CRISTI DANILEŢ – judecător

01/08/2013

De la 1 august 2013 informarea privind medierea e obligatorie

Filed under: mediere — Cristi Danilet @ 10:25 AM
Tags:

mediere

Ședința de informare cu privire la avantajele medierii este obligatorie din 2012. La 1 august 2013 au intrat în vigoare dispoziții legale ce reglementează modul de desfășurare și sancțiunile în caz de neîndeplinire a cerinței de informarea obligatorie cu privire la mediere.

Am întocmit un scurt GHID PRIVIND PROCEDURA INFORMARII OBLIGATORII, PE INTELESUL TUTUROR.

Medierea devine obligatorie?

Nu, medierea rămâne facultativă.

Devine obligatorie doar procedura de informare cu privire la mediere, înainte de a fi judecat de instanță, și doar în anumite cazuri ne-penale expres prevăzute de lege (pentru celelalte cazuri, informarea cu privire la mediere rămâne facultativă, potrivit art.227 alin. 2 C.proc.civ).

 Care sunt dispozițiile legale ce reglementează procedura de derulare și sancționare privind informarea obligatorie?

– art. 601, art. 2 alin 11 și alin. 12 din Legea nr. 192/2006 introduse prin Legea nr. 115/2012;

– art. II din Legea nr. 115/2012  modificat prin art. VIII din OUG nr. 4/2013

– art. III din OUG nr. 90/2012 modificat prin art. VII din OUG nr. 4/2013

– art. VI din OUG nr. 4/2013

– art VI1 introdus prin pct. 4 al Legii nr. 214/2013

 În ce litigii este necesară informarea?

În cele arătate de art. 601 din Legea nr 192/2006.

    a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

    b) în materia dreptului familiei: continuarea căsătoriei: partajul de bunuri comune; exerciţiul drepturilor părinteşti; stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor; orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

    c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

    d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

    e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

    f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013 – 1.024 (ordonanța de plată) sau la cea prevăzută la art. 1.025 – 1.032 (cererile de valoare redusă) din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Cine trebuie să demareze procedura de informare obligatorie?

Reclamantul, în mod obligatoriu, în cazurile descrise mai sus.

 Când e necesară participarea la ședința de informare?

– înainte ca reclamantul să depună cererea de chemare în judecată (e recomandabil parcurgerea informării în această etapă căci dacă partea e convinsă să rămână în mediere, nu va mai formula acțiune la instanță);

– sau după depunerea cererii de chemare în judecată, dar numai până la termenul dat de judecător în acest scop.

 Cine face informarea privind avantajele medierii?

mediatorul: e recomandabil apelarea la un mediator, fiind singurul profesionist atestat în materie de mediere, care poate sfătui și convinge părțile cum să rămână în procedura de mediere (lista cu mediatori e afișată în fiecare instanță și pe internet);

– legea permite ca efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii să fie realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris. Apreciez că aceasta va fi doar formală din lipsă de pregătire adecvată și de timp (să nu uităm că scopul informării nu este eliberarea unui document, ci convingerea părților că este mai avantajos să rămână în procedura de mediere decât să meargă la instanță).

 Cum ajunge pârâtul la ședința de informare de la mediator?

După ce reclamantul furnizează mediatorului datele necesare de contact, mediatorul va adresa pârâtului invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului.

În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o nouă dată în vederea informării şi acceptării medierii.

 Pârâtul e obligat să participe la ședința de informare?

Nu. El are următoarele opțiuni:

– să participe la ședința de informare;

– să refuze în scris participarea la şedinţa de informare;

– să nu răspundă invitaţiei primite de la mediator;

– să nu se prezinte la data fixată pentru şedinţa de informare.

Dacă procesul a fost demarat, reclamantului i s-a pus în vedere că parcurgă procedura de informare, pârâtul a acceptat să meargă la această ședință dar a refuzat să o facă, el poate fi amendat cu 100-1000 lei (art. 187 alin. 1 pct. 1 lit.f C.proc.civ)

 Cât costă informarea privind avantajele medierii?

Serviciile prestate cu privire la informarea obligatorie sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.

 Cât durează procedura de informare?

Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice.

 Cum se face dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii?

– dacă informarea are loc: certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea (textul art. 227 alin. 3 C.proc.civ, care cere „proces-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul ședinței de informare” este astfel modificat implicit).

– dacă informarea nu are loc: proces-verbal eliberat de mediator.

 Care e sancțiunea neîndeplinirii obligației de participare la ședința de informare?

Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, conform art. 2 alin 12 din Legea nr. 192/2006.

Ulterior va putea fi formulată o nouă acțiune, dar e obligatorie parcurgerea procedurii de informare.

 Organele judiciare mai au obligația generală de informare cu privire la mediere?

– Da. Ea e înscrisă în art. 6 din legea 192/2006 și e în vigoare din anul 2010: „Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele”. Se corelează cu dispozițiile art. 21 C.proc.civ: „Judecătorul va recomanda părților soluționarea amiabila a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale”.

– Nu se confundă cu noua procedură a şedinţei de informare privind avantajele medierii. Astfel, informarea generală e obligatorie în orice cauză (incluziv penală), cuprinde referiri de principiu la posibilitatea și avantajele pe care le-ar aduce medierea și neîndeplinirea ei nu este sancționată; pe când noua procedură de informare este una aplicată la cazul/conflictul dat, se face obligatoriu în anumite situații, de anumiți profesioniști sau autorități, se consemnează într-un mod propriu și este sub sancțiunea respingerii acțiunii.

Legislație utilă:

Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu toate actualizările la data de 1 august 2013;

Ghid pentru organizarea și desfășurarea ședinței de informare privind medierea.

112 comentarii »

 1. Doar o intrebare. Daca am suferit o agresiune, care a necesitat 5-6 zile IML , s-a dat SUP pe baza 18^1, dar doresc sa cer daune materiale/morale in civil.
  Va fi obligatorie medierea in acest caz? Ca nu o gasesc in cele relatate mai sus

  Comentariu de Aximin — 01/08/2013 @ 10:54 AM | Răspunde

  • lit f: „în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei”

   Comentariu de Cristi D — 01/08/2013 @ 10:58 AM | Răspunde

   • Poi atunci cerem daune morale de 50.001 lei sa scapam de un drum la mediere?

    Comentariu de Aximin — 01/08/2013 @ 7:10 PM | Răspunde

    • „Sa scapam”? Nu ati inteles nimic, din pacate…

     Comentariu de Cristi D — 01/08/2013 @ 8:36 PM | Răspunde

    • Nu se admit in instanta orice valoare vrem pt daune fie ele si morale,Medierea este o procedura ce vine in folosul oamenilor pt a solutiona conflictele cu posibilitatea pastrarii relatiilor.A scapa de mediere, inseamna a va complica,fara a fi sigur ca se va solutiona problema.Incercati sa iesiti din starea de tensiune si veti vedea cu siguranta rezolvarea problemei intr-o alta lumina.Decizia luata in aceasta stare,denatureaza judecata.

     Comentariu de cornel — 27/09/2013 @ 2:35 PM | Răspunde

 2. Actiunea este inregistrata pe 15 februarie 2013. Sunt reclamant, intru in aceasta categorie?

  Comentariu de Adriana Florescu — 01/08/2013 @ 2:28 PM | Răspunde

 3. ”După ce reclamantul furnizează mediatorului datele necesare de contact, mediatorul va adresa pârâtului invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului.”
  Pentru acest serviciu – trimiterea invitatiei la mediere – mediatorul poate cere un onorariu?

  Comentariu de Bostan Adrian — 01/08/2013 @ 3:39 PM | Răspunde

  • „Serviciile prestate cu privire la informarea obligatorie sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita”

   Comentariu de Cristi D — 01/08/2013 @ 8:32 PM | Răspunde

   • Aş dori să-mi arate cineva un mediator care parcurge procedura informării fără a percepe vreo taxă în acest sens, având în vedere că acesta este obligat să-l invite pe pârât la şedinţa de informare obligatorie, care precedează medierea facultativă

    Comentariu de Szőcs Csilla — 01/08/2013 @ 9:06 PM | Răspunde

    • O recomandata cu confirmare de primire costa aproximativ 10 lei. Nu mai punem hartia, redactarea si mersul la posta!
     Ai 10 nebuni care vin la tine, atunci esti obligat sa scoti 100 de lei din buzunar si sa pierzi o zi de munca degeaba!
     Dar ce te faci daca la o speta ai de trimis 5 invitatii la mediere? Scoti 50 de lei din buzunar si nu poti face informarea deoarece nu au venit toti!
     Cum vede CSM-ul sau dumneavoastra aceasta informare gratuita facuta de mediator?
     Va rog sa-mi raspundeti domnule Danilet!

     Comentariu de Bostan Adrian — 02/08/2013 @ 8:21 AM | Răspunde

     • Nu amestecati CSM-ul aici, doar nu vreti sa va spuna cum sa faceti bani ca mediatori de catre institutia care se ocupa de cariera magistratilor.
      Informarea eu o vad ca prima etapa din a ramane un client in mediere. Asadar, daca reclamantul intra pe usa, am un prezumtiv client. UN mediator bun nu se va concentra pe informare, si pe mediere.
      Constat cu tristete ca va ganditi ca informarea e o modalitate de eliberarea de maculatura. Daca acest sistem nu (va) merge, se datoreaza exclusiv acestei gandiri: ce trebuie sa faca statul ca noi, mediatorii, sa facem bani?! Stimate domnule, lucrati intr-un mediu privat. Piata va va tria daca nu stiti sa va faceti clienti. Noi, mai mult decat sa vi-i trimitem, nu mai trebuie sa facem nimic.
      Inchei: Nu va convine sa faceti informare? Nu o faceti!

      Comentariu de Cristi D — 02/08/2013 @ 8:51 AM | Răspunde

     • Chestia cu 10 nebuni – sper ca nu sunteti mediator, daca ganditi astfel despre partile aflate in conflict.

      Comentariu de Cristi D — 02/08/2013 @ 10:33 AM | Răspunde

      • In opinia dumneavoastra, ce ar trebui sa intelegem prin sintagma „cheltuieli ocazionate de mediere” la a caror restituire mediatorul are dreptul in conformitate cu art. 26 (1) din Legea 192/206? Legea pare a se referi la totalitatea cheltuielilor ocazionate de mediere. Pentru a putea avea loc o mediere, evident, trebuie sa invitam cealalta parte cel putin la sedinta de informare in urma careia va fi semnat sau nu un contract de mediere. Intelesul sintagmei tine cumva exclusiv de efectele contractului de mediere deja semnat sau ne putem referi inclusiv la costurile generate in patrimoniul mediatorului de trimiterea invitatiei la procedura de informare? (taxe postale, costul material al invitatiei, timpul alocat trimiterii acesteia, faxul). In ipoteza in care am intelege ca ne referim inclusiv la aceste costuri s-ar parea ca ne lovim de dispozitiile art. 2 alin. 1 indice 4. Totusi, examinand alin. 1 si alin. 1 indice 1 nu regasim expres mentionata invitarea la mediere printre acele servicii prestate in mod obligatoriu de catre mediator cel putin reclamantului sau partii vatamate. In ipoteza in care afirmam ca inclusiv invitarea la mediere si pregatirea acesteia reprezinta servicii gratuite, o asemenea prevedere legala nu este cumva in contradictie cu spiritul Constitutiei. In virtutea carui principiu sau prevederi constitutionale poate legiuitorul sa oblige o forma de exercitare a unei profesii sa presteze un serviciu gratuit, sa nu pretinda un onorariu pentru serviciul prestat sau cel putin restituirea cheltuielilor ocazionate de prestarea aelui serviciu? Si avocatii care asigura asistenta judiciara din oficiu sunt platiti pentru munca lor conform legii. De exemplu, daca avocatul este delegat sa asigure asistenta in materie penala in cursul judecatii, iar la primul termen delegatia inceteaza la prezentarea avocatului ales de inculpat, onorariul cuvenit nu poate fi mai mic de 25% din cel provizoriu stabilit conform Protocolului de colaborare cu Ministerul Justitiei. Si asta doar pentru ca avocatul a venit o data, a spus cum il cheama si a plecat. Alaturi de avocatura si medierea reprezinta o profesie liberala de interes public dupa cum si profesia de comerciant este tot de interes public si va continua sa fie astfel atat timp cat omenirea va cunoaste BANUL. Pe un avocat sau pe un comerciant nu il poate obliga nimeni sa nu pretinda un onorariu pentru orice serviciu prestat potrivit specificului activitatii fiecaruia. De ce nu ar trebui tratate aceste profesii la fel de catre legiuitor?

       Comentariu de Alin T — 05/08/2013 @ 2:34 AM | Răspunde

       • NU mai faceti informare pentru mediere si gata, ati scapat de cheltuieli.
        PS. Nici avocatii nu pot pretinde cheltuieli, taxe etc pt informare.

        Comentariu de Cristi D — 05/08/2013 @ 7:25 AM | Răspunde

    • Atentie mare aici.PENTRU SEDINTA DE INFORMARE (OBLIGATORIU GRATUITA), ESTE NECESAR SA SE PREZINTE AMBELE PARTI.DACA SE PREZINTA DOAR UNA DIN PARTI,SE SEMNEAZA CONTRACTUL DE PREGATIRE A SESIUNII DE MEDIERE(CU ONORARIUL STABILIT CHELTUIELI CE DECURG DE AICI).DACA DUPA DEMERSURILE FACUTE, CEALALTA PARTE SE PREZINTA LA DATA SI ORA STABILITA (DECI SUNT PREZENTE AMBELE PARTI), ABIA ATUNCI MEDIATORUL FACE INFORMAREA GRATUITA, DUPA CARE PARTILE DECID:MEDIERE(CONTRACT CU ONORARIU) SAU NU(rAPORT DE INFORMARE).
     Nu faceti confuzia intre pregatirea medierii si informarea cu privire la procedura, rolul mediatorului si avantajele medierii.

     Comentariu de cornel — 27/09/2013 @ 3:46 PM | Răspunde

   • Daca reclamantul nu doreste sa aduca cealalta parte la mediere si nu doreste medierea conflictului – ca nu vrea el – ce document elibereaza mediatorul reclamantului pentru ca acesta sa mearga in instanta?

    Comentariu de Bostan Adrian — 02/08/2013 @ 12:35 AM | Răspunde

    • Informarea nu se face decat ambelor parti. Daca cel putin una nu vine, inseamna ca se elibereaza proces verbal.

     Comentariu de Cristi D — 02/08/2013 @ 8:48 AM | Răspunde

     • Sperati degeaba. Dintre noi doi doar dumneavoastra aratati ca sunteti in aceasta situatie.

      Comentariu de Alin T — 06/08/2013 @ 11:44 PM | Răspunde

      • Sa inteleg ca e o pura intamplare ca sunteti si mediator (desi imi parea ca va deziceti de aceasta profesie, nerecunoscandu-va apartenenta la ea), si avocat. Desi la 6 luni comparativ cu 7 ani s-ar putea sa fiti mai mult avocat decat mediator. Succes in ce veti face: sigur nu au cum sa va scape clientii!

       Comentariu de Cristi D — 07/08/2013 @ 7:50 AM | Răspunde

   • ”- legea permite ca efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii să fie realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris.”
    As avea o intrebare pentru dumneavoastra:
    Mediatorul poate efectua procedura de informare asupra avantajelor medierii doar reclamantului la fel cum va face un avocat, notar sau consilier juridic?

    Comentariu de Bostan Adrian — 02/08/2013 @ 8:07 AM | Răspunde

 4. Este binevenita procedura medierii, pentru dezaglomerarea instantelor..

  @Critian D

  Edificatoare pentru starea justitiei romanesti este cererea de chemare in judecata adresata de presedinta csm catre judecatoria Cornetu:
  – stampila pe care se completeaza data intrarii documentului este stearsa cu creionul corector, posibil ca data initiala sa fi fost modificata;
  – cererea este redactata la calculator, inclusiv numarul dosarului 4745/1748/2013; de unde au stiut cei care au redactat cererea de chemare in judecata numarul dosarului???
  – stampila de intrare a documentului apartine sectiei penale si nu celei civile, cum era obligatoriu;
  – in orice document oficial se uziteaza, obligatoriu, numele si pronumele, asadar : schmidt haineala oana, nu oana schmidt haineala.
  Jalnic!

  Comentariu de giovani — 01/08/2013 @ 8:12 PM | Răspunde

  • Nu mai cititi toate site-urile pline de prostii. Doar otravesc mintile.
   PS Mi-a placut aia cu „in toate documentele oficiale” se foloseste numele si prenumele. Inseamna ca toti ministii sau sefii de Parlament care semneaza acte ce ajung in M.Of. scriu bazaconii. http://www.cdep.ro/proiecte/2006/100/80/5/leg_pl185_06.pdf
   Sau ca eu, care semnez toate documentele oficiale cu „Cristi Danilet” si nu „Danilet Vasilica-Cristi” inseamna ca nu exist http://cristidanilet.ro/index.php/continut/hotarari-judecatoresti
   Dar pe mine nu ma mira grozaviile scrise de unii asa autointitulatii „jurnalisti”. Ci cat de usor sunt de prostit unii romani.
   PPS. Daca vreti sa comentati la site-urile de injurat magistratii, faceti-o acolo. Blogul meu e unul serios.

   Comentariu de Cristi D — 01/08/2013 @ 8:37 PM | Răspunde

 5. INTERPRETAREA ATRIBUŢIILOR JUDECĂTORULUI ÎN PROCEDURA INFORMĂRII ASUPRA MEDIERII ŞI ASUPRA
  AVANTAJELOR MEDIERII

  1. Este un principiu fundamental al dreptului procesual civil conţinut de art. 21 c.pr.civ. şi anume că judecătorul are obligaţia de-a recomanda părţilor soluţionarea amiabilă a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.
  Încercarea împăcării şi acordarea îndrumărilor necesare pentru împăcare reprezintă o obligaţie a judecătorului pe tot parcursul procesului civil .
  Sunt de asemenea, principii fundamentale ale procesului civil, reglementate de art. 6, 7 şi 8 c.pr.civ., dreptul la o instanţă imparţială , la respectarea legalităţii şi garantarea exercitării drepturilor procesuale. Dacă se constată că există orice motive care ştirbesc imparţialitatea judecătorului acesta este obligat, ptrivit art. 42 c.pr.civ., să se abţină iar accesul la justiţie este garantat şi de Constituţia României în art. 21.
  Potrivit art. 5 c.pr.civ. judecătorul nu poate refuza să judece pe n ici un motiv.
  În aceste condiţii judecătorul este strâmtorat de voinţa părţilor dar este şi obligat să respecte legea.
  Concluzia nu poate fi alta decât că respectând legalitattea şi procedura civilă judecătorul nu poate face mai mult decât să încerce împăcarea părţilor în litigiu recomandându-le medierea.
  În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 227 alin. 1 c.pr.civ. care reprezintă normă imperativă ce-l obligă pe judecător la a da îndrumări de împăcare, sens în care „el va solicita înfăţişarea personală a părţilor”.
  2. În ceea ce priveşte acordarea îndrumărilor, poziţia de imparţialitate în care se află judecătorul îl împiedică să dea sfaturi concrete referitoare la cauză, astfel că îndrumările de împăcare trebuie să se circumscrie în limitele legale şi anume întâlnirea lor în faţa unei autorităţi unde să-şi poată discuta conflictul .
  Singura autoritate neutră şi imparţială , reglementată de lege în acest scop în faţa căreia să se poată discuta în condiţii de confidenţialitate despre conflict este mediatorul. Acest lucru spun articolele 1 şi 32 din Legea nr. 192/2006.
  Acelaşi temei de drept conţinut de art. 1 alin. 2 din Legea nr. 192/2006 dă competenţă mediatorului să faciliteze părţilor găsirea unor soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
  Aşadar , raportat la poziţia judecătorului faţă de părţile în litigiu , drepturile şi obligaţiile acestuia sunt clare:
  – trebuie să-şi dea silinţa la împăcarea părţilor pe tot parcursul judecăţii (art. 21 şi 227 alin. 1 c.pr.civ.) ;
  – trebuie să cheme părţile în persoană în scopul de-a le da îndrumări de împăcare (art. 227 alin. 1 c.pr.civ.) ;
  – poziţia de imparţialitate limitează îndrumările de împăcare date de judecător la recomandarea medierii (art. 6 şi 21 c.pr.civ.) .
  – trimiterea legiuitorului din art. 227 alin. 1 c.pr.civ. la dispoziţiile art. 241 alin.3 c.pr.civ. reflectă fapul că procedura de îndrumare a părţilor la împăcare se face de către judecător în şledinţă publică iar nu în camera de consiliu. textul se referă la procedura de invitare a părţilor.
  3. În privinţa informării asupra medierii şi asupra avantajelor acesteia, codul de procedură civilă dispune prin art. 227 alin. 2 , indubitabil că „în litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere”, judecătorul poate invita părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Nu se arată dacă invitaţia se face la instanţa de judecată sau invitaţia se referă la mediator deoarece sinonimul verbului „a invita” poate fi „a ruga”, „a pofti”, „a provoca” , „a îmbia” , „a soma” etc.
  Cu toate acestea , întrucât invitaţia se referă la „o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri” iar şedinţele instanţei nu sunt de informare ci de judecată (art. 176, 188, 213, 215 ş.a.), raportat şi la dispoziţiile art. 227 alin. 3 şi la art. 187 alin. 1, punct 1 lit. f) concluzia este că şedinţa de informare se ţine la Biroul de mediator iar nu în sala de judecată.
  La această concluzie conduc şi trimiterile la legea specială făcute în art. 21 şi în art. 227 alin.1 c.pr.civ. , lege specială (Legea nr. 192/2006) care dispune în art. 2 alin.1^1 că dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii „se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei”.
  4. Singurele acte care atestă participarea la şedinţa de informare asupra avantajelor medierii sunt certificatul de informare sau procesul verbal de informare. Acestea se depun la dosarul instanţei şi acestea sunt singurele cărora legea le dă putere de dovezi ( art. 2 alin . 1^1 din Legea nr. 192/2006 cu modificările ulterioare.
  În procedura civilă nu se reglementează alte mijloace de probaţiune cu privire la informarea despre mediere şi despre avantajele acesteia iar judecătorul nu este pus să execute operaţiuni administrative ori să producă probe.
  5. Judecătorul nu este ţinut numai la recomandarea informarii părţilor asupra medierii şi asupra avantajelor acesteia ci este chemat, ca atunci când „consideră necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei” să recomande părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii”.
  Părţile nu sunt obligate să medieze conflictul lor dar în schimb, art. 227 alin. 3 c.pr.civ. le obligă să se prezinte la mediator şi să hotărască în urma informării lor dacă recurg sau nu la mediere.
  În concluzie , ceea ce este obligatoriu pentru părţile care ajung în faţa instanţei de judecată este să participe sau să fi participat la mediator la o şedinţă de informare asupra avantajelor medierii, indiferent dacă li se recomandă medierea ori numai să primească informaţii asupra avantajelor medierii .
  6. Mai doresc să scot în evidenţă un aspect esenţial conţinut de art. 227 c.pr.civ. şi anume că legiuitorul face referire la mediere pentru toate cazurile care pot face obiectul procedurii de mediere şi nu numai la cele pentru care procedura informării prealabile este obligatorie potrivit Legii nr. 192/2006 cu modificările ulterioare.

  VA urma ,
  Cu privire la inadmisibilitate

  Deva la 01.08.2013,
  Eugenia Şortan

  Comentariu de Şortan Eugenia — 01/08/2013 @ 8:48 PM | Răspunde

 6. @Cristian D

  Asadar problema este unde as fi putut citi informatia, nu continutul acesteia.
  Vad ca aveti probleme majore relativ la modul in care percepeti principii demult asumate in societatile democratice, cum ar fi libertatea cuvintului si a presei.
  Am doua observatii sa fac:
  – lasati ne sa credem ca avem discernamintul necesar pentru a stabili singuri ce surse de informare sa folosim, ce e prostie si ce nu, ce ne otraveste si ce nu; poate ca unii dintre acesti „otraviti” au experiente de viata mai importante decit ale dumneavoastra, au citit carti mai multe si mai importante, au mai multa scoala sau chiar si un IO mai mare decit dumneavoastra;
  – reveniti cu sintagme formate cu „otrava”, ceea ce ma ingrijoreaza, mai ales ca vine din partea unui judecator; libertatea presei este o valoare doar atunci cind ne convine?
  atitudinea dv fata de presa care nu va convine imi pare similara celei a comandantului de puscarie comunista visinescu.

  intr o postare anterioara va refereati, cu oarecare admiratie, la sistemul de valori asumate de societatea americana.
  inteleg ca ati si fost in statele unite, probabil pe banii nostri.

  observ, cu tristete, ca nu v a folosit in sensul de va forma convingeri in sensul acelor valori.

  asta e!

  Comentariu de giovani — 01/08/2013 @ 9:33 PM | Răspunde

  • Ba problema este continutul informatiei. Care este falsa. Iar pe acel site se regasesc din plin. V-am demonstrat ca in documente publice nu se semneaza niciodata cu nume si prenume, ca la scoala. Dvs ati spus ca nu e asa dupa ce ati citit un site care se ocupa de scuipat magistratii. Nici macar nu ati avut curiozitatea sa verificati cu ochii dvs un document oficial. Eu v-am indicat niste hotarari judecatoresti si Monitorul Oficial – cele mai oficiale documente posibile. Nu am vazut sa ma contraziceti. Nici nu aveati cum.
   Despre mine puteti folosi orice surse de documentate. Dar mi se pare cel putin curios sa crezi ce spun altii care e evident fals fara o minima verificare persoanala. Daca aveti mai multa scoala, folositi-o! .
   CHestia cu `otrava` ati citit-o in vreo hotararea de a mea? Sau pe blog?! Ei bine, aflati ca acasa sunt barbatul nevestii mele, si nu omul in roba. Si acceptati ca am si eu libertatea mea de exprimare, daca tot o invocati in sprijinul dvs ori de cate ori va contrazic (pardon, va demonstrez ca nu aveti dreptate).
   Argumentul cu `libertatea presei` e cel mai slab pe care mi l-ati adus in dialogul nostru. Deci daca dv spuneti ceva (fie si copy-paste din presa) , iar eu demonstrez ca e o prostie (termen generic, nu o luati atac la persoana, mai ales ca pt mine nu sunteti decat un anonim), inseamna ca e atentat la libertatea presei?! Haide, da!…
   Imi vorbiti iar de America. Stimate domnule anonim, faci o supozitie din nou aiurea: am fost in SUA pe banii Guvernului american, in programul IVLP https://cristidanilet.wordpress.com/category/jurnal-sua/. Nu pe banii dumitale sau ai altora. De altfel, orice cadou sau plata primita in cariera mea e inscrisa in declaratia de avere pe care o dau din 2005 incoace. Iar ati vorbit fara sa veriticati. Sau mi-ati facut un transfer bancar si nu stiu eu?
   Inchei spunandu-va asa, ca de la unul cu IQ mai mic la unul care se da cu IQ mai mare: nu confundati atacul personal cu taria argumentului; nu mai comiteti eroarea de logica ad populum; nu este presa tot ce este scris/vorbit; nu ignorati un drept mai important decat al libertatii cuvantului/presei – dreptul la demnitate.

   Comentariu de Cristi D — 02/08/2013 @ 8:45 AM | Răspunde

 7. „Serviciile prestate cu privire la informarea obligatorie sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita”.
  Merg la mediator pentru sedinta de informare. Conform legii acesta face invitatii paratului; hartie, toner, timbru postal, timp pierdut cu mine. paratul refuza invitatia. iar hartie, toner, timp pierdut. Cine este acest mediator care-si permite assa ceva? Daca are biroul langa judecatorie sa zicem, din moment ce informarea e oblgatorie, va avea f multi clienti; hartie , toner, tembre postale, timp…..La cat de receptiva e populatia la mediere , cetateanul tot la judecata ajunge cu proces verbal de informare ca sa nu ia amenda. Pai ma intreb eu mediatorul asta din ce mai traieste daca trebuie sa cheltuie bani cu toti informatii? are datorie la cineva? sau e o societate debinefacere in folosul justitiei? eu cred ca astia care au facut legea cu privire la informarea gratuita sunt dusi cu capul, ori au niste venituri de-si permit sa faca munca gratis.

  Comentariu de clay — 01/08/2013 @ 10:51 PM | Răspunde

  • Daca puneti o astfel de intrebare si sunteti mediator, va dau un sfat care sa va linisteasca: nu facei informari privin medierea, nimeni nu va obliga.
   Eu credeam ca ati inteles cu ce se ocupa mediatorul: sa faca medieri, nu informari.

   Comentariu de Cristi D — 02/08/2013 @ 8:47 AM | Răspunde

   • Eu sa fi fost in locul mediatorilor m-as fi oferit sa platesc statului ceva parale. Este una din putinele activitati care beneficiaza oficial de publicitate gratuita. Altii platesc bani grei ca sa se faca cunoscuti publicului, pe cand astora, le trec pragul multi justitiabili de nevoie. Presupun ca la unul din 10 cazuri reuseste sa prinda si o mediere de-adevaratelea, pe care evident o taxeaza si-si scoate de-acolo si cheltuielile din activitatea de informare gratuita / „publicitate mascata”. Sa nu uitam ca aceasta procedura de informare a fost ceruta chiar de asociatii de mediatori, tocmai in ideea de a beneficia de publicitate.

    Comentariu de Ion Roata — 02/08/2013 @ 10:56 AM | Răspunde

  • Si daca toti mediatorii urmeaza sfatul C.D., reclamantii nu mai pot obtine actul ca s-au informat despre mediere, iar judecatorii scapa de procese de la primul termen, in caz ca mai indrazneste cineva sa depuna Dosare. O fi constitutional sa creezi o metoda care probabil reduce drastic numarul litigiilor inregistrate oficial, dar restrange dreptul cetateanului de acces la Justitie?

   Comentariu de Ion Roata — 02/08/2013 @ 9:35 AM | Răspunde

   • Pai daca mediatorii se plang ca de ce sa munceasca ca sa faca bani, lasa ca sunt alte categorii care sa faca informarea. SI totul va deveni un formalism, si noi judecatorii vom ramane cu acelasi nr de dosare la care se adauga o hartie in plus.
    In concluzie, eu nu pot decat sa ma bucur ca lumea apeleaza la justitie, in raport de 1 din 3 adulti: asta inseamna ca au incredere in justitie. :)

    Comentariu de Cristi D — 02/08/2013 @ 9:46 AM | Răspunde

    • Domnule Danilet, de ce avocatii, notarii si consilierii juridici pot elibera un inscris care sa-l ajute pe reclamant sa poata depune cererea de chemare in judecata, iar daca reclamantul vine la mediator cu aceeasi speta, mediatorul este obligat sa trimita invitatia la mediere pe banii lui? De ce mediatorul nu poate elibera un inscris la fel ca un avocat, notar sau consilier juridic?
     Nu s-a creeat o discriminare intre mediatori si celelalte profesii liberale?

     Comentariu de Bostan Adrian — 02/08/2013 @ 7:51 PM | Răspunde

     • Nu. Cred ca nu ati inteles legea medierii.

      Comentariu de Cristi D — 02/08/2013 @ 8:25 PM | Răspunde

      • Ma puteti lamuri dumneavoastra unde am gresit si ce anume nu am inteles?

       Comentariu de Bostan Adrian — 02/08/2013 @ 8:42 PM | Răspunde

       • Folositi cuvantul `discriminare` intr-un context care nu are nicio legatura cu aceasta notiune juridica. Ar fi bine sa faceti medieri. Legea e lege si nu am vazut sa faceti nimic sa impiedicati ultima ei modificare. Asa ca acum e obligatorie asa cum e. Daca vreti sa faceti si informari, puteti si asta. Lasati-i pe altii ce si cum fac. E o piata libera, luptati-va pt clineti.
        Insist: in mediere, nu informarea e tinta.

        Comentariu de Cristi D — 02/08/2013 @ 10:07 PM | Răspunde

 8. Actiunea pentru rezolutiunea unui contract de intretinere trimisa prin posta si inregistrata la instanta pe 01 august 2013. Este obligatorie sedinta de informare privind avantajele medierii.

  Comentariu de ancuta — 02/08/2013 @ 12:10 PM | Răspunde

  • Ati citit cele 6 categorii de litigii la care trebuie informare?

   Comentariu de Cristi D — 02/08/2013 @ 1:43 PM | Răspunde

   • „legea permite ca efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii să fie realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris. Apreciez că aceasta va fi doar formală din lipsă de pregătire adecvată și de timp (să nu uităm că scopul informării nu este eliberarea unui document, ci convingerea părților că este mai avantajos să rămână în procedura de mediere decât să meargă la instanță)”

    Eu cred ca sunteti putin rautacios. Scopul unui avocat nu e sa lungeasca procesul ci sa rezolve un dosar cat mai eficient si rapid posibil astfel incat sa il multumeasca pe client si sa castige alti eventuali clienti. Iar scopul unui magistrat e ca partile sa isi rezolve pe cat se poate litigiile prin buna invoiala, inclusiv la parchet am vazut asta cand am incercat sa depun o plangere pt. loviri si alte violente. Ca nu reusim intotdeauna si se ajunge la instanta, e si din cauza mentalitatii pe care o au justitiabilii. Nu vad cum vor reusi mediatorii acolo, unde avocatii, magistratii au esuat. Sa nu uitam ca pt. a deveni mediator autorizat, trebuie parcurs un curs de cam 2 saptamani. Nu vad cum un absolvent de mecanica poate sa explice mai bine avantajele medierii sau mai bine zis dezavantajele procedurii judiciare, si un avocat sau magistrat, nu poate pt. ca fie nu e pregatit, fie nu are timp. Si sa nu imi spuneti ca in 2 saptamani un absolvent de mecanica cu 3 ani experienta lacatus, poate sa deprinda mari tehnici de mediere si sa cunoasca bine dezavantajele procedurii judiciare pt. a promova medierea.

    Comentariu de Raz — 04/08/2013 @ 12:07 PM | Răspunde

    • De abia astept ca nr dosarelor de pe rolul instantelor sa scada cu 50% datorita activitatii de informare facuta de avocati si de mediere facuta de mediatori.

     Comentariu de Cristi D — 05/08/2013 @ 7:24 AM | Răspunde

     • Dar nu am zis ca vor scadea urmare a medierii. Desi eu cred ca vor scadea, dar nu ca urmare a medierilor reusite ci urmare a introducerii NCPC si urmare a cresterii cuantumului taxelor judiciare de timbru. Nr. medierilor reusite nu cred ca vor creste semnificativ si asta nu datorita avocatilor care ii indeamna pe justitiabili sa aleaga calea instantei, ci datorita lipsei de cultura juridica si a mentalitatii poporului din care facem parte. Iar in ceea ce ii priveste pe mediatorii autorizati consider ca 2-3 saptamani de pregatire nu sunt suficiente, decat sa umple buzunarele formatorilor. Daca vreti sa scapati ,pe tremen lung instantele de litigile care ar putea fi evitate daca am avea o minima cultura juridica, v-as recomanda sa militati mai degraba pt. introducerea orelor de drept in programa obligatorie a liceelor.

      Comentariu de Raz — 05/08/2013 @ 5:11 PM | Răspunde

 9. Eu cred ca informarea si medierea ar trebui facuta de mediatorii autorizati. Nu cred ca niciun avocat sau notar este interesat sa se rezolve problema repede cu costuri reduse. De ce ar vrea un avocat sa se rezolve cazul cu 1000 de lei cand poate sa duca un proces 2-3 ani si sa ciupeasca la fiecare termen cate ceva si sa mai ia si o masa cu avocatul partii adverse pe banii partilor. Sau de ce unui notar i-ar conveni sa informeze partile de avantajele medierii pt ca partile sa -si rezolve de exemplu un partaj cu 1000-2000lei in loc ca notarul sa ia taxa la valoare, adica de 10 ori mai mult. Daca vreti ca medierea sa mearga faceti o casta a mediatorilor asa cum sunt si notarii si avocatii.

  Comentariu de clay — 02/08/2013 @ 10:47 PM | Răspunde

 10. Am sa…reiterez faptul ca, dumneavoastra, judecatorii, aveti multe dosare, nu pentru ca populatia are incredere in justitie, nu pentru ca populatia este avida de conflicte! Cine se simte bine oare inainte de termen, apoi cand trece pragul instantei, etc., cine ramane mult cu iluzia ca va castiga pentru ca are dreptate…cine nu are emotia ca se va confrunta cu persoane aflate in relatii invizibile, cu situatii care sunt doar in aparenta normale. Sunt si dintre acestia- cei care au pregatit in alta parte procesul! Uneori in instanta situatia este cea a soricelului vanat de pisica.
  De ce au prea multe dosare judecatorii, iar acesta este adevarul, pentru ca sunt nespus de multe institutii populate de oameni care nu stiu nimic altceva decat sa refuze sa isi faca datoria, sa isi indeplineasca misiunea, atributiile, etc., trimitandu-i in justitie pe cei care le cer sa li se rezolve unele situatii, prin plangeri, sesizari, sau pentru ca unii din acesti oameni fac pactul cu infractorii si impostorii, furnizandu-le hartii cu care se pot apara sau ii pot infunda pe cine credeti? pe victimele lor!
  M-am obisnuit sa nu afirm ceea ce nu pot proba- am kilograme de probe.
  Domnule judecator, membru C.S.M., nu vor folosi nimanui aceste informatii, iar daca voi primi sfatul sa fac apel la contenciosul administrativ, va marturisesc ca am o singura viata, tot ce scriu am spus deja, nimic nu am pastrat ascuns, mi-am facut acea datorie de a nu ascunde ceea ce stiu, i-am lasat pe altii sa comita aceasta infractiune. Si ei o fac, fara frica! Q.E.D.

  Comentariu de Adriana Florescu — 03/08/2013 @ 8:30 AM | Răspunde

 11. @Cristian D

  Felicitari!
  Inteleg ca veti reprezenta csm ul .
  Ma intreb de ce v au trimis tocmai pe dv, cunoscindu se probabil si in exterior precaritatea reprezentativitatii dv.

  Reprezentativitate sui generis: dv ii reprezentati pe unii care nu vor sa fie reprezentati de dv.

  Da, dar avem curte constitutionala!
  „un cistig”, cum spuneti dv.
  o rusine juridica, „penibili”, vorba dlui basescu.

  Eu spun ca in chestiuni de constitutionalitate ar trebui sa se pronunte doar Inalta Curte, dv spuneti ca ccr este „un cistig”.
  Eu apun ca magistrati ar trebui sa fie doar judecatorii, dv spuneti ca si procurorii.

  Ciudat!

  Pe cine reprezentati?

  Comentariu de giordano — 07/08/2013 @ 9:24 PM | Răspunde

  • Reprezint formal CSM, care prin Plenul sau m-a desemnat sa plec. Ma duc la un grup de lucru unde voi impartasi din experienta mea in domeniul anticoruptiei judiciare. Sunt primul si singurul magistrat din Romania care a vorbit de coruptia judiciara, am atestat international in domeniul anticoruptiei si sunt singurul magistrat din Europa care a scris o carte, tradusa in doua limbi straine despre `Coruptia si anticoruptia din justitie`.

   Comentariu de Cristi D — 07/08/2013 @ 11:19 PM | Răspunde

 12. Buna ziua, domnule judecator, imi puteti spune daca, in materie comerciala, este obligatorie procedura de informare cu privire la avantajele medierii?Mi se aplica noul cod de procedura civila, dar vechil cod civil, e un litigiu cu ,, profesionisti”, societati comerciale, fosti ,,comercianti”, care conform vechiului cod comercial era calificat un litigiu comercial. Acum este litigiu civil si avand valoare de pana la 50.000 lei, este obligatorie medierea?

  Comentariu de Anca Maria-Diana — 08/08/2013 @ 2:57 PM | Răspunde

 13. Buna ziua , pentru ca sunteti primul pe site-ul caruia am gasit oarecum comentata aceasta noua lege a medierii , imi permit sa va adresez o intrebare , care bineinteles pt mine e f importanta :
  – Daca am fost penalizata la locul de munca , acum dupa 01.08.2013 , cu retragerea din functie pt 60 zile si retrogadarea pe un alt post , se considera conflict de munca care intra la mediere conf art 60.1 ? , pentru ca sigur conducerea societatii nu ar avea ce sa caute la mediere , deja s-a dat o decizie in acest sens , pt ei situatia e incheiata , iar eu consider ca s-a comis un abuz si doresc sa contest aceasta decizie .
  Oare intra la acest articol : e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
  Mie nu prea mi se pare , dar poate ma lamuriti pt ca deja decurge termenul in care pot depune contestatie.
  Va multumesc.

  Comentariu de Severina Petrea — 12/08/2013 @ 7:46 AM | Răspunde

 14. Reprezint formal CSM, care prin Plenul sau m-a desemnat sa plec. Ma duc la un grup de lucru unde voi impartasi din experienta mea in domeniul anticoruptiei judiciare. Sunt primul si singurul magistrat din Romania care a vorbit de coruptia judiciara, am atestat international in domeniul anticoruptiei si sunt singurul magistrat din Europa care a scris o carte, tradusa in doua limbi straine despre `Coruptia si anticoruptia din justitie`.
  Imi face placere sa aud din nou…dar, despre grupul de lucru, as dori sa aflu mai multe, va rog sa detaliati. Zilele acestea iar am aflat lucruri bune despre domnia voastra, via media.
  Despre tema zilei, pe noi, cand avem probleme, orice functionar se spala pe maini si ne trimite in justitie, nu la mediere.
  Credeti ca un mediator poate sa imi refaca un fond de rulment pe 10 ani, cu documente care mai degraba nu exista?

  Comentariu de Adriana Florescu — 12/08/2013 @ 9:01 PM | Răspunde

 15. Imi pare rau ca practica de doar 2 saptamani contrazice flagrant intrebarea cu costurile – o buna amica trebuie sa faca o informare ref la mediere (cf legii)- a primit de la „mediatori autorizati” pretul corect – de la 100 la 300 de RON. Nici unul nu a zis ca e gratuit.
  Cred ca trebuie sa corectezi articolul :-p

  Comentariu de Bogdan — 13/08/2013 @ 4:44 PM | Răspunde

  • Da-mi numele mediatoruluisi personal ii fac plângere la CdM .

   Comentariu de Cristi D — 14/08/2013 @ 10:36 AM | Răspunde

 16. Buna ziua…

  Unde se va desfasura examenul examenul din data de 25.08.2013 privind admiterea la INM?.ma refer la adresa…cladire…etc…multumesc

  Comentariu de vali cernea — 22/08/2013 @ 3:22 AM | Răspunde

 17. Domnule Danilet,

  Am o intrebare ref. dispozitiile 1`3 coroborate cu art. 75 din Lege. Efectuarea procedurii de informare de catre judecator, procuror & restul se poate face doar daca respectivii dobandesc calitatea de mediator conform legii sau poate fi efectuata fara a dobandi si calitatea de mediator? Intreb pentru a-mi clarifica cum se aplica dispozitiile art 1`3 in practica.

  In cazul in care efectuarea procedurii de informare se face de catre judecator, banuiesc ca aceasta se face pana la primul termen de judecata (in ipoteza in care nu am procedat la efectuarea ei anterior introducerii cererii de chemare in judecata). Este corecta aceasta presupunere? Sau se poate acorda inca un termen in acest scop?

  Multumesc.

  Comentariu de Viorel — 22/08/2013 @ 10:00 AM | Răspunde

  • 1. Nu, pt ca judecatorii nu pot indeplini alte functie publica sau privata. Deci deduc ca ei nu tr sa fie mediatori, ci sa indeplineasca un act specific mediatorilor, dar in virtutea legii.
   2. Nu cred ca e un termen de judecata in sensul clasic al cuvantului. Pt ca dupa Noul C.p.civ nu se dau termene de judecata in sedinta publica decat cand se trece la judecata. Cred ca e un fel de termen intermediar.

   Comentariu de Cristi D — 24/08/2013 @ 5:24 PM | Răspunde

 18. Srea untem o societate cu multi datornici toata procedura pe care tr sa o faca mediatorii noi am facut o deja cu notificari,somatii,concilieri nici un mediator nu poate face mai mult ,acum cand ar urma instanta o luam de la capat ,de data asta cu costuri pe care nu ni le permitem ,nici un mediator din cei invitati nu ne au spus ca informarea e gratis ,ce putem face? Suntem o regie care furnizeaza energie termica

  Comentariu de Sandu Georgeta — 22/08/2013 @ 12:07 PM | Răspunde

  • Nu tr sa va spuna mediatorii, scrie la lege ca informarea e gratis. Daca nu faceti procedura prin mediator, o puteti face prin avocat, judecator, consilier juridic.

   Comentariu de Cristi D — 24/08/2013 @ 5:26 PM | Răspunde

  • Mediatorul are dreptul de a refuza medierea.Daca dumneavoastra v-ati prezentat doar pentru Certificatul de Informare, fara a va manifesta dorinta de mediere efectiva,mediatorul normal, a refuzat cazul si nu v-a facut nici informarea.Cat priveste costurile, acestea se percep pe contracte, atat cel de pregatire, cat si cel de mediere.Eu ca mediator nu voi refuza nici un caz,exceptie fiind acela in care voi vedea ca partile nu doresc medierea ci numai informarea.Dar si atunci voi incerca sa-i conving sa incheie macar un acord partial.

   Comentariu de cornel — 27/09/2013 @ 4:39 PM | Răspunde

 19. Am si eu o întrebare. Pentru situaţiile în care sunt nevoit sa formulez o cerere de chemare în judecată pentru o Hotărâre care sa ţină loc de act autentic, la ce foloseşte informarea la mediere sau medierea când trebuie sa obţin o hotărâre judecătorească?

  Comentariu de adrian — 26/08/2013 @ 11:37 AM | Răspunde

  • Pai, toata lumea tr sa primeasca o hotarare judecatoreasca, nu?! Ca doar de aceea apeleaza la instante. Dar care e dispozitia de la art. 60 ind.1 care spune ca trebuie sa treceti pe la informare obligatoriu? Si de ce credeti dvs ca un astfel de litigiu nu ar fi pretabil la mediere??

   Comentariu de Cristi D — 26/08/2013 @ 12:22 PM | Răspunde

 20. In Legea 192/2006 actualizata se arata ca este obligatorie participarea la sedinta de informare privind medierea, daca prin lege nu se prevede altfel. In speta, in cazul unui conflict privind pensia de intretinere intre X (cetatean roman cu domiciliul in Romania) si Y (cetatean spaniol cu domiciliul in Spania) este tot obligatorie sau este o exceptie? Se va chema cetateanul spaniol la sedinta de informare in Romania? Ii voi asigura traducator si il voi plati eu (viitor reclamant) sau si-l aduce singur? Mentionez ca actiunea va fi introdusa la instanta romana in conformitate cu art.1080 al.1 pct.1 cpc. Deci instanta imi poate respinge cererea daca nu urmez aceasta procedura de informare a medierii? Multumesc!

  Comentariu de Cristina — 26/08/2013 @ 3:29 PM | Răspunde

 21. Stimate domnule Danileţ,

  Vă rog să îmi răspundeţi la o întrebare. În calitate de viitor reclamant am luat legătura cu un mediator. Acesta a invitat viitorul pârât, dar pe invitaţia către acesta a fost menţionat că este invitat la mediere şi nu la şedinţa de informare. Pârâtul a transmis un răspuns mediatorului precum că nu acceptă medierea, dar că ar participa la şedinţa de informare peste o săptămână, Consideraţi că se poate introduce cererea de chemare în judecată sau trebuie reiniţiată procedura de invitare la şedinţa de informare pentru viitorul pârât.

  Comentariu de butuc florin — 30/08/2013 @ 12:22 PM | Răspunde

  • Pai daca omul vine la informare, cum sa sustineti ca informarea a avut loc??

   Comentariu de Cristi D — 30/08/2013 @ 7:27 PM | Răspunde

   • Ar fi două argumente: 1. Şedinţa de informare nu este obligatorie pentru viitorul pârât, astfel cum aţi menţionat.
    2. A refuzat medierea, iar prezentarea la şedinţa de informare ar fi cu siguranţă formală şi menită să prelungească timpul până la care se va depune cererea de chemare în judecată. Dacă refuzi medierea nu cred că se poate presupune că şedinţa de mediere ar putea avea o finalitate.

    Comentariu de butuc florin — 31/08/2013 @ 8:26 AM | Răspunde

 22. o intrebare va rog.
  Am facut o cerere de chemare in judecata pe data de 31 07 2013 reclamand o regie pt incasarea ilegala a unor sume.Anterior am avut corespondenta cu aceasta regie in care aratam de ce consider sumele incasate ilegal.Mai mult corespondentele au numar de inregistrare si titlu sugestiv , .Astazi am primit o comunicare adresa cu mentiunea de a face dovada participarii la sedinta de informare privind medierea in termen de 10 zile.Deci de cand e obligatorie participarea la sedinta de informare?

  Comentariu de moraru alexandru — 02/09/2013 @ 5:20 PM | Răspunde

  • Nu ma provocati sa va dau un raspuns pe care sa il utilizati intr-un caz concret. eu cred ca in postare am indicat suficiente argumente. cautati-le cu ochii dvs in lege.

   Comentariu de Cristi D — 03/09/2013 @ 9:56 AM | Răspunde

 23. In ceea ce privește desfacerea unui contract individual de munca, mi s a eliberat o decizie de concediere ce trebuie contestata in instanța in termen de 30 de zile. Mai am la dispoziție 5 zile. Între timp, trebuie sa mă adresez unui mediator pentru procedura de informare care durează 15 zile conform legii. Ce se întâmpla cu termenul de 30 zile? Am tot citit si n am văzut ca informarea ar suspenda acest termen si atunci sa dau drumul la acțiune pe instanța si între timp sa fac si informarea? Va multumesc anticipat.

  Comentariu de Aniela — 07/09/2013 @ 12:21 PM | Răspunde

  • Informarea se poate face si in timpul procesului, pana la termenul dat de judecator.

   Comentariu de Cristi D — 07/09/2013 @ 7:35 PM | Răspunde

 24. Daca am deschis in instanta un proces de anulare a actului de donatie a unui imobil in anul 2008 si nu s-a incheiat procesul , este in derulare ,mai este nevoie sa particip le mediere ? Va multumesc !

  Comentariu de manea gheorghe — 07/09/2013 @ 7:03 PM | Răspunde

  • nu tr sa participati la informarea pt mediere. numai pt procesele dupa 1 aug 2013. dar la mediere puteti merge oricand.

   Comentariu de Cristi D — 07/09/2013 @ 7:36 PM | Răspunde

 25. e ok daca mediatorul a redactat invitatia la sedinta de informare, fara sa mi solicite nici un ban, in schimb cu plicul am fost eu la posta si l-am pus?deci pe banii mei?

  Comentariu de andreea cernat — 09/09/2013 @ 9:44 PM | Răspunde

 26. Este obligatorie medierea in conditiile in care formulez o cerere de chemare in judecata pentru restituirea garantiei de buna executie constituita in baza unui contract atribuit in urma unei licitiatii publice (OUG 34/2006)? Va multumesc anticipat

  Comentariu de livia — 10/09/2013 @ 11:56 AM | Răspunde

 27. La informare poate participa avocatul uneia din părți in calitate de reprezentant al acesteia? Si daca da, e suficientă imputernicirea avocatiala sau e necesară o procura specială? Legea face referire doar in art 47 ca poate încheia contractul de mediere o alta persoana in baza unei procuri si in art 52 ca părțile pot fi asistate de avocati sau reprezentate de alte persoane in conditiile legii
  dar in cadrul medierii, de informare nu se precizează nimic. Va multumesc.

  Comentariu de Aniela — 10/09/2013 @ 1:44 PM | Răspunde

  • Informarea este personala. Imi e greu sa cred ca se poate face prin reprezentant, intrucat scopul informarii este ramanerea in mediere, decizia pe care numai partea o poate lua, nu avocatul sau.

   Comentariu de Cristi D — 10/09/2013 @ 9:47 PM | Răspunde

 28. Recunosc ca nu am adresat intrebarea corespunzator si bineinteles am primit un alt raspuns. De aceea, sperand sa nu va deranjeze insistenta mea, doresc sa reformulez intrebarea. Este obligatorie procedura de informare cu privire la mediere in conditiile in care formulez o cerere de chemare in judecata pentru restituirea garantiei de buna executie ( in cuantum de 12000 ron)
  constituita in baza unui contract atribuit in urma unei licitiatii publice (OUG 34/2006)?

  Comentariu de livia — 11/09/2013 @ 9:08 AM | Răspunde

 29. Buna seara! Imi puteti spune va rog frumos daca pentru calomnie este obligatorie sedinta de informare privind avantajele medierii (si astfel obtinerea certificatului)? Caci un avocat si un mediator mi-a spus ca este obligatorie, si maine sunt programata sa o fac, dar nu gasesc calomnia printre litigii…..Va multumesc anticipat!

  Comentariu de Toni — 11/09/2013 @ 6:46 PM | Răspunde

  • in litigiile penale infomarea pt mediere a fost suspendata, iar de la 1 febr 2014 va fi eliminata de tot. Practic, nu s-a aplicat niciodata.

   Comentariu de Cristi D — 11/09/2013 @ 9:51 PM | Răspunde

   • multumesc pentru raspuns, dar nu e penal, ci civil

    Comentariu de Toni — 11/09/2013 @ 9:57 PM | Răspunde

    • dvs sunteti parat? sau cum? dvs nu aveti obligatia sa raspundeti invitatiei, ci reclamanta are obligatia sa apeleze la informare. dar numai in conditiile aratate de lege. eu cred ca e f.clara. daca nu se intelege, eu mai multe explicatii nu am ce da.

     Comentariu de Cristi D — 11/09/2013 @ 10:01 PM | Răspunde

     • eu sunt reclamanta si incercam doar sa inteleg daca este obligatoriu sa am si certificatul de informare privind avantajele medierii in conditiile in care vorbim despre un proces civil-calomnie

      Comentariu de Toni — 11/09/2013 @ 10:07 PM | Răspunde

     • imi pare rau ca nu s-a inteles, dar intrebarea era simpla. o repet: pt calomnie pe civil este obligatoriu sa trec prin sedinta de informare? in rest am inteles, dar cum in lege nu am gasit calomnia la litigiu, nu am inteles de ce avocatul si mediatorul a spus ca este obligatorie informarea…astfel, fiind confuza v-am importunat…

      Comentariu de Toni — 11/09/2013 @ 10:21 PM | Răspunde

      • Doamna, hai sa ne intelegem. Aveti un avocat angajat, el va raspunde la intrebari pe speta. Acum ce faceti, il veriticati pe el intrebandu-ma pe mine? Nu e firesc, iar eu nu am voie. Legea spune clar cand tr informare, intelege orice om. Calomnie in civil nu exista, pt ca asta e o fapta penala. Ce vreti dvs probabil in civil sunt daune morale pt atingerea adusa demnitatii. Legea spune clar ca pana la o anumita valoare tr sa faceti informare. La revedere!

       Comentariu de Cristi D — 11/09/2013 @ 10:59 PM | Răspunde

       • am scris mai jos ca este depasita suma de 50 000, si este civil (art. 1349 Cod Civil) fiind o fapta comisa in noiembrie anul trecut…..nu vroiam sa va deranjez, scuze!

        Comentariu de Toni — 11/09/2013 @ 11:03 PM | Răspunde

 30. Am uitat sa specific: litigiul civil are o valoare mare, peste 50 000 lei, iar partea reclamata se afla momentan in inchisoare-aspect care nu stiu daca mai poate face posibila medierea, ceea ce inseamna ca, daca nici nu este obligatorie, chiar merg in van la sedinta de informare (nicidecum gratuita, dar se intelege, este o munca)…

  Comentariu de Toni — 11/09/2013 @ 8:06 PM | Răspunde

 31. Buna ziua,
  Persoana netransportabila care doreste rezolutiunea contractului de intretinere poate fi reprezentata de avocat la sedinta de informare privind medierea sau care ar fi solutia in acest caz.

  Comentariu de ancuta — 27/09/2013 @ 3:22 PM | Răspunde

 32. Buna ziua domnule Cristi Danilet,

  Ca sa fiu un om practic si sa nu va rapesc foarte mult din timpul dumneavoastra o sa trec direct la subiect.

  In urma unui presupus act de sustragere a unor obiecte dintr-un magazin sa intocmit cate o declaratie de ambele parti in prezenta politiei. Doresc sa stiu daca este posibil in cazul acesta sa solicit aceasta metoda de mediere (cine poate solicita aceasta mediere si care este procedeul ?)

  Precizez ca acest incident sa produs in decursul zilei de ieri.

  Va multumes frumos

  Comentariu de ionut_1975 — 01/10/2013 @ 8:41 AM | Răspunde

  • la furt nu merge medierea decat pe latura civila. pe latura penala se desfasoara totul din oficiu. sfatul meu e ca cel vinovat sa recunoasca si sa dea bunurile sau valoarea lor inapoi.

   Comentariu de Cristi D — 01/10/2013 @ 8:08 PM | Răspunde

 33. Buna dimineata! domnule CRISTI DANILET,
  Am introdus in instanta pe data de 09.09.2013 o cerere de chemare in judecata avand ca obiect drepturi banesti fara sa trec pe la un mediator.
  Intrebarea mea este daca pot in urmatoarea perioada(in aceste zile) sa trec pe la un mediator cu toate ca nu am primit nimic de la instanta pana la aceasta data.
  Scuze… inca o intrebare…. cererea mea a intrerupt cursul prescriptiei?
  Multumesc anticipat… cu stima, Costi.

  Comentariu de Costi — 03/10/2013 @ 8:28 AM | Răspunde

  • Da, la amandoua intrebarile.

   Comentariu de Cristi D — 03/10/2013 @ 1:22 PM | Răspunde

   • Multumesc mult! Cu un simplu DA m-ati convins atat d.p.d.v. juridic cat si d.p.d.v. personal. Inca ceva.. am citit toate comentariile d-voastra referitor la mediere si acum citesc cu alti ochi legea medierii intelegand sensul legii. Numai bine… cu stima, Costi.

    Comentariu de Costi — 04/10/2013 @ 8:16 AM | Răspunde

 34. Buna dimineata. domnule CRISTI DANILET,
  Va rog sa-mi spuneti daca, in ceea ce priveste actiunea in instanta privind contestarea drepturilor de pensie pentru asigurari sociale este obligatorie medierea. Contestatia am depus-o la casa de pensii sectoriala a MApN si expira peste 10 zile termenul de rezolvare a contestatiei de catre comisia de contestatii. Urmeaza sa ma adresez instantei.
  Va multumesc.

  Comentariu de gordea vasile — 12/10/2013 @ 2:54 AM | Răspunde

 35. Am depus actele la judecatorie pe data de 09/07/2013 mai fac mediere ptr.suma de recuperat de asociatia de proprietari.

  Comentariu de Ana Costache — 11/11/2013 @ 11:06 AM | Răspunde

 36. Daca am fost concediata dupa ce am venit din concediu de crestere copil, sunt obligata sa ma duc la un mediator? In adresa de concediere scrie ca pot contesta in termen de 45 de zile la tribunal, nu scrie nimic de mediere.

  Comentariu de Raluca — 11/11/2013 @ 9:46 PM | Răspunde

  • Daca veti contesta la tribunal, o sa vi se spuna ce trebuie sa faceti in caz ca nu ati inteles din lege.

   Comentariu de Cristi D — 12/11/2013 @ 9:21 AM | Răspunde

 37. Cum se procedeaza in cazul in care domiciliul paratului este necunoscut si doresc sa-l chem la mediere? Multumesc.

  Comentariu de Pop Bianca — 19/11/2013 @ 9:53 AM | Răspunde

 38. Bună ziua,
  În cazul în care doresc sa dau în judecată un angajat în baza art. 254 Codul muncii (Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor), sunt obligată să parcurg etapa procedurii de informare?
  Vă mulţumesc!

  Comentariu de Luciana — 05/12/2013 @ 11:33 AM | Răspunde

  • Nu cred ca se incadreaza la lit.e), dar e recomandabil sa apelati la mediere.

   Comentariu de Cristi D — 05/12/2013 @ 3:31 PM | Răspunde

 39. Buna ziua domnulle Danilet.
  Ma numesc Bogdan Spatar si va rog frumos sa ma lamuriti cu urmatoarea problema : in cazul in care nu am beneficiat de la unitatea la care am fost angajat de ajutoarele prevazute de Legea 284/2010 si vreau sa dau in judecata unitatea, este sau nu obligatorie informarea prealabila privind avantajele medierii.
  Va multumesc!

  Comentariu de Bogdan Saptar — 14/02/2014 @ 12:56 PM | Răspunde

 40. Buna ziua! Ma numesc Arghiroi Elena va rog frumos sa ma lamuriti si pe mine cu urmatoarea problema: am fost concediata dupa ce am venit din concediu de crestere copil si nu am facut contestatie la termen…am cerut societati unde am fost angajata actele necesare primirii indemnizatiei de somaj de care trebuie sa beneficiez dar nu vor sa-mi elibereze am cerut si in scris prin recomandata si nimic…nu ma baga nimeni in seama.
  Ba am apelat si la ITM si am primit raspuns ca trebuie sa-i dau in judecata ca nu vor sa colaboreze iar acesta este un conflict de munca….este nevoie de mediere in aceasta situatuatie?

  Comentariu de elena — 02/12/2014 @ 3:55 PM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: