CRISTI DANILEŢ – judecător

15/08/2012

Poate Parlamentul să audieze un magistrat?

Filed under: independenta justitiei — Cristi Danilet @ 7:20 PM

Un fost preşedinte al României a cerut ieri ca procurorul general al României să fie audiat în Parlament cu privire la desfăşurarea unor anchete de procurori cu privire la anchetarea unor aspecte ale referendumului pentru demiterea preşedintelui ţării şi pentru anchetarea unor foşti miniştri şi actuali funcţionari din MAI. Eu susţin că, în virtutea principiului independenţei justiţiei, o asemenea audiere este imposibilă

Într-o lucrare relativ recentă publicată în revista INM am tratat problema independenţei magistraţilor din perspective standardelor internaţionale. Notam acolo următoarele: “Prezenţa puterii legislative în spectrul juridic se manifestă în mod necesar prin legile care statuează organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar, pe de o parte, şi în elaborarea actelor normative ce urmează a fi astfel aplicate pentru restabilirea şi păstrarea ordinii de drept, pe de altă parte. Astfel se explică că judecătorii se supun legii, ceea ce nu afectează principiul independenţei judecătorului: instanţele nu pot funcţiona în vid, astfel că prin lege se creează doar cadrul normativ în care judecătorul să funcţioneze. Însă dincolo de atribuţiile sale legislative, legislativul nu poate cenzura judecătorul, nu poate să îi adreseze ordine, nici să se substituie lui. Parlamentul nu trebuie să intervină în actul de justiţie decât cel mult pentru acordarea amnistiei sau graţierii. Emiterea unor acte normative pentru a bloca procedurile jurisdicţionale sau execuţionale ori audierea judecătorilor în legătură cu soluţiile lor sunt inadmisibile”. În lucrarea mea fac referire la judecători, dar potrivit standardelor internaţionale aceste afirmaţii sunt valabile şi pentru procurori atât timp cât statutul lor este asemănător cu cel al judecătorilor, aşa cum este şi în România.

Precizez că CSM s-a mai pronunţat odată pe această situaţie. Astfel, în data de 24 mai 2007, Plenul CSM a decis în unanimitate că „procurorii nu pot fi citaţi şi obligaţi să se prezinte în calitate de martori în faţa Comisiilor parlamentare, deoarece, conform normelor  constituţionale,  fac parte din autoritatea judecătorească. De asemenea, s-a hotărât că, în mod excepţional, pot participa în calitate de invitaţi la Comisiile parlamentare atunci când este necesară clarificarea unor aspecte de natură tehnică sau a unor informaţii de interes public.”

Singura cale legală de discutare în Parlament a activităţii parchetului este conform art 79 şi 88 din Legea 304/2004: PICCJ, respectiv DNA elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă CSM şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a PICCJ, respectiv DNA.

Mai jos, argumentele naţionale şi internaţionale aplicabile:

Decizia CCR nr.45/1994: „Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii [art.123 alin.(2) din Constituţie], iar rolul de consiliu de disciplină pentru ei îl are numai CSM [art.133 alin.(2) coroborat cu art.124 alin.(1) din Constituţie]. Orice dispoziţie regulamentară care ar implica posibilitatea citării unui judecător în faţa unei comisii parlamentare de anchetă încalcă evident dispoziţiile constituţionale care stabilesc, chiar dacă implicit, separaţia puterilor în stat şi, desigur, independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii. De asemenea, citarea unui cetăţean în faţa unei comisii parlamentare, ca martor sau în orice altă calitatea, contravine dispoziţiilor constituţionale privind libertăţile cetăţeneşti şi justiţia. Desigur, nimic nu împiedică comisiile parlamentare să invite anumite persoane pentru a da relaţii în legătură cu obiectul anchetei”.

Decizia CCR nr. 46/1994: „La art. 55 alin. 4 din regulament se prevede dreptul comisiei permanente de a invita pentru audiere, in cadrul anchetei cu care a fost insarcinata, orice persoana care are o calitate oficiala, cu exceptiile prevazute in continuare, iar la art. 57 alin. 3 se prevede dreptul comisiei de ancheta de a invita la audiere orice persoana. Referirea la orice persoana, indiferent ca are sau nu are o calitate oficiala, este neconstitutionala intrucat excede limitele controlului parlamentar ce se poate exercita, in principal, asupra Guvernului si serviciilor publice, dar nu asupra Presedintelui Romaniei, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 84 alin. (3) si de art. 95 din Constitutie – aceasta fiind insa de competenta constitutionala a Camerelor reunite in sedinta comuna -, precum si, in temeiul principiului separatiei puterilor in stat, nici asupra judecatorilor (nu doar celor de la Curtea Suprema de Justitie, cum se prevede la art. 55 alin. 4 din regulament), potrivit art. 133 alin. (2) din Constitutie. De asemenea, invitarea unui cetatean, ca martor sau in oricare alta calitate, avand in vedere caracterul obligatoriu al prezentei acestuia, se poate face numai cu respectarea dispozitiilor constitutionale privind libertatile cetatenesti si justitia.

Decizia CCR nr. 317/2006: „Art. 79 alin. (1) și (2), privind dreptul comisiei de anchetă de a invita orice persoană care are cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza ce formează obiectul activității comisiei, obligația oricărei persoane care are asemenea cunoștințe ori deține mijloace de probă pentru a le înfățișa comisiei, precum și obligația instituțiilor și organizațiilor de a răspunde solicitărilor sale, sunt neconstituționale deoarece obligațiile sunt stabilite în sarcina unor persoane fizice și juridice din afara Senatului, în lipsa unor raporturi de drept constituțional.”

Regulamentul Camerei Deputaţilor: Art. 71. – (1) Orice comisie permanentă poate porni, la solicitarea unuia sau a mai multor membri ai săi, o anchetă, în cadrul competenţei sale, cu încuviinţarea plenului Camerei Deputaţilor, privitoare la activitatea desfăşurată de Guvern sau de administraţia publică. Art. 74. – (1) Anchetele parlamentare nu pot avea ca obiect investigarea unor fapte sau activităţi care fac obiectul unor anchete judiciare sau care se află pe rolul unor instanţe de judecată. (2) O anchetă parlamentară încetează de drept în momentul deschiderii unor proceduri judiciare privitoare la faptele sau activităţile care constituie obiectul ei, situaţie în care Biroul permanent al Camerei Deputaţilor anunţă organele de urmărire penală că pot avea acces la toate documentele referitoare la cazul în speţă, aflate în arhiva Camerei Deputaţilor

Regulamentul Senatului: Art.76.- (1) Orice comisie permanentă poate iniţia o anchetă parlamentară, în limitele competenţelor sale materiale, privitoare la activitatea desfăşurată de un minister sau de altă autoritate publică centrală ori a unei instituţii de sub autoritatea acestora. Art.159.-În plenul Senatului nu pot fi formulate întrebări care privesc probleme de interes personal sau particular, întrebări care se referă la procese aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau care pot afecta soluţionarea unor cauze aflate în curs de judecată, care urmăresc în exclusivitate obţinerea unei consultaţii juridice sau tehnice ori care privesc activitatea unor persoane care nu îndeplinesc funcţii publice.

Recomandarea (2012) 12 cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile: 14. Legea trebuie să prevadă sancţiuni împotriva persoanelor care încearcă să influenţeze judecătorii într-un mod nepotrivit. 15. Hotărârile trebuie să fie motivate şi pronunţate în mod public. Nu ar trebui să existe vreun alt mod în care judecătorii să fie obligaţi să îşi justifice hotărârile. 16. Deciziile judecătorilor nu pot face obiectul vreunei reanalizări, în afara procedurilor de atac sau de redeschidere a cauzei, aşa cum sunt ele prevăzute de lege. 17. Cu excepţia deciziilor privind amnistia, graţierea sau altor măsuri similare, puterile executivă şi legislativă nu pot lua decizii care să invalideze hotărâri judecătoreşti. 18. Dacă comentează deciziile judecătoreşti, executivul şi legislativul trebuie să evite criticile care ar submina independenţa puterii judecătoreşti sau ar slăbi încrederea publicului în justiţie. De asemenea, acestea ar trebui să evite acţiuni ce pot pune sub semnul întrebării intenţia lor de a respecta deciziile judecătorilor, altele decât cele prin care îşi manifestă intenţia lor de a formula o cale de atac.

Linii directoare ale ONU privind rolul procurorilor: 4. Statele membre trebuie să se asigure că procurorii sunt capabili să îşi exercite atribuţiile profesionale, fără nicio intimidare, impediment, hărţuire, ingerinţe necorespunzătoare sau expunerea nejustificată la răspundere civilă, penală sau de altă natură.

Raport al Comisiei de la Venetia privind standardele europene al organelor de urmarire penala: 42. Trebuie luat în considerare faptul că există un risc de presiune  populistă în anumite cauze ce pot apărea în faţa Parlamentului, dar şi faptul că responsabilitatea în faţa acestuia poate pune presiune indirectă asupra unui procuror care să evite să ia decizii nepopulare sau care să ia decizii care vor fi populare pentru  legislativ. Prin urmare, ar trebui exclusă responsabilitatea în faţa Parlamentului în cauze individuale cu privire la decizii de urmărire sau neurmărire penală.

Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară1.4. În exercitarea atribuţiilor sale judiciare, judecătorul trebuie să fie independent faţă de colegii săi magistraţi în legătură cu deciziile sale, pe care el este obligat să le ia independent.

Comentariu la Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară: Judecătorul nu este obligat să raporteze motivele cauzelor: 41. Obligaţia de a răspunde în faţa oricui, şi în special în faţa unei persoane care ar putea fi prejudiciată de acţiunea judecătorului, este contrară independenţei justiţiei. Cu excepţia motivărilor judecătoreşti sau a altor proceduri prevăzute de lege, judecătorul nu este obligat să îşi justifice soluţia, nici chiar faţă de alţi membri ai sistemului judecătoresc. Dacă o decizie judecătorească dă dovadă de atâta incompetenţă încât să justifice iniţierea acţiunii disciplinare, în acest caz foarte rar judecătorul nu este obligat să „raporteze”, ci să răspundă unei acuzaţii sau unei anchete formale desfăşurate conform legii.

UPDATE 1: In istoria noastră recentă există o anchetă parlamentară efectuată într-un caz judiciar – este vorba de raportul din 2006 a Comisiei drepturilor omului din cadrul Camerei Deputaților în cazul omului de afaceri Ovidiu Tender cercetat în dosarul RAFO-Onești. Atunci, CSM a reacționat pe considerentul încălcării separației puterilor. Raportul nu a avut niciun efect.

UPDATE 2: În data de 16 august 2012 conducerea CSM a comunicat public că nu este posibilă audierea procurorilor de către parlament, în baza argumentelor aduse anterior de CSM.

Reclame

122 comentarii »

 1. Vă mulțumesc mult !
  O fac pentru modul integru în care vă purtați în aceste zile negre pentru națiune.

  Comentariu de dictaturajustitiei — 15/08/2012 @ 8:02 PM | Răspunde

 2. A bon entendeur, salut! Aceasta „lectie” este binevenita pentru toata lumea, dar, din pacate este necesara unor persoane „publice” care ar fi trebuit sa o cunoasca, avand studii de drept. Din pacate, in ultima vreme sunt exprimate pe toate posturile TV, in toate publicatiile, de catre inalti demnitari, functionari publici, formatori de opinie…Explicatiile contradictorii ale acestora, deruteaza si sunt nocive, pentru ca, datorita notorietatii celor care le propaga, sunt asimilate de o parte din romani.
  Concluzia, este bine sa continuati.

  Comentariu de skinnz — 15/08/2012 @ 8:58 PM | Răspunde

 3. Vine maine Ponta la CSM peste dumneavoastra si ati incurcat-o! O sa va explice cu manie proletara ca infractiunile electorale, prevazute in Lege, nu se ancheteaza de procurori, ci de nimeni, cel mult de asesorii populari http://legeaz.net/dictionar-juridic/asesor-popular :-) :-) :-) Doamne fereste! Nici macar cand sunt localitati unde „excesul de zel al votantilor” a depasit orice imaginatie? Nu aveti de ce sa cedati in fata unei astfel de presiuni.

  Comentariu de Ion Roată — 15/08/2012 @ 9:09 PM | Răspunde

  • Corect. Dar si boicotarea alegerilor este sanctionata de lege. Cine le ancheteaza? Nu cumva se reactiveaza politia politica ?

   Grig

   Comentariu de Grig — 16/08/2012 @ 1:22 PM | Răspunde

   • Boicotareaa alegerilor inseamna nevotarea sau indicatia de a nu merge la vot? Unde e sanctionat acest lucru, in care lege?, la ce articol?

    Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 1:45 PM | Răspunde

   • Lasati-l pe Grig ca e tipul de om care nu citeste legea, unii ca el nu citesc de fapt nimic, dar interpreteaza. Daca asista si el la cateva sedinte de judecata sau, si mai bine daca avea si el macar un proces, ar fi vazut cum se prezinta unii in fata magistratilor si cum mint de ingheata apele chiar si sub juramant, ingreunand actul de justitie. Cu atat mai mult o fac in fata unei televiziuni, crezand ca astfel scapa de faptele comise. Nici pomeneala!
    Apropos Grig, ai vazut dumneata la alegerile locale asemenea depasiri „de plan” in privinta prezentei la vot?
    Asa cum v-am mai scris pe aici, si eu am fost perchezitionat in masina in noaptea in care s-a facut filtru pentru armele de la Ciorogarla, a durat foarte mult caci era coada, erau si televiziuni, si cu toate astea n-am considerat ca actiunea era abuziva sau ilegala, si nici nu era. Nu cred ca procurorii ancheteaza altceva decat votul multiplu, n-a rezultat de nicaieri ceea ce sustin acei „indignati”. Aita uita sistematic sa spuna ca CNP-ul lor a votat pe una sau mai multe liste suplimentare si uneori chiar si pe lista permanenta.

    Comentariu de Ion Roată — 16/08/2012 @ 4:18 PM | Răspunde

    • Ce-au mai anchetat procurorii votul multiplu de la alegerile prezidentiale din 2009 din străinătate, mamă mamă, mii de anchete au fost ! Dar ei fiind obedienţi lui Băsescu care i-a pus în funcţii nu puteau să ancheteze ceva care ar fi demonstrat ca acesta a pierdut alegerile din 2009 în realitate. Obedienţa procurorilor e valabilă şi pentru CSM. Ruşine!

     Comentariu de Johnny Bravo — 17/08/2012 @ 9:58 AM | Răspunde

     • In 2009 au fost peste 800 dosare penale. Pana in prezent sunt zeci de condamnari. Haideti sa vorbim despre ce stim, nu despre ce vedeti la anumite tv-uri. Daca trebuie sa ne fie rusine ca aplicam legea, prefer sa credeti dvs ca ne e rusine.

      Comentariu de Cristi — 17/08/2012 @ 4:27 PM | Răspunde

      • Minţiţi cu neruşinare. Câte dosare penale au fost pt voturile din străinătate?

       Comentariu de johnny bravo — 17/08/2012 @ 11:53 PM | Răspunde

       • Din alea 800 vreo 700 se referă la turul 1. la turul 2 au închis ochii.

        Comentariu de johnny bravo — 17/08/2012 @ 11:58 PM | Răspunde

       • Un numar egal cu cel al dosarelor totale penale pt fraude la referendum din care scadeti nr. dosarelor pt voturile din tara.

        Comentariu de Cristi — 18/08/2012 @ 10:09 AM | Răspunde

   • Vreti sa ascultati si parerea unuia care nu a votat pentru a afla de ce nu a participat la referendum?

    Comentariu de skinnz — 30/08/2012 @ 10:37 PM | Răspunde

 4. Jocul devine interesant.
  Este sansa justitiei romane sa ii raspunda „democratic” puterii politice, exercitata de celelalte autoritati (legislativa si executiva).

  Dupa parerea mea, domnul politician Crin Antonescu este in situatia de a raspunde penal. La fel si domnul Ponta.

  Art. 239 Cod penal. – Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

  Art. 264 Cod penal. – Ajutorul dat unui infractor fără o înţelegere stabilită înainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii, pentru a îngreuia sau zădărnici urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 7 ani.

  Art. 272 indice 1 Cod penal. – Întrebuinţarea de cuvinte insultătoare ori gesturi obscene sau ameninţătoare la adresa integrităţii fizice a unui judecător, a unui procuror sau a unui organ de cercetare penală, de către o persoană care participă sau asistă la o procedură care se desfăşoară în faţa instanţei sau a organului de urmărire penală, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

  Mesajele public adresate de cei doi politicieni prin mijloacele de informare in masa sunt amenintatoare, constand in concret in avertizarea directa a procurorilor de a fi sanctionati (se flutura public ideeaca si procurorii vor raspunde – desigur, se va spune ca amenintarea cu justitia nu constituie amenintare, dar avertismentul nu are conotatii juridice, ci politice, avand in vedere puterea celor doi sefi de partide de a determina politicienii din partidele lor sa voteze, spre exemplu, legi prin care se pot sanctiona anumite persoane care au indraznit sa cerceteze infractiuni), este o evidenta amenintare cu un rau care poate starni in mod obiectiv teama procurorilorcare este foarte posibil sa fie supusi unor represiuni (chiar si prin aceea ca le va fi afectata imaginea publica, onoarea si demnitatea de profesionisti, de persoana care nu au urmarit altceva decat sa aplice legea corect in cazurile in care au fost legal investiti).

  Nu in utlimul rand, prin mesajele public date de cei doi politicieni faptuitorii primesc un sprijin concret si evident in sensul ca nu vor raspunde pentru infractiunile pe care le-au savarsit, iar el este posibil a se materiliza in concret avand in vedere posibilitatea de a se emite legi prin care se pot dezincrimina infractiuni, nu pentru ca este o chestiune de interes general, ci pentru ca exista cazuri particulare care trebuie salvate.

  Independent de parerile ce se vor exprima in privinta existentei sau nu a unor fapte de natura penala, fie ca sunt cele aratate de mine, fie altele, cred ca justitia are sansa de a se manifesta pentru prima data ca o adevarata putere. Are sansa de a cere modificarea Constitutiei in sensul de a avea dreptul legitim de a exercita controlul de constitutionalitate al legilor, adica exact acea modalitate concreta in care se realizeaza echilibrul puterilor in stat. Una este sa dai o decizie de asemenea insemnatate in mainile unor politruci (auzi tu!, CCR este o autoritate juridico-politica!) si alta este sa dai aceasta parghie in mainile unor oameni care inteleg ce inseamna sa decizi zi de zi in privinta destinelor oamenilor.

  Comentariu de area — 15/08/2012 @ 9:33 PM | Răspunde

 5. Domnule judecator, daca nu luati o pozitie vehementa la ceea ce se intampla acum in acest „stat de drept”, favorizati instaurarea dictaturii. Incredibil, suntem martorii unor incercari de a dezbina una din cele mai importante puteri ale unui stat european : cea judecatoreasca! Este inadmisibila presiunea mediatica din partea politicienilor fata de magistratii romani!!!!
  Va rugam, luati atitudine!

  Comentariu de Ramona — 15/08/2012 @ 9:47 PM | Răspunde

 6. Domnule Danilet, recunosc ca sunt unul dintre cei care la un moment dat v-am suspectat de partinire (mai ales politica), pentru pozitiile care uneori nu le-am inteles… dar am curajul si verticalitatea sa recunosc cand gresesc si mai ales cand o persoana este de buna credinta… Pentru ce am facut va cer scuze, iar pentru pozitia pe care o aveti de cand a inceput „criza” va felicit… Nu sunt „basist”, cred ca era justificata o schimbare de regim, dar de o luna am devenit un fan al justitiei ramane si mai ales a tinerilor din justitie, care si atunci cand gresesc (se poate intampla oricui ), se vede de la o posta ca nu sunt de rea credinta…Inca o data felicitari…

  Comentariu de Geo Radu — 15/08/2012 @ 10:28 PM | Răspunde

  • Ceea ce fac este din credinta in principiile unei societati sanatoase care inseamna DEMOCRATIE-STAT DE DREPT-INDEPENDENTA JUSTITIEI. M-am hranit cu acestea din 2003 incoace. Regret ca uneori atitudinile mele nu au fost intelese. Dar in astfel de actiuni CIVICE pt apararea justitiei, inevitabil ca aduci atingere unora sau altora. Din pacate, pana acum nu exista politicieni care sa nu fi atins independenta justitiei.

   Comentariu de Cristi — 15/08/2012 @ 10:49 PM | Răspunde

 7. Mi se pare ca este un moment crucial pentru justitie dar si pentru CSM ca garant al independentei sistemului judiciar, in fata unei imixtiuni de o brutalitate fara precedent, „pe fata”.
  Institutiile sunt vampirizate sub ochii nostri, se pastreaza doar aparenta lor, vidul e mascat cu o propaganda ordinara, imparatul e gol, dar printr-un un fel de hipnoza colectiva ii admiram vesmintele.
  In marsul triumfal spre victoria finala, in etapa urmatoare, cu o majoritate confortabila ne vom taia o Constitutie pe masura iar Parchetul va fi subordonat Executivului, ca sa nu ne mai dea dureri de cap.
  Sper ca in breasla noastra, dincolo de interese de grup , (ilustrate in acest moment de unele organizatii profesionale) ,sa existe acea masa critica necesara mai mult ca oricand pentru un act nu de curaj ,ci de demnitate, de responsabilitate si, iata, de patriotism. ( Cred ca sunt cam demodata, asta e!).

  Comentariu de Ghimbasanu Mariana — 15/08/2012 @ 11:39 PM | Răspunde

  • Eu cred ca mai tot timpul sunt momente cruciale pt justitia romana. SI cand ne facem treaba, si cand nu ne-o facem, tot suparam pe cineva. Care are toata intrarea la media pt a ne balacari.

   Comentariu de Cristi — 15/08/2012 @ 11:58 PM | Răspunde

   • Cu tot respectul, dar senzatia mea e ca Parchetul General isi cam face treaba, doar intr-o singura directie.

    Comentariu de Cezar — 16/08/2012 @ 1:05 AM | Răspunde

 8. din pacate, nu de media e vorba…

  Comentariu de Ghimbasanu Mariana — 16/08/2012 @ 12:15 AM | Răspunde

 9. Ce mi-a mai ramas de sperat e ca CSM sa ia o pozitie ferma si publica la aceste terfeliri a profesiei de magistrat.Daca abia instalati in scaune,acesti indivizi isi permit sa dea indicatii unei puteri independente,nu e greu de imaginat ce vor face daca nu se reactioneaza PUBLIC…e mai mult decat revoltator!

  Comentariu de viki — 16/08/2012 @ 6:34 AM | Răspunde

  • ce indicatii a dat?
   faptul ca doresc lamuriri asta nu inseamna ca au dat indicatii.
   sa nu vorbim total pe langa..

   Comentariu de geo — 16/08/2012 @ 12:11 PM | Răspunde

   • Despre cine vorbim?! Despre dl. Ponta?! – el a spus, de ex, ca procurorii sa nu ancheteze manechinele lui Mazare. Despre dl. Antonescu? – el a spus sa nu fie anchetati oamenii despre cum au votat. Oare sunt astea indicatii sau nu?

    Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 12:16 PM | Răspunde

    • Am crezut ca sunteti magistrat. Nu sunteti. Puteam sa-mi dau seama de la emisiunile de la B1 si Nasul la care ati participat. Acesta cu Antonescu nu este un raspuns de magistrat D-le Danilet ci raspunsul unui umil slujitor PDL ist. Cum puteti accepta desantul procurorilor fara citatii, fara plangeri penale impotriva celor anchetati, in curtea oamenilor? Unde-am ajuns? Asta-i democratia pe care o aparati? Ati raspuns mai sus cuiva ca si in 2009 la alegerile Prezidentiale ati citit prin ziare ca au fost cateva plangeri penale de frauda fiscala rezolvate. Daca s-ar fi anchetat votul de la ambasada din Paris d-l Baconski n-ar fi ajuns ministru ci alaturi de Nastase daca justitia si-ar fi facut datoria. Daca justitia pe care o reprezentati si-ar fi facut datoria si si-ar fi respectat juramantul Traian Basescu n-ar fi ajuns Presedinte in 2009. Sper sa se lamureasca multe necunoscute in viitorul apropiat. Ati uitat ca slujiti poporul si nu unii reprezentanti ai lui.

     Comentariu de Radu PUICA — 16/08/2012 @ 1:56 PM | Răspunde

     • Parerea dvs e jignitoare pt mine. Azi am fost la ProTv, Digi24, iar diseara intru la RealitateaTV si la RTV. Sper ca la acele emisiuni nu mi-am exprimat opiniile politice. Si mai sper ca posturile pe care dvs le urmariti informeaza corect. Oricum, daca ma suna cei de la A3, le dau si lor interviu, nicio problema.
      Eu nu m-am pronuntat pe legalitatea actiunilor procurorilor, pt ca CSM nu verifica acest lucru, ci procurorul ierarhic superior si apoi judecatorul.
      Nu stiu amanunte cu privire la alegerile din 2009 si nu eram atunci in CSM.

      Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 2:05 PM | Răspunde

      • Nu am intentia sa va jignesc, dar am dreptul sa-mi exprim un punct de vedere. Nu am studii de drept, sunt agronom. Imi doresc din tot sufletul sa respect justitia dar pentru asta slujitorii ei trebuie sa se comporte ca atare. Am vazut cateva din articolele d-voastra din anii 2003-2007. Ce diferenta. Cu acel tanar magistrat as fi de acord cu cel in care vati metamorfozat nu. Cum puteti spune ca nu aveti amanunte privind alegerile din 2009? Santeti judecator parca de prin 1998? Trebuia oare sa fiti in CSM sa fiti la curent? M-ati trimis la o pagina web unde se vorbeste despre statutul procurorilor in practica europeana. Am avut rabdarea sa-l citesc. Nu vad unde puteti suprapune practica procurorului roman din aceste ultime zile cu cea europeana. Parca pe acolo se vorbea de faptul ca procurorul nu este in sine doar un acuzator ci trebuie sa afle adevarul si sa supuna judecatorului realitatea nu succesul unui dosar solutionat cu o pedeapsa. Atunci pot sa fiu de acord ca un procuror poate fi asimilat unui magistrat, doar atunci. Pentru ceea ce face in aceste zile nu pot. Cu privire la controlul puterilor intre ele tot acolo am citit ca procurorul raspunde in fata executivului pentru ca si acesta la randul lui este supus controlului parlamentar. In Romania in schimb Procurorul General nu trebuie sa raspunda in fata nimanui. Cu autocontrolul am cam dato in bara in trecut si nu mai cred in el. In speranta ca cele spuse de mine nu v-au suparat nu-mi ramane decat sa va multumesc.

       Comentariu de Radu PUICA — 16/08/2012 @ 7:45 PM | Răspunde

       • Eu va multumesc pt interventii. Car priveste metamorfozarea mea, regret ca am lasat asemenea impresie, de decadere. Eu speram sa fie o implinire in timp. Dar asta e, nu pot satisface toate pretentiile externe. Cat timp sunt curat in constiinta mea si nu mi-e rusine cand ma uit in oglinda, sunt pe calea cea buna.

        Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 7:49 PM | Răspunde

  • Revoltator e sa anchetezi cu tema. Sa nu cauti adevarul, ci sa cauti ceea ce vrei tu sa gasesti.

   Comentariu de Cezar — 16/08/2012 @ 8:12 PM | Răspunde

 10. Un procuror nu dar admirabila Laura Kovesi da…. dar doar in calitatea ei de sefa a unei institutii (cit de procuror e un PG?). E o formalitatea care va vi abuzata si pervertita de cei cu musca pe caciula…
  Sper sa vedem si primele sentinte pt frauda electorala, daca a exista asa ceva…
  Mai aveti doar un pic…
  Respectele mele!

  Comentariu de Tio — 16/08/2012 @ 7:19 AM | Răspunde

 11. si justitia nu trebuie sa raspunda nimanui?sunt stat in stat?
  participati la o mascarada numita justitie!

  Comentariu de geo — 16/08/2012 @ 9:16 AM | Răspunde

 12. Ok..vorbim despre raspundere.Explicatii se pot si fara a se stabili asta prin lege.
  Nu considerati normal ca atunci cand se judeca cu masuri diferite sa fie cerute explicatii?
  De ce la miile de reclamatii privind alegerile anterioare si referendumul anterior procurorii nu s-au sesizat?
  Pentru ca au o culoare mult prea portocalie..din pacate.

  Comentariu de geo — 16/08/2012 @ 9:43 AM | Răspunde

  • Dar de unde stiti dvs ca reclamantiile anterioare cu privire la nereguli la alegeri au ramas fara rezultat? Stiti dvs cati au fost verificati sau urmariti pt ca ar fi votat multiplu sau in fals?” Eu stiu cateva zeci de cazuri numai citind presa din ultimii 4 ani.
   Si interesanta sustinerea asta: `daca nu ati facut atunci, de ce faceti acum?` – o aud tot mai des, dar nu imi dau seama daca este un argument sau un contraargument.

   Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 10:19 AM | Răspunde

   • da.stiu.
    un alt subiect ar fi aparitia inregistrarilor in presa.
    in special cea care este fatis cu basescu.
    mult teatru..prea mult.

    Comentariu de geo — 16/08/2012 @ 10:40 AM | Răspunde

   • hmmm…. imi aduc aminte de prima data cand v-am vazut la o conferinta unde vorbeati despre independenta justitiei. Cand ati fost ales la csm a fost mare tam-tam, toata lumea se astepta la multe de la dv., om integru bla bla bla. Eu am fost printre aceia care v-au sustinut, dar se pare ca degeaba.
    Spuneti-mi si mie cum e cu rezonanta sociala asta? ca tot aud de ea, cica ar fi importanta in penal, ori faptele procurorilor in aceste zile, care fara niciun dubiu se situeaza in afara cadrului legal, provoaca atata indignare din partea poporului incat oamenii ies in strada si uite ca ajung sa protesteze si in fata Parchetului General, si ce face CSM-ul in aceste momente de glorie? ii da peste nas Presedintelui interimar ca si-a permis sa solicite CSM-ului o sedinta si o ancheta cu privire la aceste incidente.
    Ia arati-mi si mie unde este independenta justitie aici?
    Procurorii si judecatorii sunt independeti si se supun numai legii…. nu asta e problema, problema e ca atunci cand nu se supun, nimeni nu-i trage la raspundere.

    Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 11:17 AM | Răspunde

    • sa nu ma intelegeti gresit, sustin demersurile dv. privind independeta justitiei, dar mai activati si impotriva celor care se ascund sub acest principiu. Si nu ma refer doar vocal, nu stiu ce raport de forte este acum in CSM dar sunt tare dezamagit de ce se intampla.

     Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 11:23 AM | Răspunde

     • Contraziceti-ma daca ma insel, dar nu mi se pare ca DNA-ul are competenta in aceasta materie.

      Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 11:33 AM | Răspunde

      • Va contrazic. Cum va spuneam, haideti sa vorbim fiecare ref la ce ne pricepem. In materie de drept nu argumentam cu `mi se pare…`

       Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 11:43 AM | Răspunde

     • Eu sunt f.fericit de cum reactioneaza CSM. In sfarsit isi indeplineste rostul.

      Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 11:42 AM | Răspunde

    • Aha, si dvs sunteti din cei care spun ca nu am facut nimic de cand sunt in CSM? Pai daca nu m-ati urmarit ce fac, scriu si spun, de unde sa stiti?! M-ati sustinut, spuneti. Cum? Mi-ati scris vreun email sa imi spuneti asta, mi-ati luat apararea public, ati luptat alaturi de mine pentru elaborarea unor legi ca lumea, ati fost cu mine la emisiuni sa dezbatem chestiuni grave privind statul de drept?!
     Nu stiu despre ce rezonanta vorbiti. Eu stiu procedura penala, dvs pareti ca nu stiti. Haideti sa vorbim fiecare despre ce ne pricepem. Deocamdata nici eu, nici dvs nu stim decat ce se spune la un singur post de TV.

     Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 11:41 AM | Răspunde

     • Okay. Apararea v-am luat-o, in cercuri mai restranse, dar se pare ca m-am inselat. Nu stiti despre ce rezonanta vorbesc? Pai rezonanta sociala este fundamentul tragerii la raspundere in sistem penal. De ce se prescriu faptele? Raspunsul este simplu… pentru ca s-a stins rezonanta sociala a faptelor, ori in momentul asta opinia publica este indignata pana peste masura de actiunile procurorilor pe care dv. le apreciati ca legale si se impunea un raspuns echilibrat din partea CSM-ului prin care sa ia in considerare cel putin solicitarile facute de opinia publica.
      Cu privire la acest aspect haideti sa recapitulam putin. art. 86 cod proc. pen, pe care de altfel il cunoasteti prea bine, ” Martorului i se face cunoscut OBIECTUL CAUZEI si i se arata care sunt faptele si imprejurarile pentru dovedirea carora a fost propus ca martor, cerandu-i-se sa declare tot ce stie cu privire la acestea.” Ori din declaratiile celor pusi sa depuna juramant suficient de clar nu numai ca aceste lucruri nu s-au intamplat dar stimabilii procurori nici au avut bunavointa de a se prezenta, iar daca persoanele au fost audiate in alta calitate deja nu se mai pune problema depunerii juramantului.
      Nu mai aduc in discutie relatarile mai multor cetateni care spun au fost intrebati si in ce directie au votat.
      Cat priveste competenta DNA-ului astept sa vad o incadrare concreta.

      Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 12:23 PM | Răspunde

      • ma refeream la de ce se prescrie raspunderea penala nu faptele. A fost o greseala

       Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 12:25 PM | Răspunde

       • SI mai spuneti-ne va rog, cum se face ca nu va grabiti sa luati act de demisia Monei Pivniceru daca militati atat de puternic pentru independenta justitiei?
        Lasati un interimat la ministerul justitiei in conditiile astea de criza politica.

        Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 12:49 PM | Răspunde

        • La MJ avem ministru si nu e vina noastra cu anteriorul a plecat. Noi nu detasam magistrati in functii de ministri, ci eventual in ministere. Dar dva intreb si eu ceva, cum va suna dvs interdictia magistratilor de a desfasura sau participa la activitati politice cu dorinta unora de a pune un magistrat ca ministru? !

         Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 12:56 PM | Răspunde

         • Ministrul este interimar asa cum spuneam mai sus. Este adevarat ce spuneti dv. si sunt foarte constient de lucrul asta, dar trecand peste bariera aceasta care apare total inoportuna acuma avand in vedere increderea de care se bucura doamna Pivniceru in randul magistratilor, cred ca ar fi un pas inainte pentru corpul magistratilor

          Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 1:03 PM | Răspunde

          • Deci, pt dvs, un om care se bucura de incredere poate ocupa o functie contrar consitutiei si legilor. Ei, atunci tr sa va mai spun ca ministrul justitiei nu tr sa se bucure de incredere din partea magistratilor, ci mai degraba din partea cetatenilor.

           Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 1:12 PM

         • Dar puteti sa va reuniti si sa faceti demersurile necesare astfel incat doamna Pivniceru sa fie numita in functie.De ce nu o faceti…nu e greu de banuit…

          Comentariu de geo — 16/08/2012 @ 1:59 PM | Răspunde

          • Da, putem. Sapt viitoare.

           Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 2:08 PM

          • Poate ar fi mai bine ca magistratii sa faca si politica…macar asa si-ar expune pe fata optiunile,in unele cazuri mai mult decat evidente.
           Desigur ca cele de mai sus sunt ironie..

           Comentariu de geo — 16/08/2012 @ 2:34 PM

          • sesizarile inspectiei judiciare (structura din cadrul csm, conf art. 64 indice 1 din lg 317/2004, caci csm isi pastreaza atributia constitutionala de instanta disciplinara a magistratilor) pt apararea reputatiei profesionale din aceste zile nu au fost facute de plenul csm? cand s-a intrunit, daca abia saptamana viitoare are programata o sedinta cand se va pune pe ordinea de zi si detasarea dnei pivniceru?
           apreciez toate informatiile pe care le-ati postat, dar ele se refera in special la judecatori, nu la procurori. doar doua exemple din cpp:ART. 74 (aplicabil si in cazul martorilor) Ascultarea învinuitului sau inculpatului la locul unde se află:Ori de câte ori învinuitul sau inculpatul se găseşte în imposibilitate de a se prezenta pentru a fi ascultat, organul de urmărire penală sau instanta de judecată procedează la ascultarea acestuia la locul unde se află, cu exceptia cazurilor în care legea prevede altfel. ART. 83 Obligatia de prezentare: Persoana chemată ca martor este obligată să se înfătişeze la locul, ziua şi ora arătate în citatie şi are datoria să declare tot ce ştie cu privire la faptele cauzei.

           Comentariu de dezamagire — 16/08/2012 @ 6:40 PM

          • Sesizarile, daca ati citit comunicatele, au fost facute de conducerea CSM. Plenul CSM se va intruni sapt viitoare si, daca Inspectia Judiciara termina raportul, va avea o pozitie institutionala.

           Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 7:27 PM

         • in baza art. 58 din lg 303/2004 unde se vorbeste inclusiv de detasarea pe functii de demnitate publica, adica de ex, ministru (ce poate fi si un tehnocrat, nu om politic, cum e dl l.orban, de ex, la maeur):
          (1)Consiliul Superior al Magistraturii dispune detaşarea judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor instituţii, precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale.

          Comentariu de opinie — 17/08/2012 @ 8:53 AM | Răspunde

        • Poate par pornit impotriva dv. dar nu este asa. Am asteptari de la dv. si vreau sa va vad mai mult si de partea cetatenilor simpli. Nu cred ca nu sunteti macar putin suspicios despre activitatile declansate de DNA in ultima perioada. Vreau sa va vad luand mai multe pozitii publice care sa apara in media si sa va faceti griji nu numai de declaratiile, care mie mi s-au parut de un minim bun simt, ale presedintelui interimar ci de toate neregulile din justitie. Nu uitati ca nu numai protejati ci si sanctionati. Mi se pare ca CSM-ul uita lucrul asta in zilele de azi :-)

         Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 12:59 PM | Răspunde

         • De acord. Dar ia uitati-va putin in Constitutie la art. 133 alin.1 sa vedeti care e rolul nostru.

          Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 1:11 PM | Răspunde

          • Acelasi lucru l-am spus si eu. Garantul independentei justitiei, pai in aceste zile in care cetatenii sunt indignati de actiunile procurorilor pe care ii acuza ca actioneaza la comanda politica de ce nu luati in considerare si acest lucru? Poate gresesc dar nu am vazut vreo pozitie a CSM-ului fata de acuzele aduse de o parte importanta a cetatenilor si a opiniei publice, desigur in afara de aceea ca sunt foarte ingrijorati de atingerea adusa independentei justitiei tocmai prin acuzele care le sunt aduse procurorilor.

           Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 1:20 PM

          • Vad ca insistati.Care cetateni sunt indignati de actiunile procurorilor? De cati vorbim, din ce localitati? Care actiuni ale procurorilor? Dvs vorbiti despre cauze in faza nepublica a urmaririi penale. Poate va permiteti sa va dati cu parerea si sa faceti supozitii pe ce vedeti la un anumit post TV. Ar fi bine sa delimitati informatiile de manipulari grosiere.

           Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 1:43 PM

          • Daca sunteti inconjurat doar de pedelaci asta nu inseamna ca sunteti informat.
           Multa lume este indignata de comportamentul procurorilor.si eu sunt unul dintre ei.fara sa fiu manipulat.
           Nu inteleg…justitia independenta inseamna justitia ignoranta?Chiar sunteti orb?Nu aveti prieteni?Sau toti sunt pedelisti?

           Comentariu de geo — 16/08/2012 @ 1:57 PM

          • Dar dvs de ce sunteti indigdat? Ati votat dvs sau prietenii dvs de mai multe ori si va e frica sa fiti descoperiti???

           Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 1:59 PM

          • Nu domnule.Ce e cu intrebarea asta penibila?
           V-am intrebat si mai devreme de ce nu s-au aplicat aceleasi masuri si la alegerile trecute.Au fost si atunci mult mai muite reclamatii.V-ati informat despre asta inainte sa ma contraziceti?
           Eu de exemplu apar pe liste de doua ori.Si in Bucuresti si in orasul natal desi m-am mutat de 10 ani de acolo.Inca nu am verificat si in Bucuresti daca apar si la sectia de la vechea adresa.Asta ar trebui sa verifice justitia.Nu 500-5000-50000 de voturi duble.
           Daca judecati prin presupuneri de genul asta……n-am cuvinte..

           Comentariu de geo — 16/08/2012 @ 2:07 PM

          • Si eu sunt extrem de indignat de actiunile procurorilor. Se incalca grav texte din Cpp cu privire la urmarirea penala. CSM ar trebui sa se sesizeze cu privire la aceste actiuni. Nu o face si vedem f bine de ce nu o face. Manipulari grosiere vedem ca vin de la CSM, de la BASESCU şi de la majoritatea posturilor TV. E culmea, sfideaza orice urma de inteligenta, cum se poate sustine ca ANTENA 3 de fapt manipuleaza, acesta fiind singurul post care spune altceva decât restul. Manipularea tocmai asta e : ANTENA 3 informeaza corect, dar toti ceilalti ne spun ca ne manipuleaza. Vad ca si un membru CSM ne spune ca Antena3 ne manipuleaza, ceea ce se potriveste cu cererea unui cetatean in tricou bleu sa nu mai privim la ANTENA3 precum si cu intrebarile procurorilor de la Suraia adresate dlui Lixandru Verbiţă. Dar ghiciţi ce, suntem liberi să ne uităm la vrem noi. Iar gravele abuzuri comise de instituţii populate cu nulităţi se vor plăti.

           Comentariu de Johnny Bravo — 17/08/2012 @ 10:28 AM

          • Si eu sunt liber sa ma uit la ce doresc. Si dvs. Iata dovada ca in Romania suntem liberi. Stati linistit si dvs, si toti cei care nu incalca legea.

           Comentariu de Cristi — 17/08/2012 @ 4:35 PM

          • Dvs stiti „textele” din Cpp???? Avem tara pe care o meritam! PS: Uitati-va la ce vreti dvs, dar macar nu ne mai faceti sa ne fie rusine de faptul ca suntem romani, prin postarile dvs!!!

           Comentariu de Ramona — 18/08/2012 @ 9:01 PM

          • Va rog sa cititi cu atentie ce am scris. Nu am spus ca omul care se bucura de incredere poate ocupa o functie contrar constitutiei si legilor, am spus ca apare ca inoportuna o asemenea bariera acum.
           Tot ce va spun este respectati-va rolul de Garant al independentei justitiei, nu cu jumatate de masura cum se face acum.
           Astept si eu ziua cand procurorii care sunt absolut sigur ca au incalcat procedura in acele localitati vor fi trasi la raspundere.

           Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 1:27 PM

          • Deci sa inteleg ca noi suntem prostii manipulati care spun ca procurorii actioneaza la comanda politica, cand toate plangerile facute de PDL-isti sunt rezolvate cu celeritate pe cand neregulile sesizate de cetateni sau alte partide politice in afara PDL-ului, genul plangerilor legate de furtul din DIASPORA( unde nici pana in ziua de azi domnul Baconschi sau altii regasiti in acele plangeri nu au fost chemati nici macar sa dea o declaratie sau daca au fost chemati s-a ramas la atat, datul unor declaratii) si restul, desteptii, care vad numai manipulari si justitia isi face treaba ca la carte si ii independenta si etc.
           Foarte frumos va sta, in calitate de judecator cu o cariera importanta in spate sa puteti trece peste oprobiul public si sa il incadrati la o simpla manipulare facuta de un post tv. Dar cu presa cum ramane? Cele 6-7 publicatii care inca mai reprezinta cu adevara cainii de paza ai democratiei? SI pe astia ii bagam tot la manipulare?
           Legat de procedura pe care eu nu o stiu si pe care tot mi-o invocati, am vazut ca ati scris mai sus ca nu este sanctionat de lege boicotul, pai daca se incadreaza in art. 13 din Legea 78/2000 instigatul la vot si asigurarea transportului pana la sectiile de votare, de ce nu s-ar incadra si instigarea la absenta de la vot sau boicotul tot in art. 13 care spune ” Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”
           Spuneti-mi va rog cum se face ca instigarea la vot se poate incadra aici asa cum sustin procurorii DNA si boicotul unde se foloseste tot influenta ori autoritatea in scopul obtinerii pt sine ori pt altul de foloase necuvenite?
           Asta s-a scris in presa ca s-ar fi invocat impotriva oamenilor politici anchetati. Se poate sa nu fie asa dar va rog sa analizati si asta.

           Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 2:09 PM

         • Eu mi-am luat de mult orice speranţă de la CSM. Sunt preş in faţa lui Băsescu. Nu văd nimic din ce face Băsescu. Când acesta a făcut declaraţii extrem de grave la adresa magistraţilor pe care i-a acuzat că au făcut cel mai mult rău ţării, nu i-am auzit să sesizeze Inspecţia Judiciară. Când fac declaraţii Antonescu sau parlamentari, declaraţii care mie mi se par absolut normale şi decente, din tabăra opusă lui Băsescu, imediat se sesizează. Cu acest CSM nu există nici cea mai mică speranţă!!! Şi asta o ştiu marea majoritate a judecătorilor de bună credinţă

          Comentariu de Johnny Bravo — 17/08/2012 @ 10:13 AM | Răspunde

          • @Tanrarul fara de speranta. In 2006 Basescu a fost trimis de CSM in fata CCR sa raspunda pt acuzele la adresa magistratilor.
           Si chiar daca nu am fi facut-o atunci, inseamna ca daca s-a gresit odata si nu s-a luat pozitie cu privire la cel ce a incalcat independenta justitiei, nu mai e posibil sa iei pozitii la cei care acum incalca independenta justitiei?!

           Comentariu de Cristi — 17/08/2012 @ 4:30 PM

      • Dar de unde stiti dvs cum au procedat procurorii? Serios, acum.
       Si de ce asa brusc, legat de referendum?? De ce nu spuneti nimic cand intra mascatii in case si ridica interlopi, cand ridica drogati, cand sunt oprite sute de masini in strada sa caute arme furate, de ce nu spuneti ca ar fi in neregula sa avem procurori sau ofiteri specializati infiltrati printre retele de infractori? De ce va deranjeaza ca se descopera cine a fraudat la referendum? De ce va deranjeaza ca procurorii aplica legea???
       Nu vreti sa asteptam finalizarea anchetelor? Sa vedem ce politicieni s-au implicat ilegal in faudare, sa vedem cate mii sau sute de mii de voturi sunt false? De cand e o ancheta a procurorilor publica? Pai stiti ca in felul acesta se pot denatura mersul unor anchete?

       Comentariu de Cristi — 18/08/2012 @ 10:53 AM | Răspunde

 13. Si ce ne facem cu abuzurile justitiei??? Pentru că nu vorbim de o justitie ideală, ci de una concreta cu oameni de o calitate mai bună sau mai rea. Trebuie să acceptăm tot ce vine de la ea în orice situație doar pentru că un principiu de drept ne vorbește de independență. Dacă nu ar exista „erori” judiciare, ca să nu le numim direct interese, aș susține ideea, dar până atunci…..cred că mai trebuie trași de mânecă de cineva.

  Comentariu de Marius — 16/08/2012 @ 10:24 AM | Răspunde

 14. Domnule Danilet,

  O societate traieste si se dezvolta sanatos respectand legea. Independenta justitiei este obligatorie cu conditia ca reprezentantii ei sa nu se considere Dumnezei pe pamant. Dupa 1989, independenta justitiei a inceput cu stangul. Au primit inamovibilitatea toti magistratii; inclusiv cei care aveau dosare penale in lucru si au primit NUP imediat. Incercati sa cautati in anul 1993 cred sau 1994 cati judecatori au primit NUP inainte de primirea inamovibilitatii. In baza Constitutiei Romaniei, poporul isi exercita suveranitatea prin vot si organizational prin Parlament, pe care din pacate Justitia sau o parte a ei nu mai da doi bani. Asta-i grav. Nu pot sa concep ca noua cetateni numiti politic (fie ei si absolventi de drept) sa se aseze deasupra Parlamentului. Nu admit ca cetatean si contributor sa accept ca acesti noua cetateni numiti sa modifice si/sau sa adauge articole la lege (vezi cvorumul la referendumul de demitere a Presedintelui). Blocajul in care ne aflam acum se datoreaza numai Curtii Constitutionale a Romaniei. Au motivat cvorumul din dorinta de a scoate cat mai multa lume la vot. Aparent ar putea fi acceptabil, dar in conditiile in care una dintre parti incita la neparticipare, netinand cont voit de intentia Curtii ar fi trebuit validat referendumul si cu 30 % din participanti. Cum sa inghit gluma ca toti cei care n-au participat la vot nu au fost de acord cu demiterea? Au fost intrebati mortii?, cei dezinteresati de politica?, cei care n-au putut din varii motive sa ajunga la vot? pe cei care nu mai sunt cetateni ai statului roman de mai bine de 20 de ani? Pentru ai introduce in cvorum si pe cei cu resedinta in strainatate ar fi trebuit sa le acorde guvernul conditii egale de timp si financiare p[entru a putea vota. De unde sa plateasca un muncitor plecat la lucru in afara si care se afla la o mie sau mai bine de km distanta de prima sectie de vot?

  Pe de alta parte incalcarea Constitutiei este o fapta grava, pentru care Presedintele poate fi suspendat. Incalcarile foarte grave duc la inalta tradare, (articolul urmator) motiv pentru care Presedintele nu numai ca va fi suspendat ci si judecat. Va rog sa cititi cu atentie textul si dati-i interpretarea corecta. Constitutia Romaniei nu imparte faptele in grave si mai putin grave, nu-i legea circulatiei rutiere prin care esti vaduvit de 2, 3 puncte sau suspendarea permisului de conducere. Trebuie sa se inteleaga faptul ca cei care spun “E! Ce a incalcat si el acolo un pic Constitutia, dar pentru asta nu trebuie sa fie suspendat ci numai atunci cand o incalca grav”. Total gresit. Orice incalcare a Constitutiei Romaniei este o fapta grava. Constitutia este legea suprema in stat. Incalcarea legii supreme nu poate fi mai putin grava.
  ARTICOLUL 95
  (1) “În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale.”
  Atentie la: fapte grave prin care
  In intelegerea mea art. 95 ar fi putut sa fie enuntat si asa; (1) Incalcand Constitutia, Presedintele savarseste fapte grave, motiv pentru care poate fi suspendat din ….s.a.m.d.
  Astept punctul d-voastra de vedere.

  Comentariu de Radu PUICA — 16/08/2012 @ 10:46 AM | Răspunde

  • Cred ca aveti dreptate. Dar altele sunt preocuparile mele in aceste momente.

   Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 11:14 AM | Răspunde

   • Chiar si mai tarziu, as fi incantat daca ati comenta art. 95 din Constitutie tinand cont de limba romana si nu de giumbuslucuri juridico-politice favorabile celui demis. Pe de alta parte referitor la articolul de azi parerea mea este urmatoarea: De fapt si de drept procurorul in toate tarile democrate este avocatul statului. El reprezinta statul care la randul lui este reprezentat de Presedintele statului. Cum sa nu poata reprezentantul statului (sper ca vedeti ca nu-i spun SEF al statului) sa ceara avocatului sau sa se explice pentru modul in care il reprezinta? Numai in Romania asta super securistica procurorul este magistrat si nu da socoteala nimanui. Adevarata lovitura de stat nu este data azi de USL cu Ponta si Antonescu in frunte ci de Basescu impreuna cu PDL si acoliti. Basescu comanda si ca cetatean poate sa o faca, eu nu inteleg cum se executa urgent Parchetul general, DNA, STS, CSM, si „coloneii” care nu intamplator sau adunat in jurul lui Basescu. In decembrie 1989 a cazut PCR nu si securitatea.Statul roman este deja confiscat d-le Danilet. La modul cum se comporta institutiile de forta nu mai e nici o speranta de democratie decat o alta revolutie.

    Comentariu de Radu PUICA — 16/08/2012 @ 1:45 PM | Răspunde

    • Eu am alta parere. Va rog mult sa nu politizati acest blog. Aici se discuta despre institutii si actiuni, nu despre persoane.
     Imi permit doar sa va contrazic cu privire la statutul procurilor in Europa, care este analizat AICI.

     Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 1:57 PM | Răspunde

 15. Aveti evident dreptate! Ceea ce nu este clar pentru omul de rand este cum actioneaza independenta si neutralitatea justitiei in cazurile in care presedintele suspendat T.Basescu

  Comentariu de ion sasu — 16/08/2012 @ 11:09 AM | Răspunde

 16. scuze!! continui ideea: Ceea ce nu este clar pentru omul de rand este cum actioneaza independenta si neutralitatea justitiei in cazurile in care presedintele suspendat T.Basescu iese si face unele acuzatii care apoi se transforma in actiuni imediate ale procuraturii! In plus presedintele interimar C.Antonescu ( pe care, sincer, nu il plac ! ) a spus ca nu doreste sa atenteze la independenta justitiei dar ca sunt necesare niste lamuriri relative la modul in care procurorii au actionat !
  Ne dorim cu totii o justitie cu adevarat independenta ( neaservita nici lui Voiculescu/Ponta/Antonescu dar nici lui Basescu !!! ) dar faptele par sa demonstreze ca mai avem ceva ( mult, putin ??) de asteptat

  Comentariu de ion sasu — 16/08/2012 @ 11:16 AM | Răspunde

 17. Eric Holder Congressional Hearing:

  Poate titlul ar trebui sa fie: In Romania, poate parlamentul sa audieze un magistrat?

  Comentariu de Vlad — 16/08/2012 @ 11:29 AM | Răspunde

  • Domnule procuror, puteti sa ne explicati care sunt diferentele dintre sistemele juridice american si romanesc, care fac posibila audierea procurorului general la ei si imposibila la noi? Puteti comenta si daca aceste diferente vi se par indreptatite, si daca da, unde gresesc americanii in procedura pe care o aplica in acest caz?

   Comentariu de Vlad — 16/08/2012 @ 1:01 PM | Răspunde

   • Nu sunt procuror. Inca :).
    Diferentele sunt majore, ar tr sa va tin teoria diferentei intre sistemul continental de drept si cel anglosaxon. Va sfatuiesc insa, daca postarea mea cu argumentele legale nu v-a lamurit, sa cititi acest document.

    Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 1:14 PM | Răspunde

    • Va multumesc mult pentru raspuns! Nu am studii juridice, si temeiul intrebarii mele a fost observatia (sper ca nu e deplasata) ca in alte sisteme, foarte democratice, procuratura (prin procurorul general) poate aparea in fata Parlamentului pentru audieri.

     Din documentul pe care l-ati citat ati mentionat in postare articolul 42. Mi se pare foarte relevant (si poate o introducere la acest articol) si articolul 41:

     41. La fel ca orice autoritate de stat, inclusiv judecătorii, parchetul trebuie să fie responsabil în faţa publicului. Un mijloc tradiţional de a asigura această responsabilitate este controlul exercitat de către executiv, care oferă legitimitate democratică indirectă prin dependenţa executivului de cei aleşi în Parlament. Un alt mijloc este controlul de către un consiliu al procurorilor, dar acesta nu poate fi un instrument de pură auto-guvernare, ci unul a cărui legitimitate democratică provine din alegerea a cel puţin unei părţi din membrii săi de către Parlament.

     care pare ca stabileste un lant al controlului activitatii procuraturii, al carei legimitate trebuie sa duca in mod obligatoriu la parlament. Intrebarea mea (din nou) este: In Romania, cum este implementat acest lant? Si, mai la obiect, cum se ajunge la legitimarea institutiei de control de catre Parlament? Care dintre institutiile de control sunt abilitate si cum intra ele sub controlul (ma scuzati aici daca folosesc un substantiv nepotrivit, ma refer strict la aspectul legitimitatii) Parlamentului?

     Comentariu de Vlad — 16/08/2012 @ 1:29 PM | Răspunde

     • Am spus in postare: contactul dintre Parlament si Parchet este unul institutional, in Ro se limiteaza la un Raport de activitate al parchetului in fata Parlametnului, prin ministerul justitiei. De remarcat ca de 7 ani, acest lucru nu s-a intampla niciodata. Cam asta e interesul aratat de Parlament cu privire la procurori…

      Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 2:10 PM | Răspunde

   • Diferenta cea mai mare este ca in US nu exista ministru al justitiei. Seful Departamentului (ministerului) de Justitie (Justice Department) este Attorney General – care deci are si functie executiva, este parte din guvern, nu este parte din judiciar. Eric Holder este deci in acelasi timp si procuror, si membru al executivului, numit in functie de presedinte. Se schimba presedintele, se schimba si AG. Insa nici in US Attorney General nu poate fi tras la raspundere pt decizia de a urmari sau nu penal o persoana, si nu i se poate dicta cum sa conduca o investigatie – nici macar de catre presedinte! In cazul lui Holder, el a fost intr-adevar audiat in Congress in calitate de membru al executivului, dar pentru greseli administrative. Se pare ca Holder a girat un program prin care se urmarea capturarea unor carteluri mexicane de droguri prin care se vindeau arme unor membri ai acestor carteluri, si un agenti granicer a fost omorat cu una din aceste arme.

    Comentariu de Alina — 16/08/2012 @ 8:19 PM | Răspunde

 18. Nu stiti ce probleme au unii dintre noi cu justitia! DAR! Trebuie si cer sa se respecte INDEPENDENTA JUSTITIEI, chiar daca as fi (sau sunt!!!) victima mafiei din justitie si nu am cui sa ma plang (sau cine sa imi dea dreptate cand fac apel la lege sau cand am facut!). AICI sunt de partea justitiei.
  Domnul judecator EXPLICA, argumenteaza, ne invata legislatia in materie…
  Vreti sa omorati MESAGERUL? Cititi articolele de lege invocate aici, apoi comentati cu vehementa, rautate si lipsa de documentare. Daca aveti dreptate in alte privinte legate de justitie, aici se discuta/disputa o alta problema. Nu omorati mesagerul!

  Comentariu de skinnz — 16/08/2012 @ 2:33 PM | Răspunde

 19. Cred ca procurorii se indreapta spre un nou proces istoric, dupa ce au audiat peste 1000 de martori intr-un proces de 8 ani , acum urmeaza 100 000.
  O campanie orchestrata cu 180 de procurori trimisi sa ancheteze clanurile mafiote sau evaziunea fiscala ar fi adus un capital mai mare de popularitate procurorilor si lui Basescu.
  Daca este o campanie strict profesionala de ce pe toate posturile sunt trimisi oameni agresivi verbal ca Preda sau Boureanu si apara actiunile procurorilor? De unde aceasta comuniune de principii?
  Asta pe fondul crizei de personal prin parchete si a numarului mare de dosare nefinalizate.

  Comentariu de ralu — 16/08/2012 @ 2:51 PM | Răspunde

 20. Mona Pivniceru a mai precizat că se simte hărţuită şi că nu ştie dacă va mai accepta scaunul de ministru al Justitţiei.

  “Nu ştiu ce să fac.Mă simt un om urmărit sub lupă”, a adăugat Pivniceru.

  Acuma ce mai spuneti?
  Cum se poate ca o judecatoare sa fie urmarita? Si se mai si sesizeaza marele CSM imediat, dar cu toate problemele invocat inainte nu se sesizeaza deloc.
  Aveti curajul sa imi mai aruncati in fata si acuma MANIPULAREA?

  Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 2:51 PM | Răspunde

  • Sa precizez nu s-a sesizat ca doamna pivniceru ar fi amenintata ci se se siseaza dupa aparitia unei poze, in secunda urmatoare ca vezi doamne doamna ar fi prietena domnului Nastase. In direct la tv doamna pivniceru a mentionat ca nu il cunoaste pe Andrei Nastase ci s-a intalnit cu Mariana Alexandrescu

   Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 2:53 PM | Răspunde

  • Evident ca da. Nu eu am urmarit-o eu pe Mona, ci probabil presa. Nu eu am publicat pozele, ci sigur presa. Nu eu le-am comentat, ci presa sau prin presa. Haideti sa nu mai luam de bun tot ce spune presa.

   Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 4:25 PM | Răspunde

   • Nu iau nimic de bun din ce zice presa. Insasi doamna Pivniceru a intervenit si a spus ce am pus eu in ghilimele acolo, am auzit-o cu urechile mele. Si dati-mi voie sa ma indoiesc ca presa ar fi urmarit-o, avand in vedere modul in care s-a procedat. Si daca tot sunteti marii garanti ai independentei justitiei de ce nu va sesizati si cu privire la acest lucru? Cu doamna Pivniceru care se simte amenintata cum ramane, pe ea cine o protejeaza?
    Deci ca un mare garant al independentei nu va sesizati ca un judecator este supus presiunilor dar va sesizati ca acel judecator s-a urcat intr-o masina care apartine nu stiu cui.
    Dati-mi voie pe aceasta cale sa salut demersurile CSM-ului, marele garant al independentei cui ii convine lui, cand ii convine lui si cum ii convine lui.
    Mari sperante ne-am pus in generatia asta a Dv. dar la fel de mare este si dezamagirea.

    Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 4:43 PM | Răspunde

    • De unde stiti ca nu a urmarit-o presa?! Oricum, dumneaei e o persoana cunoscuta, o poate fotografia oricine. Eu nu am auzit amenintari. Iar CSM nu protejeaza viata privata a magistratului.
     Cat priveste verificarile cu privire la d-na Pivniceru, constat ca chiar nu stiti care este obiectul lor.

     Comentariu de Cristi — 16/08/2012 @ 7:25 PM | Răspunde

     • Se poate observa ca nu a urmarit-o presa pe ea in principal pentru ca masina a fost urmarita incepand cu locuinta domnului Adrian Nastase. Plus ca aproape in totalitea cazurilor cand un ziar descopera asa ceva, automat isi atribuie meritele, nu am spus ca suta la suta asa este am zis ca ma indoiesc ca presa a urmarit-o. Dv. chiar cititi ce scriu sau doar interpretati cum doriti dv. ?
      Cum despre ce amenintari vorbesc? Doamna Pivniceru a spus cu gura ei la tv ca se simte amenintata. Vad ca luati doar partile care ca convin dintr-o conversatie sau dintr-o stire.
      Aici nu vorbim de viata privata a oricari magistrat, vorbim de un magistrat care pe langa ca ocupa functii inalte mai este si pe cale sa devina ministrul de justitie ori este clar ca acest magistrat si reputatia lui este improscata cu noroi acum.
      Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor şi membrii acestuia împotriva oricărui act de natura sa aducă atingere independentei sau imparţialităţii magistratului în înfăptuirea justiţiei ori sa creeze suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputaţia profesională a magistraţilor. Ce ziceti de atributia asta? Eu cred ca va intra in atributii si asa cv. Totusi aveti oarecare dreptate pentru ca sunt conditionate de sesizare venita din partea magistratului, dar nu cred ca ar fi stricat o luare de pozitie.
      Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea privind statutul magistraţilor nr. 303/2004, precum şi pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau grava neglijenta de către aceştia, daca fapta nu constituie infracţiune. Nu credeti ca era oportun macar asa un pic sa va sesizati si cu privire la semnele de intrebare legate de activitatea procurorilor din judetul Olt? Asta pt ca tot vad ca imi dati peste nas ca nu stiu care sunt atributiile csm.
      Obiectul verificarilor csm cu privire la doamna Pivniceru este strans legat de acest scandal, desigur corborat cu unele declaratii anterioare ale distinsei doamne.

      Comentariu de Mircea Stefan Minea — 16/08/2012 @ 8:38 PM | Răspunde

      • Dar de unde stiti ca a fost urmarita masina? Nu exista niciun indiciu in acest sens.
       Si daca cineva se simte amenintat, asta nu inseamna ca e amenintat. CSM a dat fiecarui membru masina si sofer personal. Daca renunti la aceasta protectie si te duci singur unde vrei, cu cine vrei, in vizite private, de ce sa se implice o institutie publica sa te apere? De cine, de fotografi? Sau sa incepem noi, membrii CSM, sa le cerem buletinele si cazierul soferilor??? Haideti sa nu confundam reputatia profesionala a magistratului cu reputatia sa de toate zilele. Nimeni nu a spus ca Pivniceru e un judecator prost sau ca a incercat sa isi trafice functia, de ex.
       In plus, in materie de disciplina a magistratilor, nu CSM face investigatiile, ci Inspectia Judiciara.

       Comentariu de Cristi — 17/08/2012 @ 8:57 AM | Răspunde

       • Incep prin a va spune ca sunt multumit de interventia pe care ati avut-o aseara. Asa se asteapta lumea de la dv. si asteptam si pe viitor dar mai puternic, mai apasat.
        Lasati uneori impresia ca actionati cu jumatatea de masura, cum este de exemplul cazul procurorilor din Olt, chiar daca nu faceti dv. investigatiile ci procurorii si judecatorii din cadrul inspectiei judiciare. Totusi comisiile de disciplină pot fi sesizate în legătură cu abaterile disciplinare ale judecătorilor şi procurorilor, de orice persoana interesata sau se pot sesiza din oficiu. Ori corectati-ma daca gresesc dar nu am vazut nicio sesizare din oficiu si in plus la categoria persoana interesata nu poate intra inclusiv un membru al CSM? Pe de alta parte CSM-ul nu mai da comunicate nu mai are luari de pozitii? Macar o ingrijorare sa va exprimati cum faceti in alte cazuri.
        Apareti asa ca prea activ in unele cazuri deloc justificate in opinia mea ( a se vedea declaratiile domnului Antonescu) si prea pasiv in alte cazuri.

        Cat despre reputatia de toate zilele mi s-a parut ca in acest caz este grav afectata reputatia profesionala pentru ca s-a incercat inducerea ideiii ca doamna ar avea legaturi cu anumite persoane dintr-o parte a mediului politic si s-a lasat impresia ca impartialitatea ei ar fi stirbita. Puteti sa ma contraziceti dar din afara asta pare sa fie mesajul care incearca sa fie indus publicului.

        Va multumesc ca ati avut rabdare sa raspundeti la majoritatea mesajelor mele.

        Comentariu de Mircea Stefan Minea — 17/08/2012 @ 10:28 AM | Răspunde

        • Eu cred ca am raspund la toate mesajele, si in general o fac pt oricine.
         Eu nu sunt purtator de cuvant al CSM. Incerc sa fiu un lider de opinie pt magistrati, insa.
         M-am interesat la Parchet: nu exista pana acum nicio plangere pt abuz al procurorilor. M-am interesat insa si de ce se duc procurorii in satele unde tocmai am vazut la TV ca au si fost filmati. M-am ingrozit, dar nu pot spune nimic fiindca nu am voie. Urmariti zilele urmatoare, imi veti da dreptate.
         Eu am adoptat pozitii cu privire la toate declaratiile care mi s-au parut nelalocul lor din partea politicienilor, indiferent ca au fost ai puterii sau opozitiei. Stau marturie aparitiile mele in presa si pe blog.

         Comentariu de Cristi — 17/08/2012 @ 4:33 PM | Răspunde

         • Nu m-am referit la dv. cand am spus ca ” Apareti asa ca prea activ in unele cazuri deloc justificate in opinia mea ( a se vedea declaratiile domnului Antonescu) si prea pasiv in alte cazuri.”, ma refeream la CSM ca institutie. Dar am observat ca ati precizat ieri ca sesizarile au fost facute de presedinta CSM asa ca am inteles acum.
          As dori daca aveti timp sa mai raspundeti si la o ultima chestiune. Scriati mai sus intr-o conversatie „unde se sanctioneaza in lege boicotul?”. Ulterior eu am spus ca „nu mi se pare” ca DNA are competenta in a ancheta „frauda” sau ce mai spun ei ca este la referendum.
          S-ar putea sa nu am eu informatiile corecte (nu am de unde sa am informatiile oficiale pentru suntem in faza secreta a procesului penal) dar in presa au aparut informatii ca impotriva anumitor conducatori din anumite partide s-a inceput urmarirea penala pentru urmatoarea infractiune: art. 13 din Legea 78/2000 „Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.” Lasand la o parte ca nu stiu ce anume pot ei incadra la „foloase necuvenite”, nu credeti ca tot aici s-ar putea incadra si boicotul? Pana la urma care e diferenta dintre oameni care instiga la vot si/sau transporta oameni la sectiile de vot si cei care boicoteaza prin instigarea la a nu se prezenta la vot si prin impiedicarea de a se prezenta la vot? Nu toti urmaresc aceleasi „foloase necuvenite”?
          Repet se poate sa nu fie asta incadrarea… dar uitandu-ma prin lege vad prea putine posibilitati pt. alte incadrari.

          Comentariu de Mircea Stefan Minea — 17/08/2012 @ 5:25 PM | Răspunde

 21. Ce v-am zis domnule Danilet, nu-i asa ca jocul devine interesant?
  Doamna Pivniceru, judecator cu rang de ICCJ a zis o chestie care e tare interesanta: ca a fost plimbata cu o masina de o stimata doamna de la Parlament care trebuia sa-i arate cum sa faca redactarea juridica a proiectului de lege privitor la unificarea jurisprudentei. Acest fapt pentru mine e mai grav decat faptul ca onorabila d-na judecator cu rang de ICCJ ar fi in orice relatie cu oricine de natura sa-i atraga un anumit soi de imagine despre care se dezbate la TV.

  Pai cum domnule Danilet, justitia romana are nevoie de o lege ca sa unifice jurisprudenta? Pai eu chiar imi imaginam ca jurisprudenta (adica practica judiciara) este rezultatul mintii magistratului, iar nu rezultatul intelegerii dintre magistrati si politicieni pe un anumit tip de solutie sau pe un anumit tip de proceduri formale ce trebuiau adoptate in practica judiciara, pe temeiul unei legi care ar fi reglementat unificarea practicii.
  Unificarea jurisprudentei dupa mintea mea de individ social (dar caruia nu-i place nici statul social, cu atat mai putin sistemul socialist, fundamentat pe principiile marxiste, principii pe care au avut grija sa le aplice in viata comisarii poporului din uniunea republicilor socialiste sovietice – IV Stalin a scris cu mana lui chestia asta) nu poate fi decat rezultatul argumentului juridic si al aplicarii principiilor de drept universale de catre judecator (adica o persoana care face rationamente cu propria minte).

  Faptul ca stimata doamna a afirmat ca a existat o relatie inte politic si sistemul juridic pentru implementarea unei legi in scopul unificarii jurisprudentei pentru mine este cel mai grav lucru pe care cineva din sistemul judiciar il putea spune (aceast lucru demonstreaza compromisul dintre politic sis sitemul juridic).

  Domnule Danilet, cred ca e mai bine sa inventam un robot caruia un regim politico-juridic sa-i introduca datele necesare realizarii actului judiciar intr-un anumit fel, desigur dupa legile regimului politico-juridic, care sa inlocuiasca omul judecator, in felul asta reusind sa inlaturam potentialitatea ca magistratul sa nu mai greseasca si sa nu mai creeze solutii diferite in legatura cu o chestiune de drept, care sa necesite „unificare”.

  PS
  Desigur, d-na judecator a precizat ca proiectul nu a trecut de Parlament.
  Dar asta nu exclude tentatia de a se mai gandi unul!

  Comentariu de area — 16/08/2012 @ 3:28 PM | Răspunde

 22. Eu nu sunt de loc de acord cu ideea ca intre Parchet si Parlament nu trebuie sa existe nici un fel de contact, si ca Parlamentul nu poate cere, in nici un fel, explicatii Parchetului asupra PERFORMANTEI sale. Sa luam un exemplu imaginar, si intentionat departat de situatia de criza din zilele noastre: In satul Valea de Sus, cineva fura 10 vaci. Parchetul investigheaza, trece un timp, si nu reuseste si prinda pe nimeni. In Valea de Jos, acelasi lucru se intampla, iar nimeni nu e prins. Acelasi lucru in Valea Seaca. Bun, si atunci oamenii din sat se duc la deputatul local, pentru ca el este si trebuie sa fie reprezentatul lor, si se plang ca o autoritate a statului nu face nimic pentru ei (o plangere valida, transmisa prin reprezentantul lor democratic, ca altul nu e). In cazul asta, trebuie sa existe un mecanism prin care deputatul, ca reprezentant legitim al populatiei, sa *ceara explicatii* parchetului. Poate nu sunt resurse suficiente ? Poate procurorii din zona respectiva sunt incompetenti ? Poate e black magic ? Nu conteaza motivul, si sunt de acord ca deputatul nu poate sa spuna ancheteaza-l pe Vasile sau nu il ancheta pe Gheorghe, dar un mechanism prin care parlamentul reactioneaza la concernurile din societate la adresa Parchetului trebuie sa existe..

  Comentariu de Laura — 16/08/2012 @ 5:01 PM | Răspunde

 23. Eu nu sunt de loc de acord cu ideea ca trebuie sa existe o izolare perfecta intre Parlament si Parchete; Parlamentul (si mai ales parlamentarii, in mod individual) trebuie sa aiba un mechanism prin care sa ceara explicatii Parchetului cu privire la PERFORMANTELE sale. Sa luam un exemplu ipotetic, si intentionat departat de tensiunea din ziua de azi. Sa zicem ca in satul Valea de Sus, cineva fura 10 vaci intr-o noapte. Parchetul investigheaza, investigheaza, si nu gaseste nimic. Peste o luna, alte 10 vaci dispar din Valea de Jos. Parchetul iar investigheaza, iar nimic. Peste un timp, alte 10 vaci dispar din Valea Seaca, parchetul, iar nimic. In aceste conditii, oamenii din sate reactioneaza, si se duc la deputatul local (care este reprezentantul lor) si se plang ca o autoritate a statului (pe care ei nu o controleaza in mod direct) nu isi face datoria fata de ei (adica nu prinde hotul). Deputatul trebuie sa aiba un mechanism prin care sa obtina explicatii de la Parchet, cu privire la cazul respectiv, e o parte importanta din jobul lui de reprezentant al poporului, sa transmita feedback-uri din societate catre autoritati si de la autoritati catre societate. Absolut de acord ca deputatul nu poate spune ancheteaza-l pe Vasile sau nu il ancheta pe Gheorghe, dar EXPLICATII este indreptatit sa ceara, in virtutea functiei de reprezentare. Mai mult, un caz particular poate fi doar un caz particular, sau poate fi o problema de sistem (lipsa de resurse, procurori incompetenti in judetul X, lege care permite anchete numai de la 12 vaci in sus …) problema de sistem care trebuie rezolvata cu implicarea puterii legislative. Deci cum are loc un astfel de dialog ?

  Comentariu de Laura — 16/08/2012 @ 10:24 PM | Răspunde

 24. Cred ca parlamentul poate audia procurorul general, care nu este orice magistrat. Si spun audia, nu „invita”. Trebuie sa existe un control reciproc intre cele 3 puteri si nu trebuie confundata raspunderea disciplinara (CSM, Inspectia judiciara) cu obligatia procurorului general de a explica public masurile luate, cu atat mai mult cu cat este in desfasurare o „ancheta colectiva” care nu se incadreaza intr-o lege atat de mica cum este CPP. Daca este suficient de „barbata” sa isterizeze o natiune, cred ca poate si sa justifice masurile luate fara a se ascunde sub umbrela „independentei justitiei”. Poate este vorba despre cauze individuale, sesizari,… dar imaginea publica este aceea a intimidarii unor categorii de persoane. Spuneati ca justitia trebuie sa fie un serviciu social.
  Observ apoi, ca ati confiscat „independenta justitiei”. Independenta judecatorului (ca despre cea a procurorului nu prea poate fi vorba) este numai o piesa intr-un puzzle si independenta lui se opreste acolo unde incep drepturile omului (in limitele recunoscute de lege). Procesul este public tocmai pentru a putea critica decizia judecatorului atunci cand nu respecta legea. Urmarirea penala este nepublica pentru a proteja persoana vizata, care se bucura de prezumtia de nevinovatie, iar scurgerea sistematica a informatiilor in presa il pun in situatia de a nu se putea apara. Nu exista o egalitate a armelor. Cred ca trebuie sa extindeti „independenta justitiei” la toti participantii, altfel imaginea este deformata.
  Un lucru pe care ar trebui sa il apreciati este ca acuzele din media s-au raportat la sefii parchetelor si nu la simplii procurori pusi in situatii penibile. V-ati gandit vreodata la Panait? Ati luat pulsul (neoficial) al celor pe care ii reprezentati cu privire la ceea ce vedem cu totii ca se intampla?
  Proba de onestitate a CSM va fi cazul d-nei Pivniceru. Asa cum Raed Arafat a dus la tavalugul de 7,5 milioane voturi antiregim, o atitudine nefireasca a CSM in cazul doamnei (care se bucura de o popularitate asemanatoare d-nului Arafat) va duce la decredibilizarea sistemului judiciar si a dvs. in randul corpului magistratilor. Sub aspect politic continuarea actiunii colective a parchetelor (asa cum se desfasoara ea azi) va fi un dezastru pentru PDL in toamna. Nici Basescu nu castiga nimic. Nu fac politica, insa pot afirma ca nu-mi plac majoritatile de 80%. Sunt nocive pentru democratie.

  Comentariu de un nene — 16/08/2012 @ 11:41 PM | Răspunde

 25. Domnule Danilet, felicitari pentru interventia de aseara de la RTV! Atitudine echilibrata, raspunsuri pertinente si la obiect si, mai presus de toate, o aparare ferma a independentei actului de justitie! Este nevoie de o comunicare mai activa si mai eficienta a CSM pentru a informa corect opinia publica bulversata si manipulata in aceasta perioada de propaganda politicianista de la primul politician pana la ultimul analist de la tv. Inca o data va felicit!

  Comentariu de George — 17/08/2012 @ 8:11 AM | Răspunde

  • Multumesc mult! Am avut iesiri ieri pe toate posturile, cu exceptia antenelor. Nu din vina mea.

   Comentariu de Cristi — 17/08/2012 @ 8:50 AM | Răspunde

 26. Independenta justitiei…ce gluma buna! Da, justitia e independenta in masura in care e condusa din garaj, de un cetatean turmentat….rusine, rusine rusine!!! Astept si eu procurorii basisti, sa ma ia pentru ca, prin vot (drept constitutional pana nu demult) am participat la lovitura de stat! Am si instigat la vot…rude, prieteni deci sunt de doua ori vinovata! Sunteti complici la raul facut tarii de mafia portocalie, la abuzul fara precedent si la teroarea instituita! Lasati placa cu independenta justitiei ca nu tine, ati aratat cu ocazia asta clar cine va este stapanul…

  Comentariu de Simona — 17/08/2012 @ 11:01 AM | Răspunde

  • Va rog sa va abtineti in comentarii politice pe blogul meu.

   Comentariu de Cristi — 17/08/2012 @ 4:36 PM | Răspunde

   • Dupa modul cum raspundeti cred ca in scurt timp veti deveni un IMENS ANONIM. Chiar daca ati sters mesajul prin care va ceream demisia, punctul meu de vedere ramane acelasi. Se demonstreaza odata in plus ca nu tineretul sau mai bine zis nu neaparat tineretul schimba in bine viitorul acestei tari. Imi pun totusi o intrebare. Cum dracu ati ajuns judecator chiar in anul in care ati absolvit facultatea? Si culmea inca intr-un sistem inchis in care pentru un amarat de avocat iti trebuie stagiatura. Abia acum se vede lipsa de experienta. Vorba D-lui Basescu: Nu-i bine domnule judecator!!!

    Comentariu de Radu PUICA — 18/08/2012 @ 5:02 PM | Răspunde

    • ei, am ajuns magistrat prin concurs. ce sa-i faci, unii chiar au trebuit sa invete ca sa intre in magistratura.

     Comentariu de Cristi — 18/08/2012 @ 5:23 PM | Răspunde

     • Mama ei de modestie!

      Comentariu de Radu PUICA — 18/08/2012 @ 5:34 PM | Răspunde

 27. Cum a ajuns Luluta acolo sus stiu. Nu inteleg CUM ai ajuns tu acolo? Apartenenta la PDL te-a saltat? Si apropo, aveti mult prea multa putere si n-o folositi in scopul democratiei si a poporului, dimpotriva, sinteti ca si cozile de topor ale lui Gheorge Gheorghiu Dej din anii ’50! Si faceti politie politica servind interese straine poporului roman, dar pe banii poporului roman, ca daca v-ar plati cine va pune sa faceti abuzurile.

  Comentariu de sandman — 17/08/2012 @ 12:53 PM | Răspunde

  • Nici eu, nici alti magistrati nu suntem membri de partid, legea nu ne da voie.
   Opiniile personalizate, invectivele si lipsa argumentarii nu sunt pt blogul meu.

   Comentariu de Cristi — 17/08/2012 @ 4:43 PM | Răspunde

 28. LOST! suntem pierduti! Ce am putut azi auzi la posturi TV pe care nu le vizionez mai niciodata, ce pot citi aici, unde este martirizat un om care nu face nimic altceva dacat sa ne invete, depaseste orice putere de imaginatie! Oare nu pot fi discutate doar subiectele propuse a fi discutate fara a le amesteca absurd cu oricare atele? Observ ca argumentele par a fi „DA’ EI?”..”DA’ ATUNCI CAND?”…”DA’ IN ’46?” Ce facem, noi muncim nu gandim? Noi ne conducem iar dupa 3 lozinci, dintre care prima este cea cu salamul cu soia, lozinca de azi fiind 7,5 milioane?TV ne supune experimentului Pitesti? (care mai si prinde?) Sunt indoctrinati (cu afirmatii fara probe) oamenii sa sara la gatul semenilor? Mai avem scapare? Oare de cat timp este nevoie ca sa ne trezim? Chiar daca altfel nu am putut lupta, refuzul de a participa la referendum a fost o atitudine! O atitudine in favoarea respectarii legii, impotriva celor care au incalcat-o.

  Comentariu de skinnz — 18/08/2012 @ 3:47 PM | Răspunde

 29. […] Poate Parlamentul să audieze un magistrat? […]

  Pingback de Judecătorul Cristi Danieleț, membru al CSM, aduce lămuriri și atrage atenția « Românica blues — 18/08/2012 @ 9:20 PM | Răspunde

 30. 7, 5 milioane nu sunt o lozinca. Sunt oameni, draga domnule.

  Comentariu de Paul — 18/08/2012 @ 9:48 PM | Răspunde

 31. cred ca aveti dreptate in ce-i priveste pe judecatori care sunt inamovibili si pana la proba contrarie independenti.dar procurorii?ei nu sunt inamovibili,sunt functionari ai statului iar procurorul general-cel putin-este numit politic.procurorii sunt cei care trebuie sa raspunda parlamentului,nu judecatorii.procurorii nu sunt justitia…

  Comentariu de radu — 19/08/2012 @ 8:15 AM | Răspunde

 32. Cristi Danielut- sa-ti explic putin baiatule cum stau lucrurile; Intr-o democratie exita trei puteri de stat, NICI UNA nu are autoritate absoluta. Daca ai fi putin mai destept decit pari ai sti ca puterea judecatoreasca este controlata de Parlament. In orice stat de drept asa stau lucrurile, se pare ca tu esti beat cu apa rece, Dupa teoria ta puterea Judecatoresca este stat in stat. Ei baiatule, nu stau asa lucrurile; puterea vine de la popor prin reprezentatii lei, adica Parlamentul, dupa aceea Preseditele iar Puterea Judecatoresca are grija sa balanseze lucririle, nu sa dicteze in stat, dupa cum crezi tu. Daca ai vro intrebare, nu te jena sa ma intrebi. Pina la urma eu sint printre cei ce au demarat revolutia din 1989 la timisoara si pe umerii mei tu poti face teorii absurde judiciare fara vrun simt al realitatii si cumva ma sint responsabil fata de poporul roman sa-ti explic cum stau lucrurile. Aminteste-ti ce se intimpla cu cei ce sint dictator in stat si actioneza in asa fel incit sa nu ajungi ca el, pentru ca dupa drumul pornit de teoria ta absurda asta se va intimpla

  Comentariu de Dan Andreiu — 19/08/2012 @ 8:58 AM | Răspunde

  • Iar dumneata,dle.AROGANTA si IMPERTINENTA Dan Andreiu,pune mana pe gramatica limbii romane si apoi etaleaza-ti „inteligenta”pe blogurile judecatorior.Lipsa de bun-simt si atitudinea sfidatoare nu te fac mai destept,ci demonstreaza contrariul.Nu te deranja sa ma insulti…oricum esti prea mic sa-ti raspund….om fara 7 ani de-acasa!!!

   Comentariu de viki — 19/08/2012 @ 11:07 AM | Răspunde

 33. 0rice cetatean are dreptul sa ceara parlamentului sa audieze puterea judecatoresca sau procuratura, si parlamentul daca crede asa de cuvinta ca e necerar sa procedeze, are dreptul sa ii ia pe procurori la intebari pina cind sint parlamentarii satisfacuti ca au aflat de la procurori si judecatori ce vor sa afle. Pricepi?

  Comentariu de Dan Andreiu — 19/08/2012 @ 9:08 AM | Răspunde

 34. Tu explici aici ca dupa legile ce le-ai gasit tu dureaza nu mai putin decit 2 ani pina cind parlamentul poate audia un judecator sau procuror…. legi neconstitutionale…. te rog mai citeste si inspira=te dupa alte teorii internationale de drept, care le citezi cu atita savoare, care spun si ca puterea judecatoresca poate fi audiata de Parlament cind considera parlamentul de cuvinta. Si ca orice cetatean, prin representatul lui local, sau altfel, poate sesiza Parlamentul.

  Comentariu de Dan Andreiu — 19/08/2012 @ 9:28 AM | Răspunde

  • Procurorul nu face parte din puterea judecatoreasca. Nu am intalniti nicio norma nationala si internationala ca cineva din puterea judecatoreasca sa fie audiat in Parlament. Daca dvs imi indicati una, promit sa ma aplec cu atentie asupra ei.

   Comentariu de Cristi — 19/08/2012 @ 9:43 AM | Răspunde

 35. Care independenta a justitiei? Chiar membrii Curtii Constitutionale sunt numiti la propunerea partidelor politice. Despre ce vorbim aici?

  Comentariu de Jemanfiche — 28/08/2012 @ 11:56 AM | Răspunde

  • Independenta justitiei nu se rezuma doar la modalitatea de numire. Si magistratii ordinari sunt numiti in functie de presedintele Romaniei, la propunerea CSM, dar asta nu inseamna ca exercitam un mandat politic.

   Comentariu de Cristi — 28/08/2012 @ 1:47 PM | Răspunde

   • domnule jud. danilet , singura autoritate in stat este Parlamentul. In fata comisiilor sale de ancheta sunt obligati sa se prezinte si sa raspunda intrebarilor(nu cum a procedat „o distinsa ministresa”!!!):procurorul general, procurorul sef dna,seful csm …Separatia puterilor NU INSEAMNA CA PARLAMENTUL NU POATE INVESTIGA CE SE INTAMPLA IN PUTEREA JUDECATOREASCA.
    Cum ar fi daca parchetul instrumenteaza un dosar cu ~1000 de inculpati arestati si 2000 de coautori,martori chemati saptamanal s-a dea declaratii, din aceeasi localitate, iar comisiile parlamentului fiind sesizate ca s-au produs incalcari grave sa raspunda reclamantilor ca procurorul general refuza s-a se prezinte si sa dea un raspuns cat timp nu s-a incheiat ancheta (adica ~1,5 ani ca este un dosar amplu,nu !!!)
    Trebuie s-a ignore parlamentul faptele petrecute ca ,de, e treaba justitiei , nu ne amestecam ?
    Apropo de postarea dvs. din 16.08.12 unde intrebati ce lege interzice boicotul la alegeri ,raspunsul este clar in lg.14/2003 art.1 !!!

    Comentariu de acu — 29/08/2012 @ 3:05 PM | Răspunde

    • Eu v-am dat argumentele din legislatia internationala si nationala care contrazic sustinerea dvs.

     Comentariu de Cristi — 29/08/2012 @ 7:37 PM | Răspunde

 36. DA! Se poate, caci ce sa vezi, cum altfel ar raspunde magistratii in fata legii, caci ei intre ei nu prea se trag la raspundere.
  Si punctul doi, da legea e facuta in asa fel incat sub inamovibilitate sa faca ca toti dracii fara consecinte.

  Comentariu de Sollo — 30/08/2012 @ 11:03 AM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: