16 din proiectul de lege o indică în mod expres). Astfel, recrutarea, transferul, eliberarea lor din funcție, aprobarea Codului deontologic, aplicarea sancțiuni disciplinare va fi făcută de ministru. Însăși coordonarea Școlii Naționale de Greferi este scoasă de sub autoritatea CSM și trecută sub MJ (art. 47 din proiect), minister care va deține inclusiv locuri în organismul de conducere al Școlii.

Acest proiect de lege a primit aviz negativ de la CSM. Un singur lucru pare acceptabil și eu am fost de acord cu el: cariera grefierilor trebuie gestionată de un organism similar CSM, numit „Ordinul Grefierilor”, cel mult coordonat de MJ. În niciun caz CSM nu poate avea vreo responsabilitate asupra grefierilor, așa cum este în prezent, când MJ, CSM și președinții curților de apel își împart în mod formalist și ineficient toate aceste atribuții. Din păcate însă, proiectul doar enunță acest principiu, și amână reglementarea unei asemenea autorități într-un termen de 3 ani (art. 108 din proiect).

Lucrurile devin mai grave dacă le privim într-un context mai larg: financiar, instanțele sunt dependente de MJ deși din 2005 există o lege care spune că ICCJ trebuie să fie ordonator principal de credite; ECRIS (baza electronică de date a instanțelor) aparține MJ; se vrea o scanare electronică a dosarelor care să se facă pe serverele MJ; experții criminaliști sunt în subordinea MAI și MJ; iar hotărârile judecătorești tocmai au fost deja decretate de politic ca fiind neexecutorii, indiferent ce spun judecătorii.

2. A doua intenție manifestată e cea de revizuire a Constituției. Prin aceasta se vrea o majorare a numărului reprezentanților societății civile în CSM, de la doi la șase. Fără a neglija importanța acestei categorii sociale, reamintesc doar de lupta politică care s-a dus la începutul acestui an pentru numirea celor doi reprezentanți actuali. Aceasta luptă este cel puțin fără rost datorită atribuțiilor restrânse ale celor doi, care nu participă decât la ședințele Plenului CSM, unde nu se iau decizii în legătură cu cariera magistraților decât în mod formal pentru numirea în funcție (când se validează concursul de admitere) și eliberarea din funcție (pentru pensionare). Singura atribuție importantă este cea de numire a conducerii CSM pe timp de un an, respectiv de promovare la ICCJ – dar, cât timp reprezentanții societății civile, chiar și alături de membrii de drept numiți de autorități politice (ministrul justiției, procurorul general al ICCJ și președintele ICCJ) sunt minoritari (doi plus trei) nu sunt motive de îngrijorare. Asta însă….numai dacă nu ar exista cea de a treia și a patra inițiativă, arătate mai jos.

3. Al treilea proiect de lege promovat de ministrul justiției se referă la schimbarea modalității de  promovare la ICCJ. Eu am  mai scris despre asta, dar puțini au înțeles: ministrul justiției, în acord cu CSM, a promovat un proiect prin care examinarea candidatului în fața CSM (numită în mod expres „interviu” – art. 52 ind.3 din proiect) rămânea punctul decisiv, dar acest proiect de lege a fost modificat fundamental în comisia juridică a Camerei Deputaților unde s-a introdus concursul ca modalitate de  departajare a concurenților, motiv pentru care proiectul a și fost respins în  Senat. Joi însă președintele țării a anunțat că Guvernul trebuie să își asume răspunderea pe legea privind promovarea la ICCJ – rămâne de văzut dacă se va păstra forma inițială a proiectului și va lăsa CSM atribuțiile constituționale de promovare a judecătorilor la ICCJ, sau dacă se va asuma răspunderea pe un proiect respins de Parlament (aspect neconstituțional în opinia mea) dar care prevede concursul.

Necunoscătorii au lăudat acest din urmă proiect cum că ar prevedea „condiții mai stricte” de promovare. Ei bine, eu afirm că cei care au lăudat acest proiect nu l-au citit atent, nu au citit  nici forma finală a acestuia, și nici nu au urmărit dezbaterea parlamentară. Eu spun că acest concurs ar fi menit să verifice doar cunoștințele teoretice ale candidatului. Așadar,  prin concurs (a se citi „test grilă”) nu s-ar putea face nicio verificare a capacității profesionale trecute (manifestată în modul de instrumentare a dosarelor de-a lungul vremii), nici a aprecierii făcute de colegii de la instanța candidatului (pentru a vedea capacitatea de comunicare și deschidere) sau a celor de la instanța ierarhic superioară (pentru a avea o părere calificată asupra calităților profesionale); evident, nici nu s-ar putea face vreo verificare a integrității candidatului (putându-se ajunge la situația stupidă ca un magistrat împotriva căruia s-a început urmărirea penală pentru comiterea unei infracțiuni de corupție sau care se află sub cercetări la Inspecția Judiciară pentru comiterea vreunei abateri disciplinare să fie promovat doar pentru că a trecut concursul cu ics și zero).

4. Al patrulea proiect vizează modificarea mecanismului de răspundere disciplinară a  magistraților. Fluturând un fals stindard al întăririi independenței justiției, ministrul a promovat un proiect care va arunca sintagma „independența justiției” în istorie. Evident, sunt pentru existența unui sistem de răspundere a magistraților și el chiar există în prezent, așa cum am mai arătat și cu altă ocazie, iar trecerea atribuțiilor legate de răspundere spre politic ar fi o gravă eroare care ne va aduce în vremuri pe care le credeam demult apuse (anii dinaintea lui 2004).

Mai întâi, în proiectul amitit se enunță independența administrativă a Inspecției, în sensul de a funcționa ca o structură separată de alte instituții, inclusiv față de CSM (art. 64 ind.1, 2 și 7 din proiect pt Legea 317). Sincer, mă îndoiesc că în plină criză financiară Guvernul își va permite costurile creării unei noi instituții – e de remarcat că în mod nereal în secțiunea a patra din expunerea de motive la acest proiect se prevede că implementarea acestei legi nu ar necesita costuri (?!).

Apoi însă, se instituie prevederi menite a se prelua controlul asupra Inspecției Judiciare: ministrul va putea sesiza Inspecția (art 45 alin.1 din proiect pt Legea 317), va putea obliga inspectorii la completarea achetei (art. 45 alin.5 lit.b și alin.7 lit.b din proiect pt Legea 317), va putea renunța la  începerea acțiunii disciplinare sau va putea susține acțiunea disciplinară în CSM (art 44 alin. 3 și 4, art. 46 alin.9, art. 47 alin.3  din proiect pt Legea 317) și, pentru prima dată în istorie, va putea ataca în instanță soluția CSM cu privire la sancționare (art. 49 alin.3 din proiect pt Legea 317). În plus, inspectorii vor putea efectua control pe fond al soluțiilor verificate (art. 99 lit. a și i teza a II-a din proiect pt Legea 303), deși aceasta ar trebui să fie exclusiv obiectul instanțelor de control judiciar, respectiv al activității de evaluare.

Îmi este neînțeles cum se poate scrie într-un loc din proiect că inspectorii judiciari sunt independenți (art. 64 ind 9), după ce mai sus sunt puși în mod neechivoc în subordinea Inspectorului șef care trebuie să le confirme actele (art. 46 alin. 3 din proiect pt Legea 317), respect a ministrului, ceea ce consacră în fapt dependența lor operațională. Îmi este și mai neclar cum se poate scrie în proiect că Inspecția Judiciară este o structură autonomă (art. 64 ind 1 alin. 1), iar în expunerea de motive să se scrie că Inspecția acționează potrivit principiului independenței operaționale și că este autonomă în luarea deciziilor (pct. 2 din secțiunea 2), când de fapt ea este sub controlul operațional al ministrului, ceea ce se reflectă în însăși lipsa independenței sale funcționale.

Apoi, dacă luăm în considerare și ce-a de-a doua inițiativă – cea cu mărirea numărului reprezentanților societății civile în CSM, care va fi urmată, fără îndoială, de implicarea lor  în secțiile CSM, inclusiv în cea disciplinară – este evident că dorește judecarea disciplinară a magistraților de către ne-magistrați (5 magistrați vor fi în fiecare secție, și 6 ne-magistrați li se vor adăuga). Așadar: sesizarea de către politic, efectuare a anchetei disciplinare sub control politic, apoi judecare a magistratului de către cei numiți politic.

Concluzie: Am demonstrat prin cele de mai sus existența unui plan (nimeni nu ar fi atât de naiv să creadă că cele patru inițiative sunt doar o coincidență) bine pus la punct, nu doar de control al justiției, ci chiar de acaparare a acesteia. Astfel, în scurt timp recrutarea în magistratură se va face după criteriile și de către comisiile numite de Plenul CSM în care diferența între magistrați aleși (10) și ceilalți (9) este de un vot, numirea în funcțiile de conducere la instanțe și parchete se face în urma rezultatelor obținute în fața unei comisii numite de Plenul CSM la aceași diferență de un vot, administrația instanțelor va fi controlată exlusiv de MJ, promovarea la ICCJ se va face după un concurs de „X” și „0” susținut în fața unei comisii numite de același Plen CSM, anchetarea disciplinară se va face inclusiv cu privire la fondul soluțiilor de căte o Inspecție Judiciară controlată nu administrativ, ci chiar funcțional de către politic, o Inspecție al cărei șef este numit de Plenul CSM cu aceeași diferență fragilă de un vot, iar judecarea disciplinară a magistraților o va face o secție a CSM compusă în majoritate din ne-magistrați. Însuși CSM, care s-a vrut a fi garantul independenței justiției, va fi dominat de ne-magistrați și membrii de drept, putând impune chiar ca un ne-magistrat să fie președintele acestei instituții, singura încă necontrolată politic în România.

Nu spun că vechiul CSM nu a avut tarele lui: din contra, am fost un critic acerb al acestuia și cred că a fost ineficient în mare măsură, iar decizia unora din foștii membri de a re-candida ne-a făcut mult rău. Nu spun că actualul CSM a acționat întotdeauna pe măsura așteptărilor, dar cred că trebuie recunoscute și încurajate: transparența arătată de noul CSM (ședințe transmise online, documentele de votat postate pe ordinea de zi), fermitatea în aplicarea sancțiunilor disciplinare acolo unde este cazul (de la începutul anului au fost promovate 23 acțiuni disciplinare și au fost sancționați 15 magistrați, pentru 6 acțiunea respingându-se), dorința de management eficient al instanțelor (controlul motivelor de amânare pentru dosarele de peste 10 ani în sistem, respectiv 5-10 ani e deja cunoscută, la fel primul control dispus vreodată la curtea supremă), deciziile luate în domeniul integrității judiciare (lipsirea de pensie de serviciu pentru magistrații corupți, inițierea unei strategii de întărirea integrității judiciare, verificarea informațiilor cu privire la unii magistrați inclusiv de la ICCJ) sau a promovării în puncte cheie (avem din iulie 2011 noi criterii de promovare la ICCJ și noi criterii de numire a inspectorilor la Inspecția Judiciară). Toate astea demonstrează dorința și putința de auto-control al justiției, așa cum ar trebui să fie în orice țară care respectă principiul separației puterilor în stat.

Or, în perioada de pre-aderare, România și-a asumat să respecte și să întărească independența justiției, prin semnarea Documentului de Poziție Comună; aceeași obligație, alături cea privind eficientizarea justiției  răzbate din MCV. Or, prin proiectele promovate în ultima jumătate de an, întreaga carieră a magistraților va fi la cheremul politicului începând cu recrutarea, până la promovarea la ICCJ și terminând cu sancționarea acestora, iar întreaga administrație a instanțelor va fi controlată de minister. Afirm cu tărie că toate aceste proiecte inițiate încalcă standardele internaționale ale independenței justiției instituite de ONU și de Consiliul Europei, devenite obligatorii pentru noi, țară membră a acestor organisme. În aceste condiții, criteriul politic al existenței „statului de drept” care a fost condiție esențală pentru aderarea la UE în 2007 este puternic zdruncinat, iar recenta  sancționare a țării noastre din partea Olandei și Finlandei tocmai pe acest criteriu nu poate fi întâmplătoare.

48 comentarii »

 1. buna seara,

  presupun ca cei enumerati de dvs la punctul 1 NU IMPART DREPTATEA, nu?
  si care-i atunci problema?

  la punctul 2 – vad ca va sperie societatea civila….
  chiar daca in prezent nu sint cei mai reprezentativi ai acestei societati.

  punct 3
  capacitațea profesionala trecuta + aprecierile făcute de colegii de la
  instanța candidatului (pentru a vedea capacitatea de comunicare și deschidere) sau
  a celor de la instanța ierarhic superioară (pentru a avea o părere calificată asupra
  calităților profesionale)…………..
  => TOATE astea enumerate de dvs NU se afla dintr-un interviu de o ora sau 15 ore, ci din recomandari primite de la colegi, de la instanta ierarhic superioara etc., dar in nici un caz dintr-un interviu, care are doza sa de subiectivitate.

  un magistrat poate sa fie uricios, fara charisma, dar un excelent profesionist si atunci pica la interviu?
  :-)

  punct 4.
  nici acum justitia nu este independenta.
  oameni ca florin costiniu, doamna costiniu, gabriela birsan, barbulescu etc.etc.etc. numai independenti NU au fost…si nu vor fi !!!

  chiar credeti ce spuneti in ultima fraza?????

  În aceste condiții,
  criteriul politic al existenței „statului de drept” care a fost condiție
  esențală pentru aderarea la UE în 2007 este puternic zdruncinat,
  iar recenta
  sancționare din partea Olandei și Finlandei tocmai pe acest criteriu nu poate
  fi întâmplătoare. </b.

  chiar credeti ca Olanda si Finlanda ne-au sanctionat din aceasta cauza???

  sper ca nu….

  Comentariu de skorpion — 30/10/2011 @ 7:16 PM | Răspunde

  • Eu cred ca nu ati citit actul normativ care reglementeaza promovarea la ICCJ. Nu va condamn, multi nu au facut-o, desi isi dau cu parerea despre aceasta promovare. Tocmai acele modalitati de aflare a trecutului candidatilor sunt cuprinse in in Hotararea 484 din 29 iulie 2011 a CSM.
   In rest, spre deosebire de altii care manipuleaza pe forumuri dandu-se analisti in domenii pe care nu le stapanesc, eu chiar cred in cele ce scriu. Si nu vreau sa dau nimanui lectii.

   Comentariu de Cristi — 30/10/2011 @ 8:21 PM | Răspunde

 2. 1. Ilustrtia este corect aleasa: „Asta patesc cei ce se adreseaza justitei independente”-cu incredere.
  2. In dorinta de a ajuta, (fiind necesar ajutorul populatiei),va ofer vreo 4 dosare pentru studiu,
  3. Poti fi facut zob DE justite si fara amestecul politicului, chiar prin efectul independentei…

  Comentariu de skinnz — 31/10/2011 @ 5:52 AM | Răspunde

 3. Romania e asa cum e pt ca politicienii se bucura de o realativa imunitate (de +20 de ani).
  Vor incerca s-o pastreze cu orice pret. La asta se adauga si cei care cred ca statul e mai presus de lege. Raspunsul dat recent de Uniunea Nationala a Judecatorilor la comentariile lui T.Basescu e unul concludent. Tinta sint doar cei citiva care chiar au inceput sa creada ca sint judecatori adevarati.

  Din pacate exista o simbioza incontenstabila intre judecatori Gucci si politicienii Armani. Multumim DNA pt indiscretie.
  Multumim si judecatorilor care mai recent au intrat intr-un dialog cu cetatenii (ultimii find judecatorii Dana Garbovan si Adrian Neacsu la contributors.ro ).

  La punctul 1.
  Nu e neobisnuit in Europa sa ai o organizatie independenta care coordoneaza si presteaza servicii specializate pt instante. Motivul tine strict de eficienta economica. Rolul lor creste, au nevoie de resurse mari,exista avantaje incontestabile. Influenta lor asupra instantelor e zero.

  Comentariu de Tio — 31/10/2011 @ 9:59 AM | Răspunde

 4. buna ziua d-le Danilet;

  Dvs ati avea dreptate daca justitia ar fi dorit sa fie obiectiva;spun obiectiva si nu independenta,ca justitia-asa cum o vad eu,nejurist-simplu cetatean nu e nici independenta nici obiectiva;
  nu cred in acuzatiile aduse in ziare sau la tv,dar observ ca orice proces este aminat,observ ca d-na Barsan nu are nici cea mai mica urma de constiinta,observ ca d-na Pivniceru silueste prin interpretari proprii sensul cuvintelor in limba romana ,observ ca o d-na judecator care chiar judeca cu celeritate un proces al unui personaj celebru a fost sanctionata de seful ierarhic,si, mai ales observ ca justitia incearca sa se sustraga oricarui control;
  daca este adevarata afirmatia Dvs ,ca se incearca controlul politic,de ce n=ar fi adevarata si supozitia mea ca justitia incearca sa se sustraga oricarei forme de autocontrol si/sau control;
  scuzati-ma,dar nu cumva hotul striga hotul?

  Comentariu de intimplator — 31/10/2011 @ 11:23 AM | Răspunde

  • Nu, nu striga. Eu lucrez acum in CSM care are acest rol de gestionare a autoguvernarii. Si vreau sa fiu lasat sa imi fac treaba cum scrie la lege, adica in conditie de independenta. Daca ma puneti sub controlul politic, ganditi-va ca aceasta parghie o va putea utiliza orice adversar al dvs intr-un proces. Vad ca se uita prea usor ca intr-un proces, nu judecatorul este adversarul partilor.

   Comentariu de Cristi — 31/10/2011 @ 11:42 AM | Răspunde

   • mi-am zis ca nu mai intervin la dvs, dar trebuie.

    Spuneti:
    Daca ma puneti sub controlul politic, ganditi-va ca aceasta parghie o va putea utiliza orice adversar al dvs intr-un proces

    Dvs chiar nu realizati ca „bietul” florin costiniu, „biata” gabriela birsan, „bietul” jipa, biata barbuleasca, biata si nevinovata pivnicieru si inca multi altii SINT DE ANI DE ZILE SUB CONTROL POLITIC ILIESCIAN, NASTASIAN, „MAFIA-n”????????

    chiar nu vedeti asa ceva?????

    ca doamna judecatoare care voia sa judece cu celeritate a fost indepartata nu este tot un rezultat AL CONTROLULUI SI PRESIUNII POLITICE PESEDISTE-VINTISTE???

    chiar atit de naiv sa fiti?

    ma indoiesc sincer!

    Comentariu de skorpion — 31/10/2011 @ 11:50 AM | Răspunde

    • Pai, si daca e rau asa, chiar vreti mai mult?! Ca si judecatorul de la ultima judecatorie din tara asta sa fie sub controlul primarului, asa cum era inainte de 1993? Chiar vreti ca presedintii de instante sa fie din nou numiti la sfatul prefectilor, asa cum era inainte de 1997? Chiar vreti ca ministrul sa verifice solutiile instantelor judecatoresti, asa cum era inainte de 2004? Oare nu ar fi bine sa fim si membri de partid, ca inainte de 1990?
     Ei bine, dvs poate vreti asta si poate aveti motive personale pt asta. Eu nu vreau, pentru ca eu respect niste principii, cu orice risc pt persoana proprie. Iar aceste principii sunt indiscutabile, ele fiind axiome, si nu au voie de votul poporului pt a se aplica. Din contra, poporul va fi beneficiarul lor. SI, credeti-ma ca stiu ce vorbesc. Am prins justitia dinainte de 2004, am mai povestit despre asta. E o mare evolutie ce e acum. Mare.

     Comentariu de Cristi — 31/10/2011 @ 12:31 PM | Răspunde

   • multumesc pentru raspunsul Dvs; nu inteleg un lucru: echdistanta justitiei este asigurata de persoane sau de institutii?
    de ce nu promovati legi care sa ma apere si pe mine la fel cum il apara pe dl costinu sau pe d-na birsan,sau pe.. sau pe…
    cit despre pirghia politica folosita impotriva mea in procese,va rog sa ma lasati sa apreciez singur ;deocamdata eu observ ca platesc taxe-din care parte sun t alocate justitiei sa fie independenta-si rezultatele sunt cele care sunt;
    daca dupa X ani de la constituirea CSM recunoasteti implicit ca acest organism nu este independent,si ca Dvs va straduiti sa-l faceti independent,ce se va intimpla cu el dupa ce va expira mandatul?
    eu cred ca un jusrist trebuie in primul rind sa opereze cu concepte,cu reguli si nu cu perceptii

    Comentariu de intimplator — 31/10/2011 @ 12:34 PM | Răspunde

    • Nu doresc sa imi rastalmaciti vorbele. Eu spun ca acum justitia este independenta, inclusiv CSM. Mai spun ca avem scursuri in sistem, dar ne putem rezolva singuri problemele. Si mai spun ca independenta inseamna lipsa subordonarii sau controlului politic. Ca asta da rateuri uneori, eu sunt de acord: cum sa fie multumiti politicienii ca pot fi anchetati oricand? Nu vedeti ca paralal cu acordarea independentei justitiei in 2004 au inceput dosarele cu oameni politici, cu oameni de afaceri etc? Credeti ca vor mai fi astfel de dosare dupa ce se ia independenta? Si chiar credeti ca se poate lua independenta? CHiar vreti asta? CHiar va dati seama ce inseamna asta? Va doriti o justitie in care partile vor apela la minsitrul, la prefect, la primar sa isi rezolve cum vrea el cauza? Stiti ca si acum, dupa institutirea CSM separat de MJ in 2004, inca sunt astfel de scrisori pt interventie in dosare trimise la MJ, la parlamentari etc?
     Poporul roman nu respecta independenta pt ca nu stie ce e asta. Nu apreciaza independenta pt ca multi romani nu au iesit din comunismul care le-a inglodat mintea atatia ani.
     Cat despre principii, eu insumi tzip cand e vorba de ele si cele mai importante, derivand unul din altul, sunt: democratie, stat de drept, separatia puterilor, independenta justitiei, independenta judecatorilor.

     Comentariu de Cristi — 31/10/2011 @ 12:57 PM | Răspunde

     • din nou buna ziua;sunt onorat de raspunsurile Dvs;
      independenta justitiei: di cite stiu-repet nu sunt specialist-
      a.judecatorii sunt inamovibili
      b.csm este un organism intern care trebuie sa asigure ca judecatorii sunt impartiali si judeca in spiritul si litera legii;
      ce nu-mi este mie clar:
      a. de ce separarea functiilor ad-tive de judecatori este o incercare de acaparare politica a justitiei/dupa mine e doar un act de management
      b. de ce stabilirea unor criterii de a accede la ICCJ ,in afara de interviu,este o incercare de subminare a independentei justitiei?
      justitia se face in -probabil peste 99 %din cazuti- la instantele inferioare;nu vad cum un primar-daca judecatorul este onest-poate influenta decizia;
      eu vad acum ICCJ ca cea mai incorecta curte de justitie din romania;e drept perceptia mea este data de dosarul voicu&birsan;ceva trebuie facut;
      sunt convins ca dvs sunteti bine intentionat,dar cind mie mi se reduce salariul iar judecatorii isi judeca singuri sporurile si dau decizii „corecte”,ba cazul este judecat cu viteza luminii-in aceasi zi depusa cererea si decisa in aceasi zi
      cred ca sunt indreptatit sa cred ca ceva este in neregula si ca numai bunele intentii nu sunt suficiente;
      da,dvs dorit,dar ce antidot aveti la impertinenta d-nei Barsan care nici macar nu face simplul gest de bun simt de a se abtine de la analiza propriului dosar;
      poate ca sunt punctuale aceste cazuri,dar daca ele sunt amblematice?
      ca simplu cetatean ,platitor de taxe,am dreptul sa intreb;
      dus la extrem,pot spune ca asa cum inteleg eu independenta justitiei este deasupra oricarei discutii din punctul dvs de vedere ;este corect,dar nu cumva aceasta independenta se traduce prin „dictatura judecatorilor”-atentie spun a judecatorilor nu „a legii”;eu unul am mai trait asa ceva”,se chema „dictatura proletariatului”si va asigur ca nu era bine
      cum se poate asigura dictatura legii,nu a judecatorilor
      cu stima

      Comentariu de intimplator — 31/10/2011 @ 3:55 PM | Răspunde

 5. CSM are nevoie urgenta de un purtator de cuvint care sa explice, pe intelesul tuturor, realitatea si cadrul legal in care lucreaza judecatorii…sau faptul ca Justitia insemna mult mai mult decit „marile dosare de coruptie”. Am uneori impresia ca lumea se asteapta sa fiti un fel de combinatie intre „Judge Dredd” si o reincarnare a lui V.Tepes ;-) si nu e vina lor…
  Pe site-ul CSM scrie:”Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media Post vacant”

  Comentariu de Tio — 31/10/2011 @ 12:26 PM | Răspunde

 6. Imi exprim regretul public ca unii nu stiu cand trebuie sa taca iar dumneavoastra sunteti unul dintre cei la care ma refer
  Observ cu ,,satisfactie” ca pentru dumneavoastra proiectul de lege privitor la statutul grefierilor este trecut cu nr.1 ca proiect legislativ ,,extrem de grav” in ceea ce priveste independenta justitiei
  Sunteti incapabil(i) sa aveti grija de magistrati insa doriti si controlul asupra grefierilor fara ca macar sa ii intrebati daca ei isi doresc asta.
  Lipsa unor cunostinte minime despre aceasta categorie de angajati din sistemul justitiei va face incapabil sa analizati cu obiectivism respectivul proiect de lege. Dati ca exemplu negativ preluarea SNG de catre MJ …..in timp ce in TOATE TARILE Uniunii Europene structurile similare SNG sunt sub coordonarea MJ.
  Exemplele pot continua la nesfarsit, ,,calitatile” unor actuali presedinti de instante conducand la diferente de atributii, drepturi, salarii intre grefieri din curti de apel diferite (chiar daca legislatia este aceiasi pentru toate instantele)
  mai e nevoie sa va spun cam cate dintre hotarari sunt MOTIVATE de grefieri ? Banuiesc ca doriti controlul total asupra grefierilor doar pentru ca acestia sa faca toate activitatile magistratilor cu exceptia incasarii drepturilor salariale
  Este rusinos unde a ajuns actualul CSM. Credeam ca mai jos nu se poate insa saptamanal ne asigurati ca ne inselam.

  Comentariu de Raducu Petcu - grefier — 31/10/2011 @ 1:13 PM | Răspunde

  • Pot sa va intreb ca justitiabil de ce sunt hotararile motivate de grefieri?
   Cazul meu a fost plimbat timp de 2 ani pe la 6 complete de judecata, adica 6 judecatori si 4 grefieri care s-au straduit care mai de care sa greseasca. De exemplu au citat expertul la o adresa gresita de 6 ori pe parcursul a 9 luni. Timp de 2 ani nu s-a judecat de loc pe fond. Totul s-a limitat la acte de procedura gresite sau oricum amanate cat se poate de mult.

   O notificare de la posta venita dupa trimiterea primei citatii spunea clar ca expertul este „necunoscut la adresa”. Si judecatorul si grefierul la al caror complet se afla in acel moment dosarul au ignorat notificarea si au continuat sa citeze expertul la aceeasi adresa gresita. Grefierul (facand parte din alt complet) mai citase expertul cu catva timp in urma la adresa corecta (semn ca se poate). Dar partea adversa (nepotul prodecanului baroului – asta ca sa intelegeti ca ca nu era un oarecare ca mine) a cerut „completarea expertizei”, si din clipa aceea expertul n-a mai fost gasit, pana la un moment considerat favorabil de catre partea adversa.

   In fine, ca o „incununare” a eforturilor judecatoriei de a face dreptate nu mi-au fost acordate cheltuielile de judecata. In motivare se spunea ca paratul nu a depus intampinare, ceea ce era o mare minciuna, pentru ca se afla la dosar.

   La recurs, Curtea de Apel a motivat ca intr-adevar cheltuielile de judecata nu mi-au fost acordate, desi fusesera cerute de avocatul meu conform insemnarilor din caietul grefierului, pentru simplul fapt ca GREFIERUL A UITAT SA LE TREACA DIN CAIETUL DE SEDINTA in nu stiu ce raport catre judecator. Oricum paratul se afla in culpa procesuala si depusese si intampinare. Recursul a mai durat si el 4 luni.

   Judecatorul acela (al 6-lea care se ocupa de cazul meu) si-o fi bagat vreun pic nasul prin dosar sau a lasat grefierul sa aranjeze tot ce se poate impreuna cu partea adversa (prin rudele din „sistem”)?

   Poate ar fi cazul sa spuneti si ce presiuni se fac asupra grefierilor (ca oricum nu raspund, asa cum nu raspund nici judecatorii pentru „greselile” cu dedicatie).

   Comentariu de dia — 07/11/2011 @ 12:43 PM | Răspunde

 7. Domnule judecător, aţi fi de acord cu organizarea periodică (o dată la doi ani) a plebiscitului pentru reconfirmarea pe post a judecătorilor de la ÎCCJ? Nu pauşal, ci individual, cu prenume şi nume, înscrise pe buletinul de plebiscit.

  Vă întreb, pentru că suveranul dv. suntem noi, oamenii de rînd. NU e nevoie să ştim materii peste materii. Acolo unde Justiţia se împiedică de proceduri, imunităţi, codeli, izmeneli, noi, oamenii de rînd avem competenţa morală şi dreptul constituţional de a da afară judecătorii putrezi.

  Sistemul descris de mine funcţionează bine mersi, în Japonia, şi ocoleşte exact politica de partid, aia de care vă plîngeţi în articolul de mai sus. Sistemul are şi avantajul că nu lasă posibilitatea eventualelor junte magistrate să colonizeze statul. Win-win.

  Comentariu de Marius Delaepicentru — 31/10/2011 @ 1:55 PM | Răspunde

  • Dvs nu sunteti suveranul justitiei, nu puteti da ordine justitiei si nu puteti impune aprobarea justitiei. Incercati sa vedeti suveranitatea ca puterea acordata de popor unor organe special create pt a-l guverna. Daca pt legislativ si executiv se cere votul dvs, pt justitie nu se cere, fiind singurul domeniu in care o functie se ocupa pe criterii meritocratice. Pt ceea ce inseamna statul de drept a se vedea https://cristidanilet.wordpress.com/2009/12/30/justitia-putere-publica-in-statul-de-drept/, iar pt ceea ce inseamna independenta justitiei, a se vedea `Independenta justitiei in statul de drept (I): Standardele de independenta structurala`, in revista THEMIS a INM nr. 1/2010, p. 75-86; `Independenta justitiei in statul de drept (II): Standardele de independenta personala`, in revista THEMIS a INM nr. 2-3/2010, p. 63-73.

   Comentariu de Cristi — 31/10/2011 @ 9:53 PM | Răspunde

 8. Domnilor judecatori, dupa cum puteti observa din comentariile anterioare, ati alterat cu totul increderea societatii in justitie. Si anume, PRECEDENTUL necinstei este cel care va anuleaza credibilitatea. Ati avut independenta si ati abuzat de ea. Cu salbaticie.

  Sustineti ca acest proiect aduce influenta politicului in justitie. Foarte posibil, chiar probabil. Dar cum reprezentantii justitiei au dovedit ca nu se pot ridica deasupra conditiei umane in ce priveste „motivatiille” pecuniare, suntem din nou pusi in fata alegerii raului cel mai mic. Ca atare, justitia trebuie sa raspunda in fata cuiva.

  Cu parere de rau,

  Vasile

  Comentariu de Vasile — 31/10/2011 @ 10:28 PM | Răspunde

  • Intre a raspunde si a controla, este o mare diferenta. Nu trebuie sa fii nici analist, nici bloger, nici specialist. Trebuie sa ai o doza de buna-credinta. E firesc ca judecatorii sa raspunda si acestia raspund: penal, disciplinar, administrativ, in viitor poate chiar material. Dar nu e firesc ca ei sa fie controlati pe dosare nici de catre popor, nici de catre politic. Daca nu pricepeti acest lucru, nu pot decat sa sper ca veti uita odata si odata perioada comunista in care poate ati trait atatia ani, dvs si cei din jurul dvs.
   Cat despre `necinste` si `motivatii pecuniare`, grija mare, domnule cum vorbiti pe blogul meu despre mine. Eu nu am luat si nu iau niciun fel de atentii, daramite spaga sau alte asemenea.

   Comentariu de Cristi — 31/10/2011 @ 11:20 PM | Răspunde

 9. ati ras de pe suprafata blogului propunerea mea de la ora 5,49 p.m.

  acum o sa radeti si comentariul de la ora 1.13 pm mult mai dur ???

  Comentariu de skorpion — 31/10/2011 @ 10:45 PM | Răspunde

  • M-am hotarat sa nu mai permit reclama la blogurile care iau in deradere ce scriu eu, cu anonimi care se dau specialisti, care nu sunt decat angajati politic sau cel putin asa par, care argumenteaza prin manipulari vizibile indicand texte de lege inaplicabile sau care au alt continut decat cel aratat, si care militeaza pt subordonarea justitiei. Eu inteleg ca politicul are un obiectiv clar, de aceea inteleg modalitatea de acaparare a blogerilor prin intermediul analistilor anonimi. Dar nu am sa fac parte din acest plan care va arunca Romania inainte de 2004 sau chiar mai rau. Poate dvs vreti sa traiti in Romania controlata politic, eu vreau sa traiesc in Romania doar condusa politic si unde se cunoaste rostul justitiei.

   Comentariu de Cristi — 31/10/2011 @ 11:14 PM | Răspunde

 10. Domnule Danilet, in imaginea ce insoteste aceasta postare nu reusesc sa disting pe cine este lovit cu bocancul: un caine sau un om?
  Va suparati daca va rog sa ma lamuriti?

  Oriunde in lume cel care face legea (a se citi parlamentul, guvernul, administratia publica locala si centrala) este cel mai tare; niciodata cel care aplica legea nu va fi altceva decat un simplu instrument prin intermediul caruia se aduc la indeplinire normele unui sistem care serveste pe cel care face legea, sub simpla justificare ca, fiind mandatat sa guverneze pe temeiul votului majoritar, are dreptul de a norma, de a legifera.

  Este un mecanism pervers si cred ca societatile moderne ar trebui sa ia exemplul Elvetiei, unde guvernarea este participativa (cetateanu isi exprima pozitia fata de un proiect normativ, adoptarea lui depinzand in mod direct de vointa cetateanului, iar de vointa unei majoritati parlamentare). Sigur, se va sustine ca acest mod de guvernare, de legiferare, este foarte costisitor.

  Este costisitor, dar el aduce democratia la nivelul cel mai inalt si cel mai asumat. In tara noastra nimeni nu poate baga mana in foc in privinta intentiilor politicienilor, asa ca riscul unei non democratii este foarte ridicat. Spre exemplu acel parlamentar de Giurgiu care spunea in gura mare ca nu stiu ce individ nu e camatar, iar daca ar fi nu ar fi ceva ingrozitor, atata vreme cat a fost imprumutat cu bani de respectivul individ nu prezinta nicio garantie ca legifereaza in interes comun.

  Ori pentru a se evita asemenea indivizi intr-un Parlament ales printr-un vot absolut inconstient se impune ca viitoarea Constitutie sa fie modificata in asa fel incat sa avem parte de o guvernare participativa, chiar daca pentru asta va fi nevoie sa afectam tot bugetul tarii.

  Comentariu de area — 31/10/2011 @ 11:35 PM | Răspunde

  • Nu stiu cine e lovit, cert este ca cineva loveste…
   Cat despre democratia participativa, sunt unul care va sustine pana in panzele albe aceasta idee. Motiv pt care si incerc sa iau pulsul societatii pe acest blog si sa imi expun votul in CSM pe acest blog, si chiar am invitat la un suc pe unii din comentatori dar le-a fost mai comod sa ramana sub anonimat si sa isi exercite lasitatea comentan aici sau postand pe alte bloguri unde ma fac troaca de porci.
   Si tocmai cazul expus de dvs incepe sa ma faca a ma intreba daca nu cumva guvernarea participativa se practica deja si noi nu am realizat. Oare nu cumva sunt mari firme care promoveaza prin politicieni proiecte de scutire de datorii?! Oare nu sunt camatari care cumpara influenta si imunitate prin intermediul autoritatilor?! Oare nu sunt deja interlopi care participa pana si la actul de politie fiind ruda/prieten/sponsor al sefului politiei?! Doar intreb, nu insinuez nimic.
   Si in aceste conditii stau si ma intreb: oare chiar populatia simpla si onesta nu stie parghiile democratiei participative pe care le are la indemana, de la participarea la sedintele autoritatilor, pana la observatii la proiectele de acte normative puse in dezbatere publica?! Oare e vorba de incultura sau de indiferenta?! Eu as vrea sa vad societatea civila, dar cu durere marturisesc ca imi este imposibil. As vrea sa vad civism, dar vad numai laşi. As vrea sa vad proiecte promovate de popor, dar nu vad decat nepasare.

   Comentariu de Cristi — 31/10/2011 @ 11:44 PM | Răspunde

 11. „populatia simpla si onesta” nu comenteaza pe blog la dvs pt ca e prea procupata sa supravetuiasca. Ei sint cel de pe trotuar in animatia de mai sus si nu vor crede vreodata ei conteza undeva, cumva.
  Blogari anonimi/frustrati/cu agenda reprezita 1% din populatie. E nevoie de 7-15% pt a vorbi de o opinie publica. Soc civila e acaparata, dupa model totalitar, de meritocrati iar un respect pt autoritate, prost intelesa, paralizeaza.

  P.S.
  Nu poti avea democratie participtiva intr-o tara unde nu ai o soc civila, nu exista dialog si unde discursul public e la nivelul sec XIX.

  Comentariu de Tio — 01/11/2011 @ 9:44 AM | Răspunde

 12. o postare care vine in continuarea celor anterioare:

  http://theophylepoliteia.wordpress.com/2011/11/02/constitutia-poporului-%C2%AB-suveran-%C2%BB-si-republica-judecatorilor-xiii/#comment-171697

  merita s-o cititi !

  o seara frumoasa va doresc,

  Comentariu de skorpion — 02/11/2011 @ 11:27 PM | Răspunde

  • Multumesc de informare. Ca de obicei o postare care poate impresiona numai necunoascatorii. Am raspuns, desi mi-a mancat o groaza de timp si nu stiu la ce imi foloseste. Retineti concluzia `DECI, dupa intrarea in vigoare a Legii 303 (in sept 2004) orice promovare de la o instanta inferioara la suprema s-a facut numai de CSM (cum e cazul lui Aron), cu o exceptie in perioada sept 2004-ian 2005 numai pentru judecatorii aflati deja la instanta suprema care au putut fi reinvestiti doar de PR la ICCJ (cum e cazul lui Ciubotaru). Azi, numai pentru ocuparea functiilor de conducere la ICCJ legea 303 impune NUMIRE de catre PR la propunerea CSM`. Vorbiti cu cu expertul dvs in constitutional care vede articolele lui @cetatean. Cred ca a dat unda verde la unele asa, din burta…Sper ca nu va ia bani pt asta, ca ar trebui sa ii cereti inapoi.
   O seara minunata si dvs.
   `

   Comentariu de Cristi — 03/11/2011 @ 2:52 AM | Răspunde

 13. Am vazut cometariile PR intr-o forma prescurtata pe EZ. Pot fi demontate aproape in intregime. Politicul vrea stat de drept dar o ia pe scurtatura aproape de fiecare data, adica asa cum au facut si comunistii de la P.Groza incoace.
  Parlamentul si Guvernul (mii de ordonate de parca ar fi razboi) au facut legile. Am auzit ca Guvernul are avea la dispozitie +3000 de juristi + consultanta?

  Poate ca data viitoare cind un judecator hotaraste sa acorde o despagubire cuiva sa fac si sigur ca cel ce plateste are de unde? Ba chiar si ce vaca ar trebui sa vinda…? ;-)

  Contestatii care ajung in diferite instanta sint peste tot dar nu cunosc proportiile.

  Comentariu de Tio — 03/11/2011 @ 3:40 PM | Răspunde

 14. Cristi, imi pare rau c’abia acum realizezi treaba asta :( eu ti-am mai spus-o, inca din timpul campaniei opriti codurile, acum mai bine de 2 ani :( si-am reiterat-o la http://codruvrabie.blogspot.com/2011/10/vitelul-de-aur-al-reformelor-ro-lung.html… s’avem o zi buna!

  Comentariu de Codru Vrabie — 04/11/2011 @ 6:46 AM | Răspunde

 15. Buna seara dle. Danilet,

  Va felicit pt. pasiunea, pt. dragostea si pt devotamentul dvs. fata de Justitia romaneasca!
  Ma bucur enorm de mult cand magistratii reactioneza la planurile politicului si ma mai bucura faptul ca mai exista in tara si oameni curajosi care au suficienta tarie de caracter incat ,,sa ia taurul de coarne”.
  Despre primele 3 proiecte stiam pana acum, dar al 4-lea mi-a scapat. E ingrozitor ce incearca politicul sa faca cu independenta Justitiei si a magistratilor. Stau si ma intreb, ce mai putem face noi pt. Justitia noastra in zilele de azi?
  Ma gandesc ce pot face eu ca tanar student la Drept, ca viitor magistrat, pt. ca Justitia sa nu ,,cada” iar in mainile politicului.
  Nu pot sa stau cu mainile in san si sa vad cum Cel care ar trebui sa mentina echilibrul puterilor in Stat, il distruge si mai mult de atat aproape ca impune solutionarea litigiilor dupa bunul sau plac. Ce fac magistratii din MJ la auzul bazaconiiilor astora?? Stau in spatele presedintelui zambind la afirmatiile lui si mestecand guma, ca si cum nimic nu s-ar intampla. Ma refer la SS Lidia Barac, desigur. E dureros acest lucru.
  In masura in care este posibil mi-as dori ca magistratii sa iasa public mai des si sa condamne, sa protestetze in vreun fel, fata de amestecul politicului in Justitie. Mai nou si o parte din presa se ocupa cu ,,infierarea magistratilor” si cu manipularea oamenilor de rand care nu inteleg sistemul juridic. Nu vreau sa ma plang pe blogul dvs. si nci sa ma lamentez. Vreau sa pun umarul alaturi de dvs. si de altii la protejarea Justitiei, la intarirea, la sprijinirea ei si a celor care o infaptuiesc. Sub nici o forma nu putem permite acapararea Justitiei de catre politic.
  Nu stiu cum putem impiedica asta, dar stiu ca PUTEM!
  Activitatea dvs. ca om de rand, ca magistrat, ca membru CSM ma incurajeaza, ma motiveaza sa lupt pt. idealurile mele si sa nu renunt. Sper sa am placerea de a va cunoaste personal, intr-o zi cand veti fi in Oradea.
  Toate cele bune!

  Comentariu de Liviu Daniel — 04/11/2011 @ 11:14 PM | Răspunde

  • Stimate coleg, eu am vazut multi tineri care habar nu au cu ce este sistemul juridic, dar vor sa faca parte din el. Am vazut multi tineri curajosi care vroiau sa puna umarul la reforme, care apoi au renuntat la prima incercare. Am vazut multi revolutionari care au uitat dupa doua zile ce au spus anterior. E plina lumea asta de analisti. E plina de oameni cu idei. Mai putini oameni de actiune avem, insa. Eu astept sa va treaca avantul si sa veniti cu raspunsuri la intrebarile pe care mi le puneti. Daca le aveti deja, hai sa discutam chestiuni concrete. In rest, ma tem ca sunt doar vorbe…

   Comentariu de Cristi — 06/11/2011 @ 9:47 PM | Răspunde

   • Subscriu aproape in totalitate spuselor dvs; zic aproape in totalitate pt. ca am ceva de adaugat.
    Acest avant sa stiti ca nu-mi va trece, deoarece m-am implicat in absolvirea acestei facultati atat cu mintea cat si cu inima, asadar gandesc si logic dar sunt si momente cand gandesc sentimenal. Nu sunt genul de persoana care sa se multumeasca doar cu vorbele, imi place mai mult sa actionez, sa pun osul la treaba acolo unde e nevoie. Nu am momentan niste raspunsuri la acele intrebari, am ceva idei despre cum noi toti impreuna sa incercam sa-i responsabilizam pe politicieni, sa-i constientizam de efectele negative ale unor proiecte legislative, efecte care s-ar putea mai devreme sau mai tarziu sa-i cuprinda si pe ei sau pe cei dragi lor. Initiatorii proiectelor desigur ca prezinta doar beneficiile, doar efectele pozitive ale respectivului proiect.
    Insa ce credeti ca s-ar intampla daca ar merge la cabinetele parlamentarilor in audienta cunoscatori ai sistemului, de exemplu magistrati (pt. ca si ei sunt cetateni ai acestei tari si ei voteaza, deci au dreptul de a-i interpela personal pe politicienii din colegiile lor), avocati, chiar si studenti, cu niste contraargumente pertinente si reale, ca cele prezentate de dvs. pe blog, cu expunerea motivelor pt. care acel proiect nu ar trebui votat. Desigur cu precizarea mentionata mai sus si anume ca si domniile lor impreuna cu familia pot sa ,,beneficieze” de aceste efecte. In opinia mea cred ca orice parlamentar isi pune pe primul loc familia, siguranta sa, confortul sau, abia apoi facandu-si loc interesele de partid. In momentul in care parlamentarul constata ca si el si familia sa pot fi o tinta sigura al acestor efecte negative, indraznesc sa zic ca sunt sanse slabe ca el sa voteze acel proiect. Toate aceste expuneri de motive si contraargumente detaliate sa se faca si in scris prin inmanarea unei scrisori, ca el sa aibe timp sa digere informatia si poate ca o va arata si altor colegi de ai sai dintr-un motiv sau altul si asa in opinia mea s-ar putea ca unele proiecte periculoase pt. independenta Justitiei si pt. libertatea cetateanului de rand sa nu mai fie aprobat in Parlament.
    Deci idei exista, sunt deschis si interesat si de alte propuneri mult mai bune, ale altor persoane, asadar trebuiesc doar puse in practica.
    Va asigur ca eu sunt hotarat si pregatit pt. a face ceva concret si sa stiti ca nu este ceva efemer.

    O seara buna va doresc!

    Comentariu de Liviu Daniel — 07/11/2011 @ 8:25 PM | Răspunde

 16. buna dimineata,

  Am inteles de la @Cetatean ca ati facut-o de oaie cu interpretarea legii 303/2004.
  Cum e posibil sa afirmati ca sub legea 56/1993 judecatorii de la Suprema erau numiti in temeiul art13, cind erau in temeiul art.12?
  Cetatean mi-a aratat nu numai ca va inselati, ci ca vreti sa ii inselati si pe altii.

  am folosit sintagma ”ati facut-o de oaie” pentru ca foarte multi din cei cocotati in virfurile societatii ne cred pe noi niste ….oi numai bune de
  manipulat in interesul vostru.
  :)

  o zi splendida de simbata va doresc!

  Comentariu de skorpion — 05/11/2011 @ 8:52 AM | Răspunde

  • Mersi frumos de urare, chiar a fost: fiica-mea a facut 10 ani.
   Ca sa va raspund la intebare: eu am utilizat varianta publicata oficial a textului legii, disponibila aici http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=13797. In rest, despre cine pe cine inseala, e o problema de perceptie. Poate de data asta ne dati un raspuns chiar aici.
   In orice caz, e nasol daca tr sa va spuna altii cum sa ganditi. Si mai rau este daca credeti ca argumentele de text constau in cifre ale articolelor si nu in continutul acestora. Imi inchipuiam degeaba ca o sa conving cititorii dvs sa citeasca ei insisi legile abracadabrant prezentate de anonimii de pe blogul dvs. Evident, cum era de asteptat, nu a facut-o nimeni.
   Un cititor cu minime cunostinte de civism, nu de drept, ar fi stiut ca in timp legile se schimba si unele numere de articole la fel, desi continutul articolului ramane acelasi. Nu am verificat daca art. 12 in cauza a devenit vreodata 13. Dar e o prostie daca a fost combatut astfel. Cum am mai spus, nu mai merita sa imi bat caput si sa imi pierd timpul pe blogul dvs. A fost o experienta cel putin bizara. UN singur moment cam crezut ca ma confrunt cu niste specialisti, dar se vede ca m-am inselat grav.
   Sa stiti insa ca invitatia la suc ramane valabila. Pt orice anonim de pe blogul dvs si in orice loc alegeti. Fac eu cinste.
   PS. Nu permit preluarea comentariului meu pe alte bloguri-site-uri. E valabil si pt text, si pt poze.

   Comentariu de Cristi — 06/11/2011 @ 9:50 PM | Răspunde

   • La multi Ani pentru fiica dvs.
    Sa va traiasca si sa va bucurat de ea!

    Comentariu de skorpion — 06/11/2011 @ 9:56 PM | Răspunde

   • Domnule judecator,
    Plec de la premiza ca ati fost bine intentionat si ca nu ati incercat in mod voit sa creati confuzie invocand respectivul articol 13 din legea 56/1993.
    Legile noi abroga articole din legi vechi indicand doar numarul articolului, numarul legii si numarul Monitorului Oficial in care a fost publicata legea veche. Nu credeti ca trebuie sa va asigurati ca stiti in mod precis care este textul abrogat? Si nu credeti ca puteti sa faceti acest lucru numai daca verificati textul legii din M.O. indicat de legea noua, si nu alte surse?
    Dumneavoastra argumentati ca ati utilizat varianta oficiala publicata pe site-ul Camerei Deputatilor. Insa 1)nu Camera Deputatilor publica varianta oficiala, ci Monitorul Oficial. si 2) chiar link-ul indicat de dumneavoastra specifica in mod clar ca este vorba de „Textul actului publicat în M.Of. nr. 159/13 iul. 1993”.
    Avand in vedere ca _textul_ articolul respectiv a fost abrogat in legea noua printr-un articol care specifica alt numar si alt an pentru M.Of,
    „Dispoziţiile art.13 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr.56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.56 din 8 februarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă pe data de 1 ianuarie 2005”
    sper din toata inima ca astfel de neatentii si de cautari gresite se intampla foarte rar, nu numai in cazul dumneavoastra, dar in cazul oricarui alt judecator.
    Daca nici un judecator nu se descurca in hatisul legislativ sa identifice corect varianta unei legi, ce sanse are un muritor de rand?

    Comentariu de Ovidiu — 07/11/2011 @ 4:35 PM | Răspunde

    • Acum vad: dvs spuneti ca art. 13 abrogat nu are aceeasi forma cu art 13 initial. Multumesc pt atentionare, ar fi trebuit sa realizez si singur, caci se vorbeste de Legea republicata. Mersi, asta inseamna ca am o eroare de argumentare undeva. Pacat insa: m-am decis sa nu mai intru in dezbateri cu bloger-ii anonimi. De altfel, nu ma indoiesc ca mi-am luat perdaful pe acel blog, cu limbajul aferent.
     Cat despre hatisul legislativ, la intrebarea dvs de final nu pot spune ca `Asa e`. Pe cand eram eu student se spunea `Judecatorul stie legea` si `Nimeni nu poate invoca necunoasterea legii`. Azi, nu se mai pot spune astea…

     PS. Nu permit preluarea comentariilor si postarilor mele pe alte forumuri/bloguri.

     Comentariu de Cristi — 07/11/2011 @ 6:14 PM | Răspunde

 17. Buna seara, dle. Danilet

  Am postat aseara un comentariu aici si acum vad ca nu mai exista.
  V-as intreba respectuos daca stiti cumva ce s-a intamplat, intrucat nu cred ca l-ati sters, limbajul folosit fiiind unul decent si chiar comentariul in sine era in limitele bunului simt.
  Daca l-ati sters, atunci v-as ruga si sa-mi comunicati motivul sau motivele; daca motivul este intemeiat, imi voi asuma responsabilitatea si neintarziat va voi prezenta scuzele mele.
  Va multumesc.

  Cu stima, Liviu Daniel

  Comentariu de Liviu Daniel — 05/11/2011 @ 8:16 PM | Răspunde

  • Nu am sters, doar ca l-am aprobat mai tarziu, din motive ce tin de programul meu.

   Comentariu de Cristi — 06/11/2011 @ 9:51 PM | Răspunde

 18. Intentionat am lasat sa treaca cateva zile pt. a scrie un comentariu la postarea dvs., pt a nu fi acuzata ca o fac sub imperiul nervilor.
  Ma voi referi la pct. 1!
  Acum ceva timp, cand noi protestam pt respectarea legii si a hotararilor judecatoresti si unii dintre colegii dvs. aplicau sanctiuni protestatarilor, grefieri in speta, ministrul justitiei declara in CSAT ca protestul este un atentat la siguranta nationala. Acum, intr-o alta forma si in alt cadru, dvs spuneti acelasi lucru.
  Sustinerea dvs este inexacta si dezinfomati, iar asa ceva este inaceptabil din partea unui judecatori, cu atat mai mult cu cat acum sunteti membru CSM.
  Doamnelor si domnilor membri CSM, va depasiti atributiile si incalcati prevederile constitutionale. NU AVETI ATRIBUTII decat cu privire la categoria magistratilor!!!!!!
  Grefierii se vor afla intr-o coordonare temporara a MJ, urmand ca in 3 ani sa fie infiintat Ordinul Grefierilor, respectiv cel hulit de magistrati, urmare tonului dat de Presedintele CSM – dl judecator H. Dumbrava. Dvs erati un sustinator al acestui proiect, dar nu e prima data cand afirmatiile dvs se transforma in functie de categoria din care fac parte ascultatorii.
  Referitor la aplicatia ECRIS pot sa va demostrez oricand ca interventiile CSM pe aceasta au fost extrem de nefericite, ca sa ma exprim delicat. CSM continua sa solicite opinia judecatorilor legat de ECRIS, uitand ca utilizatorii lui suntem noi, grefierii! Daca ECRIS ne creeaza NOUA, grefierilor, probleme, cu consecinte negtive pt informarea justitiabililor, asta vi se datoreaza EXCLUSIV. Ca de obicei, niciodata dvs-CSM, nu aveti vreo vina. Jenant!
  Daca doriti lamuriri, va stau la dispozitie!
  Stefania Teleman
  Grefier
  Curtea de Apel Bucuresti

  Comentariu de Stefania — 07/11/2011 @ 8:06 PM | Răspunde

  • Stef, Ordinul Grefierilor se va infiinta peste trei ani tot asa cum bugetul instantelor a trecut din 2005 la justitie…Dar sustin in continuare ca va trebuie o structura distincta, caci nu CSM tr sa se ocupe de voi, si declar in continuare ca e neconstitutional acest lucru.
   Poate e adevarat cu ECRIS, nu am auzit grefieri care sa se planga, e drept ca nici judecatori, dar asta nu inseamna totusi ca sunt bune acele modificari. Daca grefierii le sesizeaza, acum au fir direct la MJ si nu ma indoiesc ca ele se pot corecta. Daca vreti sa dau si eu o mana de ajutor, trimiteti-mi propunerile si eu o fac pe postasul sa le trimit mai departe.

   Comentariu de Cristi — 08/11/2011 @ 12:51 AM | Răspunde

 19. Singura solutie, pentru o justitie transparenta si cu adevarat independenta de spaga si politic este arestarea tuturor membrilor CSM si ai ICCJ, epurarea tuturor magistratilor pusi in functie de PSD-ul lui Ion Iliescu si promovarea unor magistrati tineri, cu adevarat nepatati.
  Chestia cu politicul care vrea sa ia justitia cu asalt, care este stat in stat, cu salarii, pensii si spagi neatinse, este doar o povestioara pentru prosti.
  Pana la urma, justitia lui Ion Iliescu, reprezentata azi de CSM si ICCJ, ultimele ale coruptiei gen Catalin Voicu, vor disparea cu ajutorul Uniunii Europene si a vointei politice, oricare ar fi ea!

  Comentariu de Marian — 07/11/2011 @ 9:03 PM | Răspunde

  • Cred ca ar trebui sa va argumentati f.serios astfel de vorbe. Eu inteleg ca aveti frustari personale, dar de la un cay punctual sa extindeti la sute si mii de cazuri, e prea mult. Populismele si locurile de scuipat sunt pe alte bloguri, specializate deja, si in can-can-urile juridice.

   Comentariu de Cristi — 08/11/2011 @ 12:44 AM | Răspunde

   • Cu tot respectul domnule Danilet, dar nu aveti propietatea termenilor. Populist nu este cel care vrea o reforma, ci cel care vrea sa fie lasat in pace in mocirla. Bineinteles ca ma refer la mocirla in care balteste justitia romana. Am si vreo 10 ani in care am locuit in USA, iar populismul e un termen perimat si comunist pentru mentalul meu.
    Argumente sunt cu miile de ce ar trebui schimbat intreg sistemul judiciar in Romania, care nu numai ca refuza sa se reformeze, dar a devenit stat in stat, cu propriile lui legi si cu pericolul de a se substitui celorlalte puteri in stat.
    1. Dosarul Patriciu, in cei aproape 7 ani de la debut, a ajuns la frumoasa amanare numarul 35! Si nu s-a intrat inca pe fond. Asta doar din cauza magistratilor, care vor sa fie lasati in pace.
    2. Intr-unul dintre dosarele Vantu, judecatoarea Camelia Bogdan a fost recuzata pentru ca „judeca cu prea mare celeritate, prea repede” acest dosar. Noua judecatoare, doamna Viorica Dinu, este celebra pentru achitarea unui criminal care si-ar fi transat si fiert victimele. Daca mai adaugam ca dansa are un sot, pensionar MAI, care a incasat 440.000 in 2011, adica vreo 10000 de euro pe luna (!!!!), avem tabloul complet la ce ne putem astepta de la aceasta judecatoare.
    3. Sunt dosare de mare coruptie, identificate recent de CSM, ca urmare a unor presiuni, care zac de zeci de ani in sertarele magistratilor.
    4. Cu oameni corupti ca doamna Barsan sau Costiniu sunt la cel mai inalt nivel al justitiei romane la ce te poti astepta?
    5. Domnul Catalin Voicu, dupa un an si jumatate de stat in puscarie, a fost „scapat” intr-un final de Curtea Suprema, IAR CEL CARE AVEA CA OBIECTIV POLITIC MAFIONALIZAREA INTREGII JUSTITII, s-a reintors in Senat!
    6. Cum se face ca toti judecatorii prinsi in ultima perioada ca luau spaga sunt putrezi de bogati, milionari in euro, intr-o tara saraca ca Romania?
    7. Numirile la ICCJ se fac pe baze neprofesioniste si clar cu implicatii politice ale opozitiei, care vede in magistragi ultimul bastion al luptei contra celor care vor reformarea Romaniei.
    Mi-ar lua toata ziua sa va enumar racilele din sistemul pe care domnia voastra il vreti in continuare lipsit de raspundere, necontrolabil si permisiv la coruptia celor anchetati.
    In orice firma din lumea asta, daca treaba nu merge, atunci se impun masuri de reorganizare. Domnia voastra ce ati vrea sa facem noi, cei care va platim? Sa va lasam sa va imbogatiti cu totii si apoi mai vedem noi?
    Dramoleta aceasta pe care o jucati cu politizarea justitiei o puteati face in anii 2001-2004, cand Nastase dadea ordine doamnei Stanoiu ce dosare trebuiesc rezolvate, nu acum cand nici un magistrat nu poate spune sau dovedi ca actuala putere pune presiune in legatura cu vreun dosar.
    Ramane deci cum am vorbit. Trebuie epurati toti din CSM si ICCJ si trimiterea lor, dupa fapte, la puscarie. Apoi, schimbat intregul concept de promovare al judecatorilor si testarea lor profesionala, promovarea unor tineri magistrati in locul unor Pivniceru, Costiniu, Barsan sau Barbulescu,
    Activitatea domniei voastre in CSM a inceput sub auspicii bune si s-a terminat prost. Sincer, nici nu mi-am facut iluzii…

    Comentariu de Marian — 09/11/2011 @ 9:33 AM | Răspunde

    • Marian a vorbit ca un adevarat activist la inceput de cariera. Sa inceapa revolutia!(asta la primul comentariu) Numai sa iti treaca prin cap ca cineva ar trebui arestat pentru ca face parte dintr-un colectiv sau dintr-o institutie/casta/zona sociala/numiti-o cum vreti, sa vorbesti despre „epurare” e gandire demna de inceput de secol…numai ca de secol XX. Omenirea a mai invatat ceva de atunci pana acum. In schimb unii dintre noi nu au invatat mai nimic: de exemplu ce inseamna moderatia si justul echilibru, nici macar atunci cand traiesc in America. Din pacate, partial, are dreptate la multe din punctele de la 1 la 7, dar acest lucru este fix o intamplare. Tot astfel, exista iluzia in spatiul public ca anumite voci vehemente au dreptate. Sa spui adevaruri numai partial, sau sa le combini cu neadevaruri, sau sa nu intelegi cauzele si nici sa nu oferi solutii care sa fie la inaltimea pretentiilor pe care le avem cu totii de la ceea ce numim „stat de drept” sau „democratie” e mai rau decat a lasa lucrurile in voia lor. Cel putin in aceasta ultima varianta mai ai speranta ca hazardul sau Providenta aranjeaza cumva lucrurile, in prima insa mocirla de care vorbeste Marian este asigurata. De altfel exact cam asa au ajuns comunistii la putere, la fel am „rezistat” noi, Romanii cu un cizmar imbecil la putere atata amar de ani : cu adevaruri partiale, cu minciuna si prostie.
     Doamne ajuta!

     Comentariu de alex — 11/11/2011 @ 11:36 PM | Răspunde

 20. Observ, pe buna dreptate, o radicalizare a opiniilor.
  Iata cele 4 principii universala care definesc „the rule of law” dupa World Justice Project. Romania dar mai ales Justitia romana nu indeplineste nici macar una dintre ele. Consecintele vor fi devastatoare.
  Sint absolut convins ca CSM-ul are multe de facut la punctele 3 si 4.

  1.The government and its officials and agents are accountable under the law;
  2. The laws are clear, publicized, stable, fair, and protect fundamental rights, including the security of persons and property;
  3. The process by which the laws are enacted, administered, and enforced is accessible, fair, and efficient;
  4. Access to justice is provided by competent, independent, and ethical adjudicators, attorneys or representatives, and judicial officers who are of sufficient number, have adequate resources, and reflect the makeup of the communities they serve.

  Comentariu de Tio — 08/11/2011 @ 8:55 AM | Răspunde

 21. http://www.hotnews.ro/stiri-esential-10664395-spun-magistratii-propunerea-ministerului-justitiei-putea-porni-actiuni-disciplinare-impotriva-judecatorilor-procurorilor-este-regres-reformarea-sistemului-judiciar-striveste-autoritatea-justitiei.htm

  De fapt, politicienii au simtit nevoia sa se revina la regulile care guvernau sistemul judiciar in epoca dejista. Prin art. 1 din Decretul nr. 132/1949 s-a stabilit foarte clar ca:
  „Justiţia în Republica Populară Română are ca sarcină să apere:
  a) structura social-economică şi de Stat, stabilite prin Constituţia R.P.R.;
  b) …;
  c) drepturile şi interesele, recunoscute de lege, insituţiilor şi întreprinderilor de Stat, organizaţiilor cooperative şi celorlalte organizaţii obşteşti”

  Aceasta prevedere din prima lege de organizare a sistemului judiciar din timpul regimului comunist a dainuit in CONSTIINTA unor magistrati si ulterior adoptarii Legii nr. 92/1992, prima lege de organizare a sistemului din regimul de dupa 1989. Chiar daca art. 2 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 spunea ca „Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese legitime deduse judecăţii”, in realitatea obiectiva era foarte greu ca magistratii care servisera cu stoicism regimul in care si-au inceput cariera sa renunte la vechile teze cu care au fost indoctrinati. In plus, avand in vedere ca orice schimbare radicala induce starea de nesiguranta in orice domeniu de activitate, tentatia de „a nu deranja” noile structuri de putere era atat de puternica incat cei care si-au inceput cariera in regimul comunist nu puteau sa-si asume riscul de a pierde ceea ce deja detineau: puterea de a decide.

  De altfel, formarea unor magistrati dupa 1989 a implicat si implica si azi relatia cu formatori care s-au educat dupa regulile regimului comunist, au mentalitatea dobandita in acea epoca si, inevitabil, constient sau nu, o transmit generatiilor pe care le formeaza.
  Un „mare” profesor de drept care si-a trait cea mai mare parte a carierei universitare inainte de 1989 nu se poate dezice niciodata de ceea ce a asimilat, a sustinut si a practicat.
  Este cunoscut faptul ca avansarea in cariera era o chestiune ce implica colaborarea cu regimul comunist daca nu chiar apartenenta la partidul comunist.
  Acesti oameni au gandit sistemul comunist, l-au facut aplicabil in practica si au educat generatii dupa regulile sistemului comunist.

  A veni azi si a sustine ca peste noapte te-ai reformat, te-ai facut democrat si te-ai adaptat complet regulilor statului de drept este o imensa MINCIUNA.

  Iar tinerii magistrati, pentru ca nu au dreptul legal de a avea o orientare politica si de a o exprima public, sunt practic adusi in situatia de a activa dupa reguli care nu sunt conforme propriului sistem axiologic, iar acest lucru ii face prizonieri unor valori in care nu se regasesc, dar la care trebuie sa se raporteze intotdeauna in activitatea lor profesionala.

  Dupa parerea mea, desi constitutional puterea judecatoreasca este definita, in mod practic ea nu se poate exercita pentru un simplu motiv: nu poate controla sub aspect constitutional legile tarii.
  Politicienii au stabilit ca acest control se face de non judecatori, de catre insi numiti politic, multi dintre ei avand o cariera absolut revoltatoare, chiar daca imaginea lor publica este coafata.

  Prin urmare, profitand de debusolarea publica din anii 1991, politicienii au profitat de naivitatea populara si au obtinut o Constitutie care clameaza separatia puterilor, dar care in realitate este doar formala (ineficienta), pentru ca puterea judecatoreasca nu poate asigura echilibrul social prin controlul de constitutionalitate al legilor.

  Daca puterea judecatoreasca ar fi avut aceasta parghie constitutional instituita, atunci se putea manifesta. Insa aceasta parghie nu le-a fost recunoscuta si NU LE VA FI NICIODATA RECUNOSCUTA pentru ca NU AU DREPTUL DE A MANIFESTA PUBLIC OPINII POLITICE din pozitia de magistrati. Oare pentru ca magistratii, avand in vedere cunostintele si informatiile pe care le dobandesc in cursul activitatii profesionale pot intelege fenomenele politice cu mult mai mare usurinta decat oricare individ social?

  Nu de putine ori am exprimat ideea ca Curtea Constitutionala este inutila si are in mod real atributia de a emite certificate de garantie constituionala pentru aberatii legislative si se impune a fi inlaturata din Constitutie, atributiile ei urmand a fi preluate de ICCJ, desigur, dupa ce si aceasta instanta se va reforma cu adevarat.

  Dupa parerea mea, daca puterea judecatoreasca nu se va putea manifesta in planul controlului de constitutionalitate, in permanenta sistemul judiciar va fi doar o anexa a puterilor politice (legislativa si executiva).

  Comentariu de area — 10/11/2011 @ 9:26 PM | Răspunde

  • Magistrati judeca alti magistrati in instanta imediat superioara in cazul neglijentelor grave (dosare nerezolvate sau intirziate nejustifict sint considerate o neglijenta grava).

   Asa rezolva o tara in topul “the rule of law index” (World Justice Project) . Oricine poate reclama neglijenta dar doar Procurorul General sau Avocatul Poporului decide daca sint indeplinite conditiile pt trimitera in judecata. Codul penal defineste neglijenta grava ca „ignorarea, din neglijenta sau cu intentie, in exercitatea functiunii, a atributiilor cei revin” (e valabila pt functionari, politisti si alte autoritati, se pedepseste pina la 2 ani inchisoare sau , daca e grav, pina la 6).

   Comentariu de Tio — 11/11/2011 @ 6:21 PM | Răspunde

 22. […] 24/2012 (pe care am criticat-o de mai multe ori cand era in faza de proiect – AICI, AICI, AICI, AICI, AICI) au fost modificate legile justitiei. S-a dorit o intarire a disciplinei magistratilor: […]

  Pingback de Magistratii – sub control politic? | CRISTI DANILEŢ - judecător — 31/10/2013 @ 6:00 PM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: