CRISTI DANILEŢ – judecător

11/01/2012

Magistratii – controlati in viata privata

Filed under: independenta justitiei,integritate — Cristi Danilet @ 9:18 PM

Proiectul recent de modificare a legilor justiţiei (respins la Camera Deputaţilor şi trecut la Senat, iar azi validat de Curtea Constitutionala) în vederea accentuării răspunderii magistraţilor (din păcate, nu şi a responsabilizării – cunoscut fiind că numai acolo unde încetează responsabilizarea începe răspunderea), conţine o reglementare ciudată care nu cred că a făcut obiectul dezbaterilor publice şi care va afecta viaţa privată a magistraţilor. 

Astfel, prin proiect se introduce ca abatere disciplinară la art. 99 lit a din Legea 303/2004: „manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu”.[1] Acum mulţi ani, în fosta Legea 92 era o abatere oarecum în legătură – „încălcarea codului deontologic” – care a fost preluată pentru o scurtă perioadă de timp în legea 303 din sept 2004 şi care a fost apoi înlăturată, în mod corect după mine, la reforma din 2005. 

Această abatere a plecat de la nesancţionare de către fostul CSM a unei judecătoare surprinsă la volanul autoturismului său, care a avut conduita considerată de presă ca fiind total improprie cu privire la poliţişti şi cameramani. Introducerea ei a fost încurajată atât de fostul CSM cât şi de majoritatea membrilor din actualul CSM care au susţinut, contrar reglementărilor internaţionale în materie, că organul disciplinar trebuie să fie în acelaşi timp şi organul de reglementare şi sancţionare în domeniul eticii judiciare. 

Abaterea care se vrea acum introdusă în lege este formulată foarte vag, ceea va da naştere la abuzuri şi la presiuni asupra magistraţilor, şi îi va sustrage pe aceştia oricărei forme de protecţie a vieţii private anulându-le practic existenţa vieţii ca individ. Chiar şi sub actuala reglementare au fost două sesizări adresate CSM în anul 2011 prin care se cerea să se constate încălcarea deontologiei de: o judecătoare suspectată de relaţii prea apropiate cu un avocat ce a pledat în anumite dosare soluţionate de ea, o altă judecătoare sindic filmată pe ascuns luând masa într-un loc public cu un lichidator – din fericire, ambele sesizări au fost respinse. 

Această reglementare nu corespunde exigenţelor CEDO şi trebuie urgent de renunţat la ea. În susţinerea acestei opinii ale mele, invoc jurisprudenţa recentă a Curţii de la Strasbourg, pe care le-o recomand ministrului justiţiei şi secretarilor săi de stat atunci când mai iniţiază proiecte cu privire la statutul magistraţilor pe care şi-i doresc puşi sub un total control. Este vorba de hotărârea din 2010 pronunţată în cauza Ozpinar vs Turcia, din care voi reproduce întocmai pasajele incidente în situaţia din România: 

Acuzaţiile la adresa judecătoarei turce (pct.8 din hotărârea CEDO):

1) În urma unei dispute cu mama sa, reclamanta s-ar fi mutat din casa unde cele două locuiau împreună, pe vremea când era necăsătorită, pentru a locui într-un apartament pentru care se ştia că plăteşte chiria dl. G.A., căsătorit, cu patru copii. Se presupunea că reclamanta a avut relaţii apropiate cu acest avocat: ceea ce i-a permis acestuia să intre în biroul său de mai multe ori, a plecat din instanţă în maşina acestuia, şi a luat prânzul de două ori cu acesta în birou. Astfel, s-a creat convingerea că procesele în care pleda acesta  aveau să fie judecate în favoarea lui.

Reclamanta a lăsat să se mai creadă că avea o relaţie apropiată cu H.M., un primar, S.Y., un consilier local, un jandarm, H.A., un director de la ocolul silvic, dar şi cu avocatul menţionat anterior. Mai exact, aceasta i-ar fi permis lui H.M. să intre în biroul ei, ar fi părăsit instanţa în maşina lui, îşi petrecuse singură weekendurile vara la casa de vacanţă a acestui primar, ar fi rămas singură cu un jandarm în biroul său, cu uşa încuiată.

3) În incinta Palatului de Justiţie, reclamanta s-ar fi certat cu mama sa, care locuieşte în altă casă.

4) Şase luni mai târziu, reclamanta a venit la tribunal într-un taxi, care se spune că ar fi fost plătit de sus-numitul avocat.

5) Reclamanta ar fi dispus liberarea provizorie a aceluiaşi acuzat din două cauze în care acesta a fost reprezentat de respectivul avocat, astfel : (a) în cadrul unei acţiuni penale împotriva lui M.K., acuzat de loviri sau alte violenţe asupra  unei terţe părţi, reclamanta ar fi dispus la 9 februarie 2001 liberarea provizorie pe cauţiune, împotriva cererii de menţinere în arest făcută de procurorul competent, (b) reclamanta s-ar fi întors mai repede (pe 4 aprilie) din concediul început la 1 aprilie, după care pe 9 aprilie2002 adispus liberarea provizorie a aceleiaşi persoane, acuzată din nou de loviri.

6) În anumite zile, reclamanta ar fi fost machiată strident, şi ar fi purtat în timpul programului de lucru, o fustă mult prea scurtă, necorespunzătoare statutului său de judecătoare.

7) Reclamanta ar fi avut obiceiul de a întârzia la lucru nemotivat, de a pleca de la lucru mai devreme şi de a lipsi în repetate rânduri. 

CSM din Turcia a exclus-o din magistratură (pct 16): La  noiembrie 2003, Consiliul Superior al Magistraturii, reunit în şedinţă plenară, a decis, în majoritate, să revoce reclamanta din funcţie, în temeiul art. 69 din Legea nr. 2802, concluzionând că : „În ceea ce priveşte ancheta cu privire la acuzaţiile aduse judecătoarei Arzu Özpınar, s-a stabilit că prin atitudinile şi relaţiile sale necorespunzătoare, aceasta a adus atingere demnităţii şi onoarei profesiei sale şi a pierdut orice urmă de demnitate şi consideraţie personală ; că a dat de înţeles că lasă sentimentele personale să intervină în activitatea sa profesională ; că are obiceiul să întârzie nemotivat la lucru, să plece mai devreme şi să lipsească în repetate rânduri. Prin urmare, aceasta este revocată din funcţie […]”. 

Legislaţia aplicabilă (pct 24): Legea nr. 2802 privind judecătorii şi procurorii prevede: Art. 69 – „Revocarea – […] În cazul în care actul pentru care se impune sancţiunea disciplinară este de natură să aducă atingere onoarei, demnităţii şi prestigiului funcţiei, acesta va fi sancţionat cu revocarea, chiar dacă nu constituie o infracţiune şi nu necesită condamnare.”

CEDO despre cercetarea vieţii private a magistraţilor (pct. 43-48):  Curtea este de părere că ancheta referitoare la viaţa profesională şi privată a reclamantei, condusă de inspector, în cursul căreia martorii au fost interogaţi cu privire la diverse aspecte ale vieţii reclamantei, precum şi revocarea administrativă care a rezultat din această anchetă, motivată în principal de concluzii trase din acţiunile acesteia, pot fi considerate ingerinţe în dreptul său la respectarea vieţii private. 

CEDO despre art. 69 din lege (pct.50-54): Curtea este nevoită în acest caz să îşi exprime îndoiala cu privire la a stabili dacă „legea” din litigiu enunţă în termeni suficient de clari elementele esenţiale competenţelor autorităţilor în materie. 

Concluziile CEDO (pct.67-76): „Societatea democratică” este caracterizată prin pluralism, toleranţă şi spirit deschis. Statutul de magistrat nu o privează pe reclamantă de protecţia pe care i-o oferă art. 8 din convenţie. Curtea observă că faptele reproşate reclamantei făceau referire nu numai la exercitarea atribuţiilor sale, dar în mare parte, şi la imaginea acesteia în faţa justiţiabililor. Prin urmare, ancheta litigiului depăşea inevitabil limitele vieţii profesionale. Curtea poate înţelege că adoptarea de către magistrat, în viaţa profesională sau în cea privată, a unei conduite care nu îl face demn de încrederea şi respectul cuvenit, poate avea un anumit efect asupra reputaţiei puterii judiciare. Totuşi, în chestiunile legate de viaţa privată a unui funcţionar, acesta trebuie să fie capabil să prevadă, într-o anumită măsură, consecinţele acţiunilor sale din particular şi, după caz, să beneficieze de garanţii adecvate. Asemenea garanţii sunt cu atât mai necesare când viaţa profesională câştigă teren adesea în viaţa privată, în aşa fel încât devine din ce în ce mai greu să se facă distincţie în ce calitate acţionează individul la un anumit moment. Curtea consideră că, în asemenea situaţii, în legislaţia internă ar trebui prevăzute măsuri adecvate pentru a proteja viaţa privată a unui magistrat. 

Dacă această reglementare aberantă care se vrea introdusă în legislaţia României va intra în vigoare, anticipez că întrebările la care CSM din România va trebui să răspundă vor fi: sancţionăm magistraţii care nu au viză de flotant pentru apartamentul la care locuiesc, care au datorii la bloc, care circulă cu maşina şi trec prin intersecţie pe culoarea roşie a semaforului, care scutură covorul de praf peste balconului vecinului de dedesubt, care nu îşi plătesc la timp cheltuielile la bloc, care au relaţii extraconjugale sau de concubinaj, pe femeile care au fuste scurte sau bărbaţii neraşi ori cu părul lung, pe magistraţii microbişti care scuipă seminţe şi înjură la un meci?

Oare pentru asta ne trebuie CSM?! OK, dacă în asta vrem să îl transformăm – în organ de controlat judecătorii la unghiuţe şi batistuţe dimineaţa – atunci sfătuiesc legiuitorul să respecte cerinţele CEDO şi să spună în lege, în mod expres, ce tip de conduite trebuie să adopte un magistrat în diverse situaţii, şi care sunt acele conduite care pot atrage sancţionarea lui disciplinară, ca să ştie omul dacă mai scoate capul din casă sau va sta izolat, aşa cum i se va cere.

 *

Înainte de a finaliza prezentul articol, am luat la cunoştinţă de un comunicat al CSM adresat MAE în legătură cu un incident implicând o judecătoare in străinătate. Eu nu am fost încunoştinţat în prealabil şi nici nu sunt de acord cu acest comunicat. Despre ce e vorba: la un post TV s-a dat ştirea cum că o judecătoare aflată în Bulgaria în vacanţă ar fi intrat în panică după o pană de curat care a prins-o într-o telecabină şi ar fi avut pălmuit un poliţist venit să o liniştească. Dincolo de faptul că CSM nu are competenţe în a verifica informaţii privind magistraţii, ci numai Inspecţia Judiciară, ceea ce am arătat mai sus deja se întâmplă. Din păcate. Iar legeanici măcar nu a intrat în vigoare încă! 


[1] Las la o parte faptul că noua reglementare este atât de generală că practic include şi alte abateri disciplinare care se vor reglementate distinct, cum ar fi cea de la lit.c: „atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili sau reprezentanţii altor instituţii”.

Reclame

9 comentarii »

 1. Statului ii este teama de disolutie… De fapt politicienilor le este teama ca reactiile populare negative datorate situatiei actuale economice se vor rasfrange din ce in ce mai mult asupra lor.

  Dar poiticienii detin cel mai puternic instrument pe care il poate oferi statalitatea – legiferarea.

  Si atunci, vor folosi acest instrument in cel mai insidios mod posibil pentru a-si garanta masurile ce vor fi adoptate, folosindu-se de instrumentul „justitie”.

  Avand in acest moment doua garantii obtinute – una de la CEDO in privinta reducerilor salariale pe considerentul „marjei largi de apreciere”, cealalta de la CCR, care a certificat posibilitatea actiunii disciplinare contra magistratilor – vor negocia: fie justitia va da hotararile judecatoresti „gospodareste”, ca sa fie „pace sociala”, nu justitie, pentru ca aceasta va trebui sa aplice legi aberante nascute din „marja larga de apreciere a statelor de a legifera” (a se citi puterea unor insi care fac asta de peste 70 de ani in exact acelasi stil de „democratie populara”), fie justitiei i se va reprosa „neaplicarea legilor” exact asa cum dori politicienii, iar asta se va lasa cu actiunile disciplinare sau cu reduceri salariale justificate de instituirea de masuri exceptionale in vremuri de dezechilibre financiare.

  De aceea, sistemului judiciar i-a mai ramas o singura solutie realista pentru a apara natiunea de abuzul celorlalte puteri in stat (puteri politice): sa dea roba de magistrati pe haina de politicieni si sa lupte pentru obtinerea dreptului de a legifera.

  Altfel, cred ca de vom asista la scrierea unei noi pagini negre din istoria magistraturii romane, pentru ca aberatiile legislative vor trebui aplicate in cauze judiciar particulare, ceea ce va insemna ca „in numele legii” onoarea omului-magistrat va trebui sa se substituie dorintei sale de a-si hrani propria familie, chiar cu riscul ca oamenii sa fie nenorociti prin hotararile judecatoresti ce se vor pronunta.

  Este un scenariu pe care il intuiesc si il astept cu drag sa se intample… Magistratii nu aveau voie sa lase posibilitatea politicienilor de a-si certifica aberatiile legislative prin deciziile unei struto-camile politice – CCR.

  Comentariu de area — 11/01/2012 @ 9:59 PM | Răspunde

 2. Oare se vrea distrugerea progresiva, cu rea credinta, a tuturor sistemelor din aceasta tara? Si totusi eu vad doar modalitati de control politic(si nu numai) asupra magistratilor…

  Comentariu de Narcis — 12/01/2012 @ 2:31 AM | Răspunde

 3. expresia corb la corb nu isi scoate ochii este aplicabila pe toate meridianele, iar magistratii de la CEDO nu fac exceptie…..

  pe de alta parte :
  daca cineva (la noi in tara sau aiurea) loveste un politist aflat in exercitarea atributiilor de servici, respectiva persoana se trezeste cu un dosar penal

  in Romanica, agresorul fiind judecator o sa scape cu un NUP in 99% din cazuri, ca proverbul cu corbul functioneaza mai bine ca oriunde

  imi pare rau ca nu va impartasesc punctul de vedere, insa nu aveti dreptate, era nevoie de o lege a raspunderii magistratilor, iar cazul din Bulgaria imi sustine parerea

  daca unii judecatori din Romania au inceput sa faca dreptate cu palmele prin alte tari, imi e frica sa le vad reactiile cand ,,intra in panica” in Romania unde nu li se poate intampla nimic

  ma gandesc serios ori sa imi cumpar o vesta antiglont…ori sa ma apuc serios de un sport nobil precum boxul

  Comentariu de Raducu Petcu — 13/01/2012 @ 11:12 AM | Răspunde

 4. Nu pot sa zic ……decat felicitari D le Judecator , pt curajul , si perseverenta cu care dati dovada in lupta cu aceste puteri….. !!!!!!!!!!!!!!

  Comentariu de Dan — 13/01/2012 @ 11:59 AM | Răspunde

 5. Cu tot respectul nu sunt de acord cu dumneavoastra. Cand iti alegi profesia asta trebuie sa te gandesti ca vei avea parte de privatiuni, iar una din privatiuni este aceea ca trebuie sa ai un comportament exemplar atat in timpul activitatii cat si in timpul liber. Acum sa imi fie iertat, pt. ca nu discut profesionalismul persoanei la care voi face aluzie, dar nu mi se pare normal sa ajungi presedinte CSM dupa ce ai fost pozat cu sticla de bautura in san si in ipostaze nedemne pt. un magistrat. Asta arata ca magistratii inca nu constientizeaza deplin importanta functiei lor pt. societate daca au ales o astfel de persoana, intr-o functie atat de inalta. Cu respect!

  Comentariu de Dogaru Dobre — 13/01/2012 @ 2:00 PM | Răspunde

  • `una din privatiuni este aceea ca trebuie sa ai un comportament exemplar atat in timpul activitatii cat si in timpul liber` – dvs de unde spuneti asta, cand eu tocmai va citeam din CEDO care spune altceva?!

   Comentariu de Cristi — 13/01/2012 @ 4:38 PM | Răspunde

 6. De acord. Sincer din lipsa de timp, spre rusinea mea nu am citit argumentatia CEDO, din cele expuse de dumneavoastra. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa fiu de acord cu principile CEDO in materia asta ci doar sa le respect, asa cum ar trebui sa o faca si legiuitorul. Privatiunile de care faceam vorbire, conisder ca trebuie sa si le asume fiecare tanar aspirant la profesia de magistrat. Pe langa buna pregatire trebuie sa fie consitient ca o data ce intra in activitate si e perceput de comunitate ca magistrat, ca persoana care aplica legea si printre altele educa comunitatea sa o respecte, atunci trebuie sa fie constient ca daca e vazut in discoteca la 2 noaptea ca tanara judecatoare alaturi de x si y persoane certate cu legea, se poate expune si disecredita in fata comunitatii. Ca sa conchid tot printr-un exemplu, nu am nimic impotriva magistratului care la un concert rock bea o bere cu prietenii si traieste muzica, dar am ceva cu magistratul care la acelasi concert rock, beat face pipi pe gard si mai e si prezentat in media ca sa afle toata comunitatea. (bine in cazul asta comite si o infractiune dar cred ca ati inteles ideea). Cu stima!

  Comentariu de Dogaru Dobre — 13/01/2012 @ 10:07 PM | Răspunde

 7. Mă întreb cum vine asta cu „aduc atingere prestigiului justiției”… În exercițiul funcției… La modul concret și fără a se suprapune cu încălcarea normelor de procedură, cu comiterea de infracțiuni ori cu manifestările ireverențioase. Asta ar fi una.
  Cealaltă ar fi că vor inițiatorii acestui proiect să transforme CSM-ul într-o „instanță” de genul grupul babelor băgăcioase în viața altora??? Asta ar duce la creșterea prestigiului justiției române ?!?
  „Prestigiul” justiției române e destul de jos. Dar până una-alta e mult mai mare decât al ălora de-au făcut proiectul (s-or fi uitat în sondaje?) și al ălora care vor da (sau nu) legea.
  Acuma ce să spun, am auzit cadru universitar judecător drăcuind de la catedră la adresa unor studente care chicoteau în timpul cursului… Clar că nu făcea onoare profesiei, dar de la manifestări de genul ăsta și până la a încărca agenda CSM-ului (chiar și teoretic) cu fel de fel de prostii ar trebui să fie cale lungă.

  Comentariu de Bia — 19/01/2012 @ 9:44 PM | Răspunde

 8. […] (pe care am criticat-o de mai multe ori cand era in faza de proiect – AICI, AICI, AICI, AICI, AICI) au fost modificate legile justitiei. S-a dorit o intarire a disciplinei magistratilor: s-au […]

  Pingback de Magistratii – sub control politic? | CRISTI DANILEŢ - judecător — 31/10/2013 @ 6:00 PM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: