CRISTI DANILEŢ – judecător

12/01/2016

Despre casatoria si adoptia pentru homosexuali

Filed under: 0. NOUTATI,discriminare — Cristi Danilet @ 12:18 AM
Tags: , , , ,

Steagul_LGBTÎn aceste zile se poartă în spaţiul public o discuţie interesantă despre faptul că interdicţia homosexualilor de a se căsători în acest sens ar trebui să figureze în Constituţia României. În 48 ore, o postarea în legătură cu acest subiect pe care am făcut-o pe contul meu de Facebook a strâns nu mai puţin de 1033 de Like-uri, 81 de distribuiri şi 111 de comentarii. În urma dezbaterilor purtate cu cititorii, am dedus că sunt câteva chestiuni care trebuie lămurite:

 1. Cine se poate căsători în România?

Art. 48 din Constituţia României menţionează căsătoria fără a preciza sexul soţilor.  În art. 259 din Codul civil se prevede că doar bărbatul şi femeia se pot căsători. Aşadar, potrivit legislaţiei actuale din România, două persoane de acelaşi sex nu se pot căsători. Chiar dacă este legal încheiată căsătoria în alt stat între persoane de acelaşi sex, dacă respectivii vin în România căsătoria lor nu poate fi recunoscută.

 1. De ce se doreşte schimbarea Constituţiei României?

Actualmente nu există vreo bază legală pentru a fi încuviinţată căsătoria între doi homosexuali. Dar aceasta se datorează unei legi care ar putea fi schimbată de Parlament, după o anumită procedură. Probabil pentru a avea garanţia că aşa ceva nu s-ar întâmpla într-un mod facil, iniţiatorii procesului de strângere a semnăturilor de la populaţie îşi doresc modificarea Constituţiei care să prevadă în mod expres că numai un bărbat şi o femeie se pot căsători în ţara noastră. Mai sunt Constituţii în Europa care au o asemenea reglementare.

 1. Cum se poate modifica Constituţia României?

Art. 150 din Constituţie prevede că cel putin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot pot iniţia revizuirea Constituţiei şi că ei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie inregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative. Dar strângerea acestor semnături nu este suficientă. Mai departe, propunerea de modificare trebuie votată de două treimi din fiecare Cameră a Parlamentului, iar apoi legea de revizuire trebuie aprobată prin referendum de populaţia ţării. Aceasta va lua ani.

 1. Este dreptul homosexualilor de a se căsători un drept al omului?

Pentru România drepturile omului sunt cele consacrate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale în interpretarea jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg, şi cele consacrate de Constituţia României. Niciunul dintre aceste surse nu prevede dreptul de a se căsători al persoanelor de acelaşi sex. Mai mult, prin hotărârea Hamalainen versus Finlanda din 2008 din CtEDO a stabilit că, din perspectiva drepturilor omului, statele nu pot fi obligate să permită căsătoria între persoanele din acelaşi sex. La fel, în cauza  Schalk şi Kopf versus Austria CtEDO a reamintit în 2010 că statele rămân libere să restricţioneze căsătoria doar la persoanele de sex opus.

Din cele 47 state membre ale Consiliului Europei, într-un număr de 12 state legislaţia permite căsătoria între persoane de acelaşi sex (Olanda din 2001, Belgia 2003, Spania 2005, Suedia 2009, Norvegia 2009, Portugalia 2010, Islanda 2010, Danemarca 2012, Franţa 2013, UK 2013, Luxembourg 2015, Irlanda 2015; Finlanda va fi în aceeaşi situaţie 2017).

Anul trecut în cauza Obergefell ş.a versus Hodges, Curtea Supremă din SUA a decis că prin Constituţia americană se garantează dreptul persoanelor de acelaşi sex de a se căsători în condiţii similare cu persoanele de sex opus şi că statele americane nu pot rezerva dreptul de căsătorie doar pentru cuplurile de heterosexuali.

 1. Concubinaj (uniune consensuală) sau parteneriat civil (parteneriat înregistrat legal)?

Concubinajul este o convieţuire a două persoane, dar legea noastră nu reglementează acest lucru, adică nu stabileşte drepturi şi obligaţii pentru parteneri (cu privire la logodnă, fidelitate, nume, sprijin reciproc, proprietate). Statisticile din România arată că jumătate din cupluri sunt alcătuite din membri care locuiesc împreună dar nu sunt căsătoriţi. Un singur aspect trebuie precizat: potrivit Codului Civil, copilul născut dintr-o relaţie de concubinaj are aceleaşi drepturi ca unul din căsătorie.

În alte state sunt însă reglementate parteneriatele civile. E libertatea statelor de a decide asupra reglementării lor – chiar există un proiect de Directivă a CE în acest sens. Iar în unele din aceste state sunt permise parteneriatele civile pentru persoane de acelaşi sex (21 state din Uniunea Europeană). În această idee, prin decizia Oliari ş.a. versus Italia din 2015, CtEDO a recunoscut că în ultimul timp ordinea de drept şi societatea a evoluat şi a stabilit că persoanele de acelaşi sex care coabitează au, în realitate, o viaţă de familie.  Or, membrii unui  cuplu, indiferent de orientarea lor sexuală, au dreptul la susţinere materială reciprocă, dreptul la moştenire şi obligaţii comune. Anterior, în cauza Vallianatos ş.a versus Grecia din 2013 Curtea a decis că dacă se recunoaşte uniunea civilă pentru persoanele de sex diferit, cele de acelaşi sex nu pot fi discriminate.

 1. Există un drept de a fi homosexual?

Preferinţele sexuale ţin de viaţa intimă, privată a omului. Ele ţin de individ şi nu au nevoie de acceptul din partea semenilor sau a statului (până în anul 2000 actele homosexuale comise erau incriminate drept infracţiune la noi). Deci este un drept al omului, consacrat ca atare de legislaţia naţională şi internaţională.

Potrivit Recomandării (2010) 5 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei nu se pot strânge date statistice cu privire la preferinţele sexuale ale oamenilor; trebuie să se permită schimbarea de sex şi de nume; iar dacă legislaţia recunoaşte parteneriatul civil, acesta trebuie să se aplice şi persoanelor de acelaşi sex.

În cauza Salgueiro da Silva Mouta versus Portugalia CtEDO a decis că obligarea unui părinte homosexual care a divorţat de a-şi ascunde orientarea sexuală faţă de fiica sa atunci când are program de vizitare îi încalcă dreptul la viaţă privată. Alte hotărâri ale CtEDO în materie de orientare sexuală şi nediscriminare sunt disponibile pe siteul Curţii ş ipe site-ul CoE. 

 1. Au dreptul homosexualii să adopte copii?

Legea 273/2004 privind procedura adopţiei în România nu prevede ca şi condiţie de a fi heterosexual al adoptatorului, prin urmare potrivit legislaţiei interne un homosexual al putea pretinde să adopte un copil. Desigur, trebuie să îndeplinească şi celelalte condiţii, extrem de multe şi complexe, pentru a se admite cererea.

Mai mult, în cauza E.B. versus Franţa din 2008, Marea Cameră a Curţii de la Strasbourg a stabilit că refuzul autorităţilor de a permite unei persoane să adopte un copil pe temeiul orientării sexuale (în cauză este vorba de o lesbiană) creează o diferenţă de tratament incompatibilă cu drepturile omului. Aceasta întrucât este interzisă discriminarea unei persoane în ceea ce priveşte viaţa ei privată şi de familie. Iar în cauza X ş.a. vs. Austria din 2013 Curtea spune că nu se poate refuza ca partenerul să adopte copilul celuilalt partener pe motivul că este de acelaşi sex.

Pct. 26 şi 27 din Recomandarea (2010) 5 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei prevede că în luarea deciziilor cu privire la responsabilităţile parentale sau la adopţie nu trebuie să se facă discriminări pe bază de gen sau preferinţe sexuale.

Prin urmare legislaţia sau practica României nu ar putea consacra niciodată interdicţia unui homosexual de a adopta un copil.

 1. Discriminarea

A împiedica un homosexual să se angajeze, să beneficieze de un serviciu public sau să adopte un copil pe motivul preferinţei sale sexuale este discriminare. Acest lucru este interzis – există adevărate manuale în acest sens, în România, în Europa sau la nivel mondial.  Drepturile LGBTI trebuie promovate şi protejate  – o spune Consiliul UE printr-un Ghid recent. Combaterea discriminării pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen este un obiectiv al Consiliului Europei – SOGI.

 1. Homofobia

În Europa şi România sunt dese manifestările homofobe, adică atitudinile şi sentimentele negative născute din prejudecăţi faţă de homosexuali: ură, violenţă fizică sau verbală provocată de orientarea sexuală, identitatea de gen și exprimarea sexuală.

În România există O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare care incriminează faptele discriminatorii pe temei de orientare sexuală: de exemplu angajarea in muncă, acceptarea la şcoală, discursul homofob. De aplicarea acestui act normativ se ocupă C.N.C.D.

Prin Rezoluţia de combatere a homofobiei din Europa, Parlamentul European a stabilit în 2012 că e nevoie de educaţie sexuală şi că trebuie luptat împotriva homofobiei inclusiv prin mijloace administrative, judiciare şi legislative. Mai mult, homofobia este la fel de gravă ca rasismul şi antisemitismul. Parlamentul consideră că drepturile fundamentale ale persoanelor LGBT pot fi mai bine protejate dacă acestea au acces la instituții juridice precum concubinajul, parteneriatul civil sau căsătoria; salută faptul că majoritatea statelor membre oferă în prezent aceste opțiuni și invită și alte state membre să examineze posibilitatea de a proceda la fel.

    10. Concluzii

În România numai heterosexualii se pot căsători. Căsătorirea homosexualilor nu este un drept al omului. În 21 state din UE se permite uniunea civilă, în 12 state se permite căsătoria între persoane de acelaşi sex, iar tendinţa este în creştere a numărului de state.  Preferinţele sexuale ţin de viaţa privată şi intimă a persoanelor şi ele nu pot constitui temei pentru niciun fel de defavorizare.

84 comentarii »

 1. Legile sunt clare.
  Se pare ca listele din biserici colecteaza CNP-uri, nimic altceva.

  Comentariu de Nick — 12/01/2016 @ 1:15 AM | Răspunde

  • @Nick

   Pentru ca o semnatura sa fie valida, ea trebuie insotita de datele de identificare, printre care e si CNP-ul. E ca si la listele electorale.

   Comentariu de Petrache — 14/01/2016 @ 3:10 PM | Răspunde

  • In America acum 30 de ani la fel erau oamenii sceptici si rusinati si spuneau ca doar nu o sa se gaseasca cineva nebun sa spuna ca sa se cosatoreasca un om cu un om…si uite ca s-a gasit unul sau mai multe ong-uri care au facut asta,,…si 5 oameni au hotarat soarta legii pentru milioane de oameni…5 judectori…ca si domnul cristi dinulet sau mai rai sau mai buni…rezultatul…preoti arestati…parinti arestati…copi luati din orfelinate si dati spre adoptie unor cupluri bolnave…VREM NOI OARE ASTA IN TARA NOASTRA…? RASPUNSUL MEU ESTE NU!

   Comentariu de sEBASTIAN — 26/01/2016 @ 10:22 PM | Răspunde

   • Cred ca vorbiti despre altceva. Oare nu sunteti in stare dvs sa cititi si sa intelegeti ce scriu eu in limba romana, sau sunt eu de vina ca nu ma exprim prea clar?! Nu stiu, dar repet: in România legea interzice căsătoria între homosexuali. Nu arestează nimeni, dar ar trebui să ştiţi că în timpul comunismului homosexualii erau arestaţi şi condamnaţi.

    Comentariu de Cristi D — 27/01/2016 @ 9:59 AM | Răspunde

 2. Iar părerea dumneavoastră personală este… ? :P Ce părere aveți despre faptul că martorii/etc. jură pe Biblie dar respectarea anumitor „reguli” din ea nu sunt transpuse în legislație și nu se respectă? Oare nu e ipocrizie?

  Comentariu de Raul — 12/01/2016 @ 1:24 AM | Răspunde

 3. Domnule Danilet si legea poate vorbi prostii.
  …”creează o diferenţă de tratament incompatibilă cu drepturile omului. Aceasta întrucât este interzisă discriminarea unei persoane în ceea ce priveşte viaţa ei privată şi de familie. Iar în cauza X ş.a. vs. Austria din 2013 Curtea spune că nu se poate refuza ca partenerul să adopte copilul celuilalt partener pe motivul că este de acelaşi sex.”
  Legea asta este gresita pentru motivele:

  1. Nu se aduce in discutie stabilitatea „cuplului”, ce poate oferi un „cuplu” unui copil, daca este un mediu corect pentru copil.
  Despre copil nu se vorbeste deloc.
  Nu se vorbeste despre faptul ca un copil are nevoie si de o mama si de un tata si nu numai de 2 persoane de acelasi sex.
  Un cadru familial standard este mult mai propice pentru dezvoltarea psihica a unui copil, lucru confirmat de absolut toti psihologii din lume.
  Cuplurile GAY NU sunt un cadru propice pentru dezvoltarea unui copil.
  Un cuplu gay ar trebui „ales” atunci ca nu mai exista alte alternative la infiere, sau poate deloc.
  Nu se specifica faptul ca aceste cupluri gay au problemele lor specifice, se despart extrem de des, nu sunt un mediu stabil pentru un copil.

  2. Legea respectiva discuta exclusiv despre o falsa discriminare uitand de drepturile copilului.

  Este un exemplu de judecata proasta la care se aliniaza o populatie lipsita de minte.

  Comentariu de Doru — 12/01/2016 @ 9:50 AM | Răspunde

  • Nu cred ca ati inteles despre ce este vorba: nu poate fi folosit ca singur criteriu orientarea sexuala a celui care adopta. Si nu e lege, e hotarare judecatoreasca a celei mai mari instante a drepturilor omului din Europa.

   Comentariu de Cristi D — 12/01/2016 @ 11:18 PM | Răspunde

 4. Traim intr-un stat laic (cel putin pe hartie) si sper sa ramana asa. Initiativele legistative coordonate de biserica (oricare ar fi ea) nu sunt de bun augur. Nu in secolul acesta.

  Comentariu de Ana Constanta — 12/01/2016 @ 4:47 PM | Răspunde

 5. Din cate stiu suntem in secolul 21 si nu cred ca cineva isi pune problema sa ne intoarcem la arderea pe rug din evul mediu, vorbind retoric. Cu siguranta ca orice persoana adulta simte si considera ca propria-i viata sexuala este strict intima si fara drept de imixtiune din afara celor doi care formeaza un cuplu. Ca urmare nimeni nu are dreptul sa impuna unei persoane cum sa-si consume viata sexuala. Nici chiar biserica.

  In istorie homosexualitatea era practicata inca din vremea grecilor si romanilor. Si in evul mediu, cruciatii practicau homosexualitatea. Chiar si in zilele de azi au aparut in media multiple cazuri de homosexualitate in randul preotilor de toate religiile. Nu vad de ce trebuie sa fim atat de ipocriti incat sa negam ceva ce natura, ca sa nu zic divinitatea, a lasat pe pamant.
  Biserica ortodoxa a ramas puternic anchilozata in relatia ei cu societatea de azi. Ar avea de castigat daca si-ar da jos capastrul de cal prin care vede numai inainte. Lumea, viata sociala s-a schimbat si ea ar trebuit sa tina pasul cu vremurile. Altfel va decade in apreciera comunitatilor.

  Comentariu de Adriana Miut — 12/01/2016 @ 8:21 PM | Răspunde

  • Puteti sa ne spuneti pe ce va bazati cand faceti aceste afirmatii? La dvs. „a coordona” este egal cu „a sustine”?
   In plus, legea referendumului vi se pare ok? Cine poate sa faca o initiativa cetateneasca fara sustinere in 21 de judete, min. 20000 semnaturi/judet, min. 500000 semnaturi in total? Statul, partidele? … si noi, poporul, avem vreo sansa? Este nevoie de sustinere. Daca biserica nu ar face-o macar verbal atunci nu mai este alaturi de popor. Am inteles ca s-au strans 1,2 milioane de semnaturi la jumatatea timpului. Intrebati-va mama ce parere are! Nu am nimic cu homosexualii, e treaba fiecaruia ce face, dar este normal sa aparam legea care sustine familia traditionala (Codul Civil) daca vrem sa fim exemple pentru copiii nostri, pentru viitorul neamului nostru.

   Comentariu de Reg — 26/01/2016 @ 10:48 PM | Răspunde

   • Legea referendumului nu mi se pare deloc ok. O mica minoritate va putea decide orice in statul asta.
    Actuala lege interzice casatoria intre homosexuali. Si eu, si mama, respectam legile din România.

    Comentariu de Cristi D — 27/01/2016 @ 9:52 AM | Răspunde

    • Raspunsul meu precedent se adresa celui care spunea ca biserica coordoneaza … in loc de biserica sustine … ma rog, cetateni ai acestei tari sunt si clericii.
     Multumesc pentru raspuns si sunt convins ca sustineti clarificarea legii prin schimbarea articolului din constitutie asa cum atatia oameni se straduiesc in aceasta perioada sa-si apere viitorul copiilor.
     Este uimitor cum suntem mereu prinsi in menghina. Vrem dezvoltare economica … vine la pachet cu deviatii, vrem spre est … vine la pachet cu forme dure de impunere, vrem sa traim romaneste … suntem atacati din toate partile. Ne ramane demnitatea de a fi romani conform cu a noastra cultura si traditie. Se stie ca solutii apar mereu.
     Aveti obligatia si morala de a sustine valorile nationale ignorand inteligent provocarile.

     Comentariu de Reg — 27/01/2016 @ 11:26 AM | Răspunde

     • Ah, nu, eu nu sustin modificarea Constitutiei pentru a se copia o prevedere din Codul Civil. Sunt pentru sustinerae valorilor, dar numai daca nu vin in contradictie cu drepturile.

      Comentariu de Cristi D — 27/01/2016 @ 12:16 PM | Răspunde

      • Banuiesc ca va referiti la valorile poporului nostru … culturale, traditionale … Daca o lege nu vine din constiinta neamului nostru, adica din sinea noastra, atunci vine din exteriorul nostru si miroase a dictatura pentru ca ar trebui sa raspundem la ceva cu care poporul nu se identifica. De aceea avem legislatie nationala – pentru a corespunde cu cultura si spiritualitatea poporului nostru. Fara a fi religiosi, tot nu putem sa nu tinem cont de etosul acestui popor.
       Sper ca in activitatea dvs. de „dumnezeu pe pamant” sa tineti cont de aceste valori.

       Comentariu de Reg — 27/01/2016 @ 1:09 PM | Răspunde

       • Prin ratificarea unor conventii internationale acestea au devenit parte din legislatia noastra interna si parte din cultura noastra nationala. Deci, valorile de care vorbiti dvs sunt in dinamica.
        Activitatea mea pe pamant este de aplicare a legii. Doar de ea tin seama.

        Comentariu de Cristi D — 28/01/2016 @ 1:37 AM | Răspunde

        • Multumesc pentru raspuns. Draga vecine, daca reprezentantii poporului nostru constata ca Romania a ratificat niste conventii internationale care si-au schimbat sensul intre timp … sau se observa ca au gresit atunci cand le-au semnat … si/sau sunt respectate doar intr-un singur sens al „dinamicii” ( faza cu spatiul Schengen), ce trebuie sa faca acestia pentru a implini vointa poporului de bunastare si siguranta copiilor? Sa rupa acordurile internationale? Vin ele la pachet – bunastare vs eliminarea etosului national? Noi trebuie sa avem o limita in ceea ce priveste amestecul international in legile nationale. Sper ca nu veti considera vointa poporului nostru si legile nationale ca fiind neimportante doar pentru niste acorduri internationale care pot intra in „dinamica” a mai fi sau a nu mai fi. Aveti datoria de a semnaliza inadvertentele, sa le putem negocia in spiritul etosului national.
         In jurul meu observ o mare preocupare, chiar ingrijorare, pentru viitorul copiilor nostri. Am fost naivi pana acum. Neamul nostru da semne de trezire. Miza? Copiii nostri! Pana aici! Daca va simtiti de nationalitate internationala si nu roman este cazul sa va resetati. Cum o sa ne privim in ochi?
         Am observat ca sunteti de partea „dinamici” minoritare [doar 12 state europene (luate cu japca) din 47] si nu tineti cont de majoritatea existenta. Acest fapt ma face sa cred ca sunteti subiectiv … ca judecator.
         Va meritam domnule judecator subiectiv! Am facut pacatul de a vota emotional, pe contre (cazuti in marketingul smecher … in fuga de duritatea saraciei si coruptiei ), datorita ignorantei noastre. Acum, dvs. ati sesizat sensul „dinamicii” si, oportunist, ati ales calea. Daca o sa fiti acuzat de popor ca fiind tradator ce o sa spuneti? Ca ati devenit martirul drepturilor internationale?
         Nu ignorati vointa poporului care zilele acestea face efortul de a strange semnaturi ca apoi sa se voteze la referendum cum simt ei ca trebuie sa fie. Nu-i impigeti sa voteze cu stanga doar pentru subiectivismul dvs.

         Comentariu de Reg — 28/01/2016 @ 7:56 AM | Răspunde

         • Inca cred ca nu ati inteles ce am spus eu, desi nu am fost deloc subtil: eu am vorbit de drepturi, nu de normalitate.
          Sunt convins ca sunteti itneresat de viitorul copiilor nostri. De aceea ii si bateti 6 din 10 familii, ca sa aiba un viitor precum prezentul dvs.

          Comentariu de Cristi D — 29/01/2016 @ 9:49 PM | Răspunde

        • Domnule Danilet,
         Incerc sa va inteleg … sigur v-ati confruntat cu cazuri care v-au impresionat negativ. Asta v-a influentat. Pana la urma, realizez ce va determinat sa aveti aceasta parerea (daca vorbim de convingeri si nu, Doamne fereste, de interese). La magistrati oamenii apeleaza nu cu suflet tocmai curat, ci cu ganduri de dreptate personala, de razbunare, de lacomie etc. Oamenii pot avea momente in viata cand se indeparteaza de lumina si apoi se intreaba de ce este intuneric. Sunt sanse mari sa nu va intalniti cu prea multi oameni aflati cu fața catre lumina, datorita meseriei.

         Astfel, m-am gandit ca dvs. ati omis (intentionat?) partea pozitiva. Eu vorbeam de valorile noastre, dvs. raspundeti de non-valorile noastre.

         Credeti ca un referendum despre dreptul de a bate copiii ar avea rezultatul DA in proportie de 60%? Asa parere proasta aveti despre propriul popor?
         Credeti ca majoritatea poporului a vrut vanzarea petrolului nostru in conditii secrete … atat de „avantajoase”?
         Ajutati-va poporul subliniind public aspectele bune (sunt majoritare), nu ingrosand statistici negativiste.
         Va propun sa incurajam romanii din jurul nostru sa ia atitudide cat mai des, chiar si prin referendum. Aveti incredere in votul lor!

         Sper sa intelegeti ca prin legalizarea “casatoriei” intre persoane de acelasi sex, statul devine promotorul oficial si activ al acesteia: le cere oficialitatilor publice sa oficieze noile ceremonii civile, ordona scolilor sa le predea copiilor „normalitatea” acestei casatorii si pedepseste pe orice functionar public care isi exprima dezaprobarea.
         În sfera privata, parintii care obiecteaza isi vor vedea copiii expusi mai mult ca niciodata acestei noi „moralitati” si fortati sa accepte acest lucru contra vointei lor. Aceste lucruri deja se petrec în unele tari.
         Cu drag si speranta, Regele

         Comentariu de Reg — 31/01/2016 @ 9:12 AM | Răspunde

         • 1 din 4 romani se judeca in fiecare an. Odata la 4 ani toti romanii adulti fac o vizita la instanta. In zilele urmatoare voi vorbi despre poporul roman si viciile sale. Va asigur ca homosexualitatea e invizibila fata de infractorii pe langa care treceti zilnic.

          Comentariu de Cristi D — 31/01/2016 @ 3:04 PM | Răspunde

        • Va multumesc pentru raspunsurile dvs., chiar daca ati facut-o la numai 20% din intrebarile, neclaritatile si afirmatiile mele.

         Imi pare rau sa va vad atat de dezamagit de posibilitatea educarii adultilor catre ceea ce credeti ca ar fi bine. Poate, in viitor, vor fi „educati” in acest sens … prin puterea legii. Pana atunci, conteaza exemplul personal.

         Asa este! Înca am sufletul unui copil … de aceea v-am citit raspunsurile si am ignorat unele afirmatii.

         Va urez mult succes in activitate si puterea de a va educa copiii in familie!

         Comentariu de Reg — 03/02/2016 @ 12:37 PM | Răspunde

         • Nu doar de copiii mei e vorba – ai mei deja au citit Codul penal si sunt adolescenti, doar. Ci si de ai dvs. Trebuie sa o faca cineva ca sa devina educati in spriritul legii.

          Toate bune si dvs!

          Comentariu de Cristi D — 03/02/2016 @ 4:27 PM | Răspunde

       • Nici legiferarea votului universal nu a venit din „conștiința neamului nostru”. Nici egalitatea între sexe și interzicerea violenței conjugale. Nici interzicerea bătăii elevilor de către profesori. Nici legislația împotriva șpăgii, a corupției sau a tot felul de abuzuri. Nici ideea de a avea o Constituție. Toate au venit din „exteriorul nostru”.

        Comentariu de Dan C. Lungescu — 28/01/2016 @ 2:00 PM | Răspunde

        • M-ati blocat … pana acum ati scris de cat de rau am ajuns si ce neam deraiat suntem dupa „constiinta neamului nostru” si, uimitor, acum confirmati ca toate au venit din „exteriorul nostru”. Sa fim sinceri (daca va mai permiteti) si sa spunem ca avem si bune si rele asa cum am importat si bune si rele. Va rog sa le spuneti si pe cele bune … poate reusiti sa mai vedeti cateva in „conștiința neamului nostru”.
         Multumim pentru concluziile articolului:

         „Căsătorirea homosexualilor nu este un drept al omului.”

         Comentariu de Reg — 01/02/2016 @ 10:05 PM | Răspunde

 6. Un videoclip interesant pe acest subiect, dincolo de ‘argumentul’ normalitatii. https://m.youtube.com/watch?list=PLnEoGyyxaNS1674qQw4MuCFL26QHq5q4d&v=CnOJgDW0gPI

  Comentariu de cdlevit — 13/01/2016 @ 12:09 AM | Răspunde

  • Se pot imagina, desigur, tot felul de absurditati. Ca de exemplu o lume in care laptele e negru, oamenii merg in maini si judeca cu dosul in loc sa judece cu capul … Ups, se pare ca sunt si in lumea noastra reala cateva exemplare care judeca cu … dosul …
   Eu stiu, poate pentru noi, astia mai prosti, un alt videoclip ar fi mult mai pe inteles:

   Hai, sa traiti !

   Comentariu de umbraserii — 20/01/2016 @ 9:25 PM | Răspunde

 7. Sunteti un personaj cel putin dubios, un obstacol se poate spune prin prisma profesiei pe care o aveti in ceea ce priveste Romania ca tara crestina. Ce va deranjeaza ca oamenii acestei tari cu exceptia unora ca dvs. sau a altora care nu inteleg adevaratul scop al vietii omului pe pamant, doresc sa schimbe acel articol din constitutie? Cu ce va deranjeaza? Este imposibil si de necrezut ca nu realizezi sau nu stii ca termenul „soti” poate fi interpretat, dar realizezi cu siguranta ca odata schimbat art. cu expresia”barbat su femeie” dispare orice dubiu si orice alta lege nu va putea fi data in favoarea pionilor diavolului pentru ca nu va permite constitutia.

  Comentariu de un roman — 13/01/2016 @ 7:14 PM | Răspunde

  • mai cititi o data ce am scris. daca trebuie, va traduc.

   Comentariu de Cristi D — 13/01/2016 @ 8:32 PM | Răspunde

  • Prietene am impresia ca esti retardat… ce te intereseaza pe tine (care din comentariul tau vad ca esti o persoana traditionalista) ca doua persoane de acelasi sex vor sa traiasca impreuna fie sub un contract de parteneriat civil fie chiar casatoriti??? Daca cineva comunitatea LGBT sau oricine altcineva ar initia o lege care sa te afecteze (cum ar fi o lege care sa nu mai recunoasca casatoriile heterosexuale) atunci ai putea comenta dar aici nu e cazul nu te afecteaza cu nimic decat in cazul in care esti un xenofob convins…

   Comentariu de un european — 14/01/2016 @ 11:42 AM | Răspunde

 8. Mai întâi, nu știu dacă știți, dar manipularea limbii și a cuvintelor a fost o practică a regimurilor totalitare. Citiți-l doar pe Orwell. În Germania nazistă și Rusia stalinistă exista o lege prin care indezirabilii politice erau numiți „NEoameni/NEpersoane”, justificându-se astfel acțiunile represive.

  Ce faceți dvs. este o manipulare grosolană a cuvintelor.

  În primul rând a cuvântului „căsătorie”. Căsătoria este o instituție heterosexuală PRIN NATURA EI. Nu putem vorbi de „căsătorie” între persoane de același sex, la fel cum nu putem vorbi de „alb negru”, de „logică absurdă” etc. Prin faptul că dvs. vorbiți de căsătorii unisex (fără ghilimele), dovediți că deja ați postulat că astfel de… CHESTII… ar putea exista! Curată manipulare lingvistică! Pe când vom vorbi și despre „căsătorii” între oameni și animale, între oameni și plante, între oameni și obiecte neînsuflețite, între oameni și… idei?

  Referitor la paragraful nr.1: Știți foarte bine că Codul Civil poate fi ușor modificat, pe când Constituția, nu chiar așa de ușor. Faptul că „soții” din Constituție sunt interpretați DEOCAMDATĂ de Codul Civil ca „bărbat și femeie” nu exclude ca pe viitor să fie interpretați altfel, schimbând Codul Civil.

  Referitor la paragraful nr.4: Când te duci la primărie nu te întreabă nimeni dacă ești homosexual sau nu. Orice pereche bărbat-femeie se poate duce să se căsătorească. Din moment ce dvs. vorbiți de „căsătorii” între persoane de același sex, ați presupus deja, a priori, că acestea există. Vedeți mai sus.

  „Hotărârea” Curții Supreme a S.U.A. a fost pur și simplu un PUCI legislativ. Citiți reacțiile Judecătorilor dizidenți (în special Antonin Scalia). Au citit în acea constituție ceva ce niciunul din autori nu ar fi putut concepe vreodată. Nu este treaba Curții Supreme să impună legi fictive, ca și când acestea ar exista deja acolo, nefiind nevoie de o introducere a acestei legi la nivel de stat. Ce a făcut Curtea Supremă este o aberații legislativă. Și, dacă citiți presa americană, vedeți ce scadaluri imense a creat și va crea.

  Referitor la paragraful nr.5: Trebuie că ne credeți atât de naivi încât nu ne dăm seama că „parteneriatul civil” este o antecameră a „căsătoriilor”(sic!) unisex (am pus între ghilimele pentru că socotesc că acest concept aiuritor este o absurditate, un non-sens, precum „albnegrul” lui Orwell, după cum am spus mai sus). Uitați-vă numai în Germania, care are „parteneriatele civile”; și se fac presiuni imensă să accepte „căsătoriile” homosexuale.

  Referito la paragraful nr.7: Dar COPIII care urmează a fi înfiați NU AU ȘI EI NIȘTE DREPTURI? Niciun copil nu s-a născut și nu se poate naște prin unirea a doi homosexuali. Niciun copil nu are doi tați sau două mame. Dacă și-a pierdut părinții printr-un accident, dacă a fost abandonat, este o tragedie. În trecut toată comunitatea sărea în ajutorul acestor copii. Dar să plasezi un copil DIN START într-un astfel de mediu CONFUZ este, după părerea mea, o CRIMĂ. Copilul acela, dacă tot este înfiat, are dreptul la un tată (adoptiv) și o mamă (adoptivă).

  Referitor la paragrafele nr.8 și 9: Există un cuvânt în engleză: „buzzword”. Sunt convins că îl știți.

  „DISCRIMINARE” și „HOMOFOBIE” sunt niște exemple perfecte de „buzzwords”, cuvinte golite de orice înțeles, menite să închidă discuția/dezbaterea înainte de a începe, aruncate pentru a-i induce „oponentului” un handicap, cuvinte cu mare impact psihologic pentru „prostime”, adică pentru cei care se lasă ușor manipulați sentimental, și care nu sunt în stare să gândească rațional.

  Discriminarea este o componentă esențială a vieții. Fără discriminare nu am putea trăi. Există discriminări și discriminări. Unele bune și normale și firești, iar altele, nu. Discuția nu trebuie să fie „e discriminare, deci e greșit” ci „este oare o discriminare bună, naturală, normală, sau una greșită?”. Despre discriminarea la adoptarea de copii am spus în paragraful precedent. Cât despre discriminarea la angajare, este un subiect sensibil. Știți oare de cazul unei familii englezești care a fost dată în judecată pentru că a refuzat să angajeze o bonă pentru copil pentru că le-a spus că e homosexual, iar ei, fiind creștini, nu voiau să-și expună copilul la așa ceva? Este categoric o discriminare. Dar este una normală. Nu poți impune într-un astfel de caz să NU „discriminezi”.

  Acum despre „homofobie”. Violența fizică și verbală este condamnabilă, bineînțeles. Dar cum puțeți judeca un om pentru „ură”. Cum dovediți „ura”? Cum o cuantificați? Cred că aici este o problemă ENORMĂ: este un pericol imens să introduci legi atât de DRASTICE, care se pot solda cu amenzi absurde, formulate atât de VAG. Nu vă gândiți că există o diferență între URĂ și RESPINGERE? Că există persoane care resping homosexualitatea din considerente morale, și nu din ură?

  „Discursul homofob” – un alt exemplu de „buzzword”. Cine hotărăște că cineva este homofob? Declarațiile Dr. Virgiliu Gheorghe de la TVR, pentru care a fost amendat, sunt homofobe? Sunt „instigatoare la ură”? Cum dovediți ura?

  Ce-ar fi să dăm și definițiile cuvintelor pe care le folosim? Homofobia este o teamă nejustificată față de homosexualitate. Dar dacă avem o teamă JUSTIFICATĂ față de homosexualitate (întrebații pe medici!), mai suntem „homofobi”? Vedeți cât de periculos este să ignorăm proprietatea cuvintelor?

  Vă dau un link, care ilustrează foarte bine citatul din Orwell (Ferma animalelor): „toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai egale decât altele”.

  http://www.activenews.ro/stiri-educatie/Dr.-Virgiliu-Gheorghe-Potrivit-legilor-CNA-toti-suntem-egali-dar-homosexualii-sunt-mai-egali-decat-majoritatea-119918

  Iar despre treaba cu „identitatea de gen”, iarăși o aberație a psihologilor hipsteri occidentali, care nu știu ce literă să mai inventeze, pe lângă LGBTQRSTUVWXYZetc., pe care le avem deja. Un bărbat care se crede femeie (sau invers) trebuie protejat, bineînțeles, ca oricine altcineva, dar trebuie și ajutat, trebuie dus la medic, nu încurajat să-și creeze propria realitatea, și să impună oamenilor normali acceptarea acestei realități, sub amenințarea cu forța legii. Sunt convins că știți la ce aberații s-a ajuns în America, dezbaterea despre „toalete” și despre „pronume”.

  Mă scuzați că am lăsat un comentariu atât de lung, sper totuși că îl veți citi.

  Comentariu de b. — 13/01/2016 @ 11:13 PM | Răspunde

  • Am citit, desigur. Regret ca dvs nu cititi postarea pe care cred ca ati incercat sa o comentati. Deci, eu va spun ce zice legea (ca o casatorie se incheie intre un barbat si o femeie) si ce drepturi au homosexualii (de a nu fi discriminati si de a nu fi urâţi), iar dvs ma contraziceti argumentand in acelasi sens cu mine. Dupa care va legati de toti cei care nu sunt fani activenews. Scuze, dar daca cititi site-uri din astea…

   Comentariu de Cristi D — 14/01/2016 @ 12:22 AM | Răspunde

   • Dimpotrivă, am citit postarea frază cu frază. Cred că nu aveți ce să răspundeți.

    Nu v-am contrazis. Cred că m-am făcut înțeles că eu cred că numai un bărbat și o femeie se pot căsătorii, și că ASTA ȘI SPUNE LEGEA ACTUALĂ. Am spus numai că Codul Civil se poate schimba extrem de ușor, și atunci cine va împiedica pe revizioniști să citească ce vor ei în sintagma din constituție (cea referitoare la „soți”)? Nimeni!

    Cuvintele au un înțeles. Au o definiție. Când încălcăm aceste definiții, chiar și în legi, problema este gravă.

    Nu, nu e bine să urâm oameni. Dar de „dreptul de a nu fi urât” nu am auzit până astăzi.

    Nu, nu citesc „literatură de budoar”. Dar obișnuiesc să GÂNDESC și singur, nu doar să mă las dus de valul sentimentalismelor.

    Faptul că folosiți în continuare cuvinte golite de înțeles („discriminare” în speță), dovedește că nu ați înțeles nimic din ce am scris. Poate că dvs. de fapt nu ați citit comentariul meu.

    Comentariu de b. — 14/01/2016 @ 12:43 AM | Răspunde

    • Nu pot sa citesc ce e mult si nedocumentat. Va raspund aici ca ati scris mai putin si mai punctat. Codul Civil se poate schimba, Constitutia se poate schimba, CEDO se poate schimba, lumea se poate schimba. Numai ca nimeni nu a cerut schimbarea Codului Civil. IN fine, nu e treaba mea. Eu am spus cum stam noi si cum stau alte state. Evident, legile trebuie sa exprime vointa poporului si sa corespunda standardelor internationale.
     Nu, nu exista dreptul de a nu fi urât, dar există dreptul de a nu fi atacat verbal pentru orientarea sexuală (libertatea de exprimare vd dreptul la nediscriminare). Adică exact definiţia homofobiei.
     Am vazut ce site-uri citati. As putea baga mana in foc ca stiu si la ce televiziune va uitati zilnic. Daca obisnuiti sa ganditi singur, evitati-le. E vorba de igiena mentala. Nu trebuie sa te murdaresti zilnic ca sa spui ca numai asa stii ce e mizeria.

     Comentariu de Cristi D — 14/01/2016 @ 5:49 PM | Răspunde

     • Am înțeles.

      Recitind ce am scris și ce ați scris dvs., mi-am dat seama că am deviat puțin de la subiect (eu). Îmi cer scuze dacă am fost un pic agresiv.

      Televizor nu am :D din fericire.

      Da, știu că ActiveNews nu prea filtrează știrile, după cum și recunosc pe frontispiciu. Nu obișnuiesc să o frecventez. Mi-am amintit doar de cazul dr. Virgiliu Gheorghe și am pus prima pagină pe care am găsit-o pt că mă grăbeam.

      Mă gândesc numai că există realități care nu pot fi schimbate nici măcar prin vot popular. Cum e căsătoria. Pe mine mă sperie indiferența multor oameni (de rând) față de acest subiect. Și perspectiva adopției de copii de către cupluri de homosexuali. Ne-o spune orice psiholog, nu este un mediu propice dezvoltării normale a copiilor.

      Mă scuzați, vă rog, dacă v-am deranjat sau am fost prea agresiv.

      Comentariu de b. — 14/01/2016 @ 6:12 PM | Răspunde

      • Nu am intalnit opinia asta printre psihologi.
       In orice caz, stiti ce ma sperie pe mine? Ca 6 din 10 parinti isi bat copiii in ROmania, ca 8 din 10 copii declara ca sunt batuti, ca avem sute de copii violati de proprii parinti. Si ca nu se strang semnaturi, nu se schimba Constitutii etc.

       Comentariu de Cristi D — 20/01/2016 @ 10:55 AM | Răspunde

       • Stimate domn,
        Nu stiu daca sa ma adresez dvs ca unui simplu blogger, sau ca unui reprezentant al uneia dintre cele mai importante categorii profesionale din Romania si totodata exponent de varf prin functia pe care o ocupati in prezent.
        Ca blogger probabil ca puteti colporta orice informatie provenita din surse mai mult sau mai putin credibile, mai mult sau mai putin interesate de a manipula statistici, fabricând „realitati” dupa cum interesul le-o cere. in incercarea dvs de a demonstra un anumit punct de vedere.
        Ca magistrat si inca unul de top, nu aveti insa voie sa fiti nici naiv, nici usor de manipulat si cu atat mai putin a folosi informatii penibil a fi citate (ce relevanta are, de exemplu, ca 8 din 10 copii „declara” – cumva si sub juramant ? – ca sunt batuti ?), producand confuzie asupra punctului de vedere pe care incercati sa-l sugerati..
        V-am urmarit articolul cu o oarecare emotie dupa reverberatia zoofila preluata, probabil tendentios de anumite saituri in ceea ce va priveste, dar am constatat ca ati expus „la rece” un cadru legislativ actual bine de constientizat de oricine.

        Sa fie atunci aceasta ingrijorare a dvs pentru copiii tarii, atat de politic corect exprimata, in disonanta cu rumoarea publica din aceste zile privind aberanta „grija de copii” din Norvegia, de fapt nimic altceva decat ratarea unei ocazii de a pastra tacerea ?

        Numai bine !

        Comentariu de umbraserii — 20/01/2016 @ 10:27 PM | Răspunde

        • Postarea mea are directa legatura cu Norvegia. Mi se pare cel putin curios ca românii sa ia de bune manipularea presei pe cazul norvegian si sa inceapa petitii si manifestari impotriva statului care a luat niste masuri prin judecatori in baza legii dintr-un stat pentru cetatenii sai, sa se arate uimiţí românii de legislaţia norvegiană care ar părea de-a drepul ciudate, când noi avem aceeaşi legislaţia din anul 2004.
         Şi, pentru ştiinţa dvs, avem şi statistici oficiale în România. Dar fac pariu că le ştiţi pe cele din Norvegia, dar nici măcar nu ştiţi site-ul celor cu statistici din România, cu minorii abuzaţi.
         PS. Comentariul are legatura cu postarea privind legislatia noastra in domeniul protectiei copilului.

         Comentariu de Cristi D — 21/01/2016 @ 10:25 AM | Răspunde

         • Stimate domn,
          Haideti sa ne acordam prezumtia de minima inteligenta, pentru ca altfel atat eu pot fi considerat a lua de bune in extenso manipulari ale presei, cat si dvs manipulari statistice (nu neaparat in sensul ca cifrele ar fi mincinoase, ci ca ele sunt utilizate pentru a impune neavenit, dar interesat, masuri aberante).

          Asadar, sugestia, mai directa sau mai indirecta, cum ca statul ar trebui sa intervina neconditionat in familie pentru a „proteja” toti copiii (ca si cum statul ar avea o motivatie mai inalta decat proprii parinti), fara a diferentia cazurile familiilor patologice cu parinti degenerati (nerelevante ca numar dupa parerea mea, in ciuda statisticilor), de familiile normale, nu este decat un prim pas catre o noua ambuscada de tip marxist. Iar de aici lucrurile merg mai degraba pe taramul ideologiilor decat pe cel juridic, dar, din pacate, folosind juridicul ca bici pentru impunerea ideologiei …
          Este, daca vreti, similar abordarii freudiene in psihologie, unde pacienti normali, sunt tratati cu rezultatele unor experimente conduse pe cazuri patologice de catre un „magister” el insusi cu probleme la cap, cu finalitati aberante, omul normal devenind un dependent de psiholog, daca nu cumva este impins in zona psihiatriei …
          Cu stima,

          Comentariu de umbraserii — 21/01/2016 @ 10:59 AM | Răspunde

          • Dvs pareti specialist in ideologii. Ati prins vremuri tulburi, bag seama. Eu nu. Iar acum sunt specialist in drept. Vreti sa credeti legea care exista si v-o aduc la cunostinta, bine. Nu vreti, e rau, dar e raul dvs.

           Comentariu de Cristi D — 21/01/2016 @ 11:06 AM

          • :-)
           Nu cred ca v-am contrazis nici o secunda cu privire la lege si nici nu-mi permit s-o fac, dvs fiind autoriatea din acest punct de vedere.
           S totusi legea poate fi amendata, cum se incearca amendarea Constitutiei (credeam ca de aici a pornit articlul dvs si nu de la cazul Norvegia).
           Pentru ca, stimate domn, in numele legii au fost comise cele mai mari atrocitati din istorie, argumentul legal fiind unul de forta numai intr-o societate consonanta cu legile firii si ale Lui Dumnezeu.
           Numai bine !

           PS: pentru dvs vremurile pe care le traim nu sunt deloc tulburi ?

           Comentariu de umbraserii — 21/01/2016 @ 11:23 AM

          • Da, am comentat ceva ce avea legatura cu o alta postare.
           Si in numele legilor bisericesti s-au comis atrocitati. sa va reamintesc??? dar, credeti sau nu, doar legea va elibereaza…in sensul ca puteti fi liber cat timp respectati legea.
           PS. E mai bine ca vremurile prinse de dvs si ma bucur ca sunt contemporan cu timpul meu.

           Comentariu de Cristi D — 21/01/2016 @ 12:40 PM

       • Si daca homosexualii vor putea adopta, se rezolva problema cu abuzurile in Romania? Sa isi faca singuri copii si sa se poarte frumos cu ei. De ce sa adopte??
        Nu pervertiti mintea copilasilor! Nu am nimic cu homosexualii, dar sa se exprime la ei in dormitor, de ce sa impună majoritatii schimbarea gândirii? Nu mai spun ca e o scarbosenie ce se întâmplă intre acesti oameni, dar stiu, voi fi acuzata de homofobie. Nu aveti decât, sunt deviatii mintale, punct.

        Comentariu de Monique — 21/01/2016 @ 10:59 PM | Răspunde

        • E mai rau ce se intampla in dormitor intre homosexuali decat bataile, violurile, alcoolismul din familiile de heterosexuali? Avem 6 din 10 adulti care isi bat copiii, avem 8 din 10 copii care se plang ca sunt batuti, avem un copil omorat in bataie in fiecare luna in Romania. Astea nu sunt..scarbosenii?
         Sa va mai spun: suntem cei care pupam cadavre. nu e scarbosenie. SUntem cei pentru care numarul de avorturi e urias, cam o tara de 23 milioane de avorturi in ultimii 70 de ani. Asta cum e? Avem fetite sub 15 ani care nasc – suntem pe primul loc in UE. Ei, cum e??

         Comentariu de Cristi D — 24/01/2016 @ 4:00 PM | Răspunde

         • Credeti ca modificarea art. 48 din Constitutie va influenta statistica repetata de dvs.?
          Vreti sa faceti mai mult pentru imbunatatirea situatiei? Aveti calea initiativelor civile. Cine va impiedica sa va schimbati profesia? Nu aveti puterea sa o faceti. Este ok. Invatati-ne pe noi. Gasiti o cale.

          Comentariu de Reg — 01/02/2016 @ 10:21 PM | Răspunde

          • Nu cred ca adultii mai suporta educatie – gen lege, drepturile omului etc. Cred mai mult in viitor decat in prezent. Las initiativele civice pe seama dvs, in speranta ca nu veti pune in Constitutie cine trebuie sa imi vina in pat, pe care parte si la ce ora. Schimbarea profesiei e o chestiune de alegere personala – poate va dvs va permiteti sa schimbati profesii, persoane, si nume; eu nu, pentru ca sunt altfel.
           Daca vreti sa mai discutati cu mine, semnati. In felul acesta dovediti ca sunteti o persoana ce isi poate asuma cine este. Pentru jocuri, cautati bloguri specializate. Ah, daca totusi aveti sub 18 ani, puteti intra pe FB la grupul de Educatie juridica pe care il administrez – veti avea multe de invatat, va asigur.

           Comentariu de Cristi D — 01/02/2016 @ 10:45 PM

 9. Doar două întrebări/observații aș mai avea.

  UNU. Nu vă dați seama că aceste „căsătorii” între persoane de același sex ar atrage după sine o întreagă distopie orwelliană? Luați exemplul Canadei, care după ce a redefinit căsătoria, a purces la revizuirea întregii legislații, prin eliminarea cuvintelor „sexiste” ca „mama” și „tata”, „soț” și „soție”, înlocuindu-le cu cuvinte neutre ca „parent” și „spouse”. Sau vedeți cum în unele state occidentale nu mai există cuvintele mama și tata în cert. de naștere, ci „părintele A” și „părintele B”. Și că tot suntem la capitolul revoluției „LGBTQRS…etc.” ce ziceți de Germania, care nu mai trece în cert. de naștere sexul copilului, ca să și-l aleagă singur la maturitate. Printr-o manipulare lingvistică evidentă, ni se spune să doctorii până acum au „atribuit” (în engleză: „assigned”) sexul copiilor și că nu e bine. Cum așa? Au atribuit arbitrar? Eu credeam că doctorii doar CONSEMNEAZĂ sexul copilului. Înapoiatul de mine (sunt ironic). Și asta ține tot de Nouvorba lui Orwell (Newspeak).

  ȘI DOI: dacă ați fi sincer cu dvs. și ați lupta pentru „marriage equality” (cum traduci asta în românește?), ar trebui să recunoașteți că „căsătoria” între DOUĂ PERSOANE este discriminatorie. De ce nu trei? sau cinci? sau oricâte? De ce nu între oameni și animale? De ce nu între doi bărbați (cine mai știe, până la urmă, cine e bărbat?), cinci femei (dacă mai știm cine e femeie) și trei capre (dacă acele capre or fi defapt trans-oameni?)?

  O să spuneți că sunt absurd. Dar acum 30 de ani nici măcar în absurda Americă nu se gândea cineva că s-ar putea inventa „căsătoriile” unisex. Ar fi spus că e o absurditate.

  Vă dați seama că o atare redefinire ar fi ÎNCĂ discriminatorie? De ce să nu legalizăm căsătoriile pedofile, ca egalitatea să fie pentru toți. O să spuneți că copiii nu-și pot da consimțământul și că pedofilia e infracțiune. Dar la fel cum Asociația psihologilor americani au scos homosexualitatea în 1973 de pe lista afecțiunilor mintale, așa și acum vor să scoată pedofilia. Când o vor face, cum veți argumenta respingerea căsătoriilor pedofile?

  De ce nu căsătorii intergeneraționale? De ce nu căsătorii poligame? Măcar acestea din urmă au existat din timpuri străvechi și pot produce VIAȚĂ, ceea ce „căsătoriile” unisex nu pot.

  Vă dați seama că limitând numărul la DOI (două persoane) împrumutați, fără să vreți, din modelul tradițional (singurul, de altfel) de căsătorie, adică cea heterosexuală? De ce doi? Să nu-mi spuneți că „așa e normal” sau că „așa se face” sau că „așa e tradițional” pentru că morala creștină și tradiția UNIVERSALĂ ați aruncat-o deja la coș. De ce doi? SIMPLU: PENTRU CĂ DUMNEZEU A CREAT DOUĂ SEXE: BĂRBAT ȘI FEMEIE. DE ACOLO VINE NUMĂRUL DOI.

  Deci, cum vine asta? Tradiția creștină o respingeți când vine vorba de CINE se poate căsători dar o invocați INCONȘTIENT ȘI NEVOIT când vine vorba de CÂȚI se pot căsători?

  Și, la drept vorbind, nici nu trebuie să fi creștin sau chiar religios ca să îți dai seama că mirajul, pardon mariajul unisex este un non-sens.

  Comentariu de b. — 14/01/2016 @ 12:14 AM | Răspunde

  • Domnule, la intrebarile astea eu nu am cum sa raspund. Dvs inca nu ati citit postarea mea, din pacate. Dar cititi in continuare literatura de budoar de pe site-urile de improscat oameni si institutii, cu siguranta sunt mai interesante decat argumentele mele.

   Comentariu de Cristi D — 14/01/2016 @ 12:24 AM | Răspunde

   • Cand jurati cu mana pe Constitutie va asumati respectarea ei ; cand jurati cu mana pe Biblie va asumati Adevarul din versetele ei . Juramintele mincinoase se numesc sperjur si se pedepsesc de catre instantele omenesti. Instanta Divina are insa rabdare : asteapta maturizarea noastra. Sa nu abuzam insa de aceasta rabdare. Viclenia , cuvantul dublat de o gandire pervertita sau ceea ce numim astazi ” alienare ” – au fost acuzele cele mai pregnante adresate carturarilor si fariseilor, de catre Iisus Hristos. Dumneavoastra , ca om al justitiei , care puneti si pe altii sa jure pe Biblie, sunteti cel mai expus sa va regasiti in aceasta categorie , daca nu treceti prin filtrul concordantei fapta ( de a jura ) cu vorba ( Adevarul ).

    Comentariu de Liviu Sinorchian — 14/01/2016 @ 1:43 AM | Răspunde

 10. De ce nu amintiti faptul ca tendinta in Europa Centrala si de Est este tocmai inversa. Ungaria, Slovacia, Slovenia au votat deja prin referendum acelasi gen de modificare a Constitutiei statelor lor, pentru a evita ceea ce se intampla in Vestul Europei, legalizarea casatoriei intre homosexuali. Fiti obiectiv va rog.

  Comentariu de Milescu Spatarul — 14/01/2016 @ 1:00 AM | Răspunde

  • Am numarat cate state aveam in 10 ani si cate avem acum care sa recunoasca asta. Mie imi da trend ascendent. Nu pot sa spun ce vreti dvs sa auziti. Tocmai pentru ca sunt…obiectiv, adica lucrez cu date din realitatea obiectiva independente de mine.

   Comentariu de Cristi D — 14/01/2016 @ 5:45 PM | Răspunde

 11. […] Judecatorul Danilet despre adoptia si casatoria homosexualilor (vezi aici) […]

  Pingback de SCRISOARE CRIMINOLOGICA DE INFORMARE 7/2016 | Criminology & Criminological Psychology©Alin LES — 18/01/2016 @ 3:11 PM | Răspunde

  • Recent parlamentul European, cu votul majorității reprezentanților României, a vota legalizarea căsătoriilor homosexuale.
   Aceasta hotărâre va deveni obligatorie pentru noi.
   Am înțeles din comentariile de mai sus ca d-ul magistrat nu are pareri. Aplica legea ceeace este foarte bine. Dar nu exista riscul în cazul comentat , neexprimandu-și opinia, sa devină un SIMPLU ROBOT, în aplicarea legii ?

   Comentariu de Zota corneliu — 13/06/2016 @ 7:44 PM | Răspunde

   • Pareri are si un copil de doi ani. Argumente, aveti?! Tocmai, ca sa nu fiti un simplu robot…

    Comentariu de Cristi Danilet — 13/06/2016 @ 11:08 PM | Răspunde

 12. @Cristi D Cu tot respectul va pun direct urmatoarea intrebare: Sunteti Gay?Nu,nu trebuie sa-mi raspundeti pentru ca eu cunosc raspunsul!

  Comentariu de John Gafar — 18/01/2016 @ 8:22 PM | Răspunde

  • La o astfel de intrebare as putea replica si eu ceva de genul: oare doar păreţi prost sau chiar sunteti? :) Nu, nu trebuie sa imi raspundeti, pentru ca eu cunosc raspunsul.

   Comentariu de Cristi D — 20/01/2016 @ 10:58 AM | Răspunde

 13. Va salut pe toti, as vrea sa punctez urmatoarele:

  1. Initiativa de strangere de semnaturi pentru revizuirea constitutiei este una cetateneasca, cu 15 initiatori, dintre care doar 1 preot. Restul sunt persoane publice. BOR nu este initiatoarea acestui demers. Iar persoanele carora le convine sa afirma ca BOR face campanie, trebuie sa stie ca alaturi de ortodocsi mai strang semnaturi si catolicii, si greco catolicii si sectele neoprotestante. Deci sa fie clar: cine spune ca BOR vrea sa schimbe Constitutia ori e un mincinos. Si la o adica de ce nu ar fi putut initia BOR aceasta campanie? Este „cea mai mare societate civila” din Romania, de 86%. Cu 85% mai mult de „societatea civila” homosexualista si atee.

  2. Nu inteleg jocul Dvs. dle. Danilet. Impingeti la inaintare argumente obiective, bazate pe legislatie comparata cu alte state europene, mentinandu-va echidistant. Dar impresia mea e ca pozitia dvs este una ideologica, chiar daca nu homosexualista, tot o pozitie pe care o intalnesti la seminariile internationale finantate de diferite ONG-uri ori institutii europene cu agenda ideologica. Deci argumentele dvs. obiective sunt organizate in functie de o ideologie subiectiva. Au fost mai sus intrebari concrete, din sfera morala si crestina, la care era clar ca exista doar o singura varianta de raspuns. Daca erati un profesionist pana la capat, ati fi raspuns acelor intrebari concrete, fara sa dati un raspuns din cateva cuvinte.

  3. Se vehiculeaza prin anumite situri ca ati incuraja zoofilia, „daca animalul nu urla de durere”. Cum comentati aceasta afirmatie ?

  4. Personal, sunt curios daca veti raspunde la interventia mea si in ce fel o veti face :)

  Comentariu de Dan Alex — 20/01/2016 @ 7:59 AM | Răspunde

  • 1. Nimeni nu spune nimic cu privire la procedura de strângere a semnăturilor. Eu personal am întâlnit un episod în care mama a fost întrebată dacă e împotriva homosexualilor şi pusă să semneze, nimeni nu a spus nimic de căsătoria lor. Dar, atenţie, nu BOR sau altă societate civilă modifică Constituţia, să ne înţelegem.
   2. Jocuri se fac pe terenul de sport. Eu aici vorbesc extrem de serios. Şi nu am vorbit doar de legislaţia comparată, ci şi de legislaţai noastră care încorporează standarde internaţionale (astea înseamnă cerinţe minime obligatorii ca urmare a aderării României la diverse structuri). „Ideologia„ mea „subiectivă„`(??) e aceea a obligaţiei legale a fiecăruia dintre noi pentru respectarea drepturilor celorlalţi. Dacă nu e şi a dvs, aveţi o mare problemă, căci înseamnă că sunteţi de acord cu anomia. În afară de cuvinte aşternute în comentariu, aveţi şi argumente logice şi factuale?! Dacă da, aştept să închegăm un dialog. Dacă nu, încercaţi să vă „jucaţi” în altă parte.
   3. Sunt nişte site-uri unde scrie că extratereştrii sunt printre noi. Acum, mie mi s-au părut că sunt câţiva ciudaţi prin jurul meu, dar nu m-am gîndit să îi întreb dacă sunt extratereştri. Mai sunt unele site-uri unde scrie că printre magistraţi sunt agenţi sub acoperire: eu spun că nu sunt, am şi hărtie oficială că nu sunt, dar gura lumii-i slobodă, nu-i aşa?! Cât priveşte prostia pe care aveţi tupeul să mă întrebaţi, văzând ce site-uri citiţi şi ce uşor sunteţi de manipulat, vă invit să începeţi un program de igienă mentală: respiraţi lent abdominal, puţină yoga (nu e anticreştineşte, vă asigur), gândiţi pozitiv, priviţi spre viitor, mai puţin TV şi site-uri patronate de infractori şi nu mai mâncaţi carne (că bănuiesc că şi dvs iubiţi animalele, desigur în alt sens decât cel sexual).
   4. În stilul caracteristic, evident :). Pentru ştiinţa dvs, răspund la întrebarile publicului dinainte să aflaţi dvs că existe bloguri pe lumea asta.

   Comentariu de Cristi D — 20/01/2016 @ 11:08 AM | Răspunde

   • Multumesc de raspund dle Danilet.

    Sper ca este clar pentru toata lumea, inclusiv atei, homosexuali si publicul ProTV ca strangerea de semnaturi pentru revizuirea Constitutiei apartine unei initiative cetatenesti publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 883/25.XI.2015.
    Cum spuneam, initativa e sustinuta de largi segmente ale populatiei, inclusiv de cultul catolic si cele neoprotestante, fara sa mai vorbim de diferiti lideri de opinie. Deci NU este o initativa a BOR si NU este o initativa CONTRA homosexualilor, ci este o initiativa PENTRU protejarea casatoriei ca fiind formata din Barbat si Femeie.

    Despre Dvs. nu am ce sa mai spun, decat ca imi plac brazii care se frang dar nu se indoaie. Salciile nu se frang, dar se indoaie in functie de cum bate vantul.

    Comentariu de Dan Alex — 20/01/2016 @ 11:50 AM | Răspunde

    • Sunt de la munte. Dar imi place ca ati citit filosofia orientala. Si Macedonski avea o poezie cu Pocitan Ben Pehlivan….nu as adopta atitudinea lui, insa.

     Comentariu de Cristi D — 20/01/2016 @ 2:07 PM | Răspunde

     • Nu NOI am creat lumea si nici OMUL. .
      Prin urmare nu este dreptul nostru sa definim sau redefinim legile naturale dupa care ea , lumea , funcționează.
      CĂSĂTORIA a definit-o Dumnezeu , cel care a creat întâi BĂRBATUL si … ca sa nu fie bărbatul singur a creat si FEMEIA.
      Pentru toți romanii care nu se resemneaza cu ideea ca se trag din maimuța si pentru cei care au avut șansa si bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu si de a se raporta la El ca la un creator , cred ca anumite lucruri trebuie sa rămână asa cum au fost dintru începuturi.

      Faptul ca numai din unirea dintre un bărbat si o femeie se poate naște un copil , dovedește FIRESCUL , simplitatea si unicitatea acestei relații definita pana acum la noi cu termenul de ” căsătorie” . Pentru orice alt tip de relație trebuie găsite alte cuvinte care sa le definească : prietenie , cuplu, combinație , etc. Orice alt cuvânt in afara de căsătorie !

      E bine ca s-a luat aceasta atitudine de revizuire a Constituției , in sensul ca ea întăreste o realitate existența azi in Romania : singura căsătorie posibila sa ramana si in continuare cea dintre un BĂRBAT si o FEMEIE , si pe cale de consecință , fiecare copil sa aibă o MAMA si un TATA – asa cum e natural si BINE pentru orice copil ce se va naște si de acum înainte.
      Practic nu e nimic nou .

      Apreciez pozitiv lămuririle pe care le aduceNu NOI am creat lumea si nici oamenii.
      Prin urmare nu este dreptul nostru sa o definim sau redefinim
      CĂSĂTORIA a definit-o Dumnezeu , cel care a creat întâi BĂRBATUL si … ca sa nu fie bărbatul singur a creat si FEMEIA.
      Daca nu ne resemnam cu ideea ca ne tragem din maimuța … ( eu una sigur nu ma regăsesc in aceasta ipoteza ) si daca ne raportam la Dumnezeu ca si creator cred ca anumite lucruri trebuie sa rămână asa cum au fost dintru începuturi.

      Faptul ca numai din unirea dintre un bărbat si o femeie se poate naște un copil , dovedește FIRESCUL , simplitatea si unicitatea acestei relații definita pana acum la noi cu termenul de ” căsătorie” . Pentru orice alt tip de relație trebuie găsite alte cuvinte care sa le definească.
      In asta consta aceasta inițiativa civică de revizuire a Constituției , in sensul de a întări o realitate existența azi in Romania : căsătoria .
      Practic nu e nimic nou .

      Si mai cred ca e bine sa li se dea romanilor posibilitatea sa se exprime civilizat si democratic – prin VOT si nu doar in strada prin portavoci si in situații de criza sau la televiziuni unde manipularea e la tot pasul.

      Mi s-ar fi părut normal sa fie înaintea explicațiilor juridice – foarte utile de altfel – pe care le-ati postat si o poza frumoasa cu o familie formată din mama , tata si copiii – relevantă pentru subiectul adevărat care ne interesează si la care faceti referire : căsătoria azi in Romania !

      Comentariu de Sebastian — 21/01/2016 @ 7:25 AM | Răspunde

 14. De unde aveti/ati acumulat atat de multa rabdare sa cititi/raspundeti la atatea ineptii?.. …. auzi….casatoria a definit-o Dumnezeu….si la toti li se pare cate ceva si se tot invart in jurul cozii.

  Comentariu de Silvia — 22/01/2016 @ 5:15 PM | Răspunde

 15. Au dreptul homosexualii să adopte copii?
  Legea 273/2004 privind procedura adopţiei în România nu prevede ca şi condiţie de a fi heterosexual al adoptatorului, prin urmare potrivit legislaţiei interne un homosexual al putea pretinde să adopte un copil. Desigur, trebuie să îndeplinească şi celelalte condiţii, extrem de multe şi complexe, pentru a se admite cererea.

  Prin urmare legislaţia sau practica României nu ar putea consacra niciodată interdicţia unui homosexual de a adopta un copil.

  Danilet ne minte cu legea infata. De unde nene acest cuvant: niciodata ?

  Din legea 273/2004:
  Următoarele principii trebuie respectate în mod obligatoriu în cursul procedurii adopţiei:
  a) principiul interesului superior al copilului;
  b) principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;

  vedeti termenul folsoit? Mediu familial.

  Mai citam din lege:

  1) Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie.

  vedeti termenul folsoit? Sot si sotie – folosit de multe ori in lege

  Articolul 12
  (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţiile morale, precum şi condiţiile materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului.
  (2) Îndeplinirea garanţiilor şi condiţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi existenţa abilităţilor parentale se certifică de către autorităţile competente prin eliberarea atestatului prevăzut la art. 16 alin. (4), cu ocazia evaluării realizate potrivit prevederilor prezentei legi.

  Vedeti termenul ?: GARANTII MORALE.

  Deci precum observam acel niciodata este o minciuna sfruntata. un homosexual are multe impedimente: moral, familial, casatorie. Aspecte inaccesibile la momentul actual unui homosexual in Romania.

  De ce mintiti cu legea in fata?

  Iar referitor la pupatul cadavrelor, cand va va muri mama nu-i veti de un sarut de adio? Iar daca faceti referire la Sfintele moaste, mai puneti mana pe carte nu va complaceti in prostie si nestiinta. Caci cum spune Sfantul Paisie Aghioritul nestiinta nu mai este o scuza astazi.

  Comentariu de Matei Traian — 24/01/2016 @ 11:54 PM | Răspunde

  • De regula nu tolerez nesimtirea. Dat fiind faptul ca sunteti un exemplu clasic de homofob, indivizi de a caror gandire trebuie sa ne departam urgent, permit acest comentariu.

   Comentariu de Cristi D — 25/01/2016 @ 11:53 PM | Răspunde

   • am citit toată pagina, iar acesta era comentariul la care mi-aș fi dorit cel mai mult să văd o replică, niște explicații. Am observat cu surprindere că v-ați eschivat… nu știu de ce. În fond, dincolo de ton și anumite formule (nu e neapărat mai lipsite de bun simț decât cel al altor comentarii la care totuși ați răspuns) conține informație valoroasă pentru cadrul discuției. Ca necunoscător al legii, citind extrasele comentatorului mi-aș pune și eu problema dacă nu cumva exprimările „mediu familial”, „soț și soție”, condiția „garanțiilor morale”, ar putea fi în contradicție, (sau cel puțin discutabile), la latitudinea „autorităților competente”, cu orientarea homosexuală a potențialului (cuplu) adoptator.
    Nu știu nici de unde reiese homofobia comentatorului, motivul/pretextul pentru care îl expediați fără drept de apel (vă legați cumva de acel „impediment” de ordin moral sugerat de comentator?)

    Comentariu de Martin Adam — 20/01/2017 @ 5:01 PM | Răspunde

    • Am zeci de intrebari la care raspund zilnic. Nu am timpul necesar pentru a fi elaborat. Dar pe blogul meu am dreptul sa raspund la ce intrebari doresc si in modul pe care il consider adecvat. Deci,daca doriti un raspuns, puneti intrebarea si atat. Lasati analizele cu privire la conduita mea. Multumesc!

     Comentariu de Cristi Danilet — 23/01/2017 @ 1:30 PM | Răspunde

   • Îmi cer iertare dacă am deranjat, dar analiza conduitei este imposibil să nu o fac, chiar fără intenție, dat fiind subiectul. Nu discutam matematică, ci probleme legale și morale (dacă le considerați independente, acest lucru în sine ține de conduită), deci cereți imposibilul, chiar dacă apreciez încercarea de rigoare a discursului, de decelare între legal / moral în limitele în care acest lucru este posibil și de dorit și în limitele în care considerați acest lucru posibil și de dorit (conform sistemului dvs. propriu de valori).

    În primul rând specific că nu am o întrebare punctuală, dar că nu sunt nici edificat în ceea ce privește subiectul. Sunt multe întrebări implicite în comentariu, sau mai degrabă portaluri deschise spre diverse aspecte, deci răspundeți/comentați în cazul în care doriți să mă corectați, să vă expuneți un punct de vedere, să informați mai bine un eventual terț cititor cu privire la vreun aspect pe care considerați că l-am abordat greșit sau inacceptabil din vreun punct de vedere. Orice intervenție va oferi mai multă informație decât lipsa oricărei reacții.

    Spuneți că “preferințele sexuale țin de viața intimă”, “țin de individ și nu au nevoie de acceptul semenilor sau a statului”. Perfect de accord în ceea ce privește garantarea intimității, deci și a preferințelor sexuale, indiferent de acestea. Garantarea intimității, acest drept, nu are legătură, însă, cu moralitatea acelor preferințe sexuale. Problema apare când anumite manifestări sau informație (idei, audio-vizual) ies în spațiul public, încep să invadeze/afecteze alte persoane. Mulți consideră pornografia ceva normal, sau chiar prostituția, sau drogurile (cel puțin cele ușoare). Legea, protejând morala publică, bunele moravuri, va proteja “societatea” de ele, într-o oarecare măsură, încercând să păstreze echilibrul cu garantarea drepturilor individuale. Este greu de imaginat o societate închegată doar pe baza drepturilor individuale, fără a exista vreun vector dominant în materie de sistem de referință al moravurilor, al moralei. În absența unui sistem de referință teologic, morala poate fi relativă, de exemplu supusă procesului democratic (cazul de față în care se invocă un referendum) sau unor precedente judecătorești (cum dați alte exemple). Dar nu prea putem elimina dimensiunea morală. Probabil sunteți mult mai obișnuit, ca judecător, cu eterna “tensiune” între lege și morală, între etică și morală.

    De exemplu spuneți că “a împiedica un homosexual să se angajeze, să beneficieze de un serviciu public sau să adopte un copil pe motivul preferinţei sale sexuale este discriminare”, și sunt de acord cu afirmația în sine, luată izolat, dar nu cu valoarea ei intrinsecă sugerată (cum că orice discriminare este interzisă, și este bine/moral că este interzisă, asta ca adevăr universal, fără nuanțe, fără analiză de caz). Așa cum mai îndrăznesc unii să puncteze încă, nu orice discriminare e rea/imorală (cel puțin din punctul unora de vedere). De exemplu a interzice unui homosexual să se angajeze ca inginer sau să meargă cu autobuzul, mi se pare o discriminare urâtă, rea, indezirabilă, imorală. A interzice unui homosexual (mai ales unuia propagandist) să fie consilier psihologic/sexolog într-o instituție publică (școală) mi se pare de bun simț – conceptele sale personale despre subiectele pe care ar avea autoritate contravin moralei publice. Mai mult, a înfiera pe motive de discriminare pe cineva care nu ar recunoaște o astfel de autoritate mi s-ar părea un abuz (de exemplu a îndoctrinarea elevilor cu propagandă LGBT prin intermediul unui curs de educație sexuală cu conținut în acest sens, într-o școală publică).

    Problema se complică și mai mult având în vedere faptul că problema familiei, sexualitatea și educația (copilului) sunt în mod natural (încă) indisolubile. De aceea legea conține exprimări ca:
    “se analizează îndeplinirea garanţiilor morale”, “vor fi analizate şi caracteristicile psihologice, sociale şi medicale ale celorlalţi membri ai familiei”, “aptitudinea de creştere şi educare a unui copil”
    Indiferent la ce nivel se va implementa legea (la nivelul unui inspector, al unui psiholog/specialist, sau al unui judecător), pe lângă lucrurile cuantificabile, relativ ușor de apreciat, vor exista, vrem – nu vrem, judecăți de valoare. Aici am țintit cu comentariul inițial, la un comentariu legat de ambiguitatea potențială a legii pentru cine ar vrea să o forțeze, deși “spiritul” legii poate era clar, era unul, când a fost scrisă și când s-a votat, dar de cuvinte și exprimări putem să ne agățăm, profesii bine plătite care se ocupă de arta exploatării legii (sau mai degrabă a literei legii). Deci nu intenționam discuții despre ce înseamnă “soți”, dacă nu cumva nu înseamnă neapărat “bărbat și femeie” și că putem interpreta în nu știu câte feluri diverse articole de legi, ci o discuție care vizează fondul problemei.

    Există subiecte pe care oamenii converg mai clar în ceea ce privește discriminarea între bine/rău, vrem/nu vrem subiectul implementat ca normă, și subiecte asupra cărora pare imposibil să o facem – ne resemnăm, acceptăm compromisul, facem alegeri periodic, și, eventual alegem alternativ prin minoritatea indecișilor care înclină ușor votul majorității într-o parte sau cealaltă a balanței.

    În concluzie (concluzia mea), problema sexuală nu ține numai de intimitate ci are conexiuni în alte aspecte ale vieții sociale, economice: familie, educație, pornografie, prostituție. Ca urmare, discriminarea pe baza concepțiilor legate de diversele aspecte din jurul dimensiunii sexuale nu este în niciun caz ceva de neconceput, ci mai degrabă ceva inevitabil, și trebuie grijă în ce și cum este de discriminat și ce este de nediscriminat.

    Evident, important este să se discrimineze între manifestările homofobe (rasiste, antisemite, sau orice alt criteriu) de ură, violență fizică sau verbală (lucruri asupra cărora putem converge relativ mai ușor, ca societate, că sunt inacceptabile) și cele discriminatorii în contexte asupra cărora nu numai că nu convergem, ci din contră, cu cât ne adâncim în postmodernism, divergem. Dar nu trebuie să fie o problemă cu care să nu putem trăi – oricine își dă seama că nu se poate garanta oricui orice drept, din simplul motiv că garantarea unui drept pentru unii încalcă dreptul altora – o relație de excluziune mutuală a drepturilor înscrisă adânc în matricea realității, cam greu de ocolit chiar și cu sofistică juridică la cel mai înalt nivel). Sunt perfect de acord ca legea să aibă grijă de minorități, să le garanteze drepturi, dar de la asta până la a aduce minoritățile la rang de normă/normalitate, dintr-un principiu abstract al unei religii implicite, e o distanță. Este o diferență mare între toleranță și acceptare ca normalitate. Ca părere personală cred se poate conviețui chiar mai bine acceptând să fim toleranți unii cu alții (într-un sens conservator) fără a încerca să revoluționăm morala în sine (lucru care pentru unii reprezintă o utopie iar pentru alții o distopie).

    Intenția este să public acest comentariu cu riscul de a fi catalogat ca „exemplu clasic de homofob”, dintre “indivizii de a caror gandire trebuie sa ne departam urgent” dar având speranța că nu sunteți dintre aceia care invocă argumentul suprem “științific” (cum că e dovedit/acceptat că devierile sexuale nu sunt devieri ci reprezintă doar alte aspecte ale normalității) ca suport principal al sistemului moral propriu, și deci al conduitei.

    Mulțumesc pentru discuție,
    cu respect pentru efortul de informare pe care îl faceți

    Comentariu de Martin Adam — 23/01/2017 @ 4:17 PM | Răspunde

    • Eu inteleg perfect ceea ce spuneti dvs. De aceea, ca inteleg, consider ca demersul celor care vor sa modifice Constitutia este ipocrit. De fapt, ei nu vor sa interzica casatoriile intre gay, ci sa le interzica sa se manifeste public si sa adopte copii. Cu privire la acest aspect, sunt perfect de acord dar: cu privire la primul aspect, sa se interzica manifestarile sexuale pentru orice persoana indiferent de preferinteșe secxuale, inclusiv relatiile de afectiune publice dintre oameni si animale. Cu privire la al doilea aspect nu exista niciun studiu care sa demonstreze ca un copil crescut de doi parinti de acelasi sex ar inregistra aspecte negative.

     Comentariu de Cristi Danilet — 28/01/2017 @ 1:41 PM | Răspunde

 16. Pentru cei care nu au inteles mesajul dumneavoastra si mai ales pentru primejdiile care pandesc o minte logica, iata o povestioara in care se spune ca un om s-a intalnit cu un altul si l-a intrebat:
  – Ai un acvariu acasa?
  – Da.
  – Cu pesti?
  – Bineinteles.
  – De toate culorile?
  – Da.
  – Cu nisip, pietre si alge?
  – Fireste.
  – Si-ti place sa te uiti la pesti?
  – Grozav.
  – Prin urmare, iti place natura?
  – Da.
  – Iti plac animalele?
  – Da, mult de tot.
  – Iti plac florile, copacii, raurile?
  – Imi plac toate.
  – Asadar, iti place viata?
  – Da.
  – Iti place dragostea? Iti plac femeile?
  – Da, da, imi plac femeile.
  – Foarte bine.
  Cei doi s-au despartit. La catava vreme dupa aceea, primul, cel care punea intrebari, se intalneste cu un prieten si-l intreba:
  – Ai un acvariu acasa?
  – Nu.
  – Nu cumva esti homosexual?

  Comentariu de Silvia — 25/01/2016 @ 1:36 PM | Răspunde

  • In fapt, asa-zisele organizatii care militeaza pentru nu stiu ce drepturi nu s-au dovedit a fi decat nuclee extremiste care provoaca, incita si executa diversiuni, dupa cum s-a putut vedea la Muzeul Taranului Roman, in preajma Arcului de Triumf etc.

   Comentariu de ZZ — 27/01/2016 @ 12:35 AM | Răspunde

 17. 1. Cuvântul ho-mo-fob nu exista, este o scorneala care nici macar lingvistica nu poate fi. O minoritate insignifianta nu poate consacra asa-ceva in limba româna.

  2. ,,Atitudinea si sentimentele negative nascute din prejudecati fata de x,, – asa ceva reprezinta o incalcare gorosolana a dreptului la libera exprimare, a libertatii persoanei de a se manifesta (in cadrul legal). O minoritate insignifianta nu va putea consacra niciodata un alt sens unui termen, in cazul de fata PREJUDECATA, decat cel stabilit (si recunoscut) prin consens tacit.

  3.

  Comentariu de ZZ — 27/01/2016 @ 12:14 AM | Răspunde

  • Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998
   HOMOFOBÍE, homofobii, 1. frica de homosexualitate sau frica de homosexuali 2. adversiunea ,dezaprobarea ,discriminarea ,ura fata de homosexualitate si fata de persoanele de aceasta orientare sexuala

   Comentariu de Cristi D — 27/01/2016 @ 9:51 AM | Răspunde

 18. Sa fie la ei, in Apus, normale acele acuplari impotriva firii …unde nu prea distingi, pe strada, care e femeie si care e barbat!

  La rece vorbind, inca mai suntem destui care gândim limpede. In NATO eram interesati sa intram, in CE nu. Fiindca nu am avut si nu vom avea niciodata vreun avantaj REAL. Nu aveam nevoie sa placam, la munca, pe te miri unde. La ce bogatii are tara si la ce potential de materie cenusie …trebuia sa ajungem in tarile in care au plecat aproape 5 000 000 de romani doar ca turisti! Vorbesc unii sa ne adaptam legislatia una-alta fara sa se tina cont de specificitate, fara sa se tina cont ca Romania a trecut prin anii aceia de comunism sau ce-o fi fost. Neamul Vechi, cândva cel mai intins si numeros din Europa, ba si cel mai intelept, dupa cum spun grecii si pana si dusmanii lui latini, are nevoie sa fie condus, ca orbul, de mana! Da-ti palme, Danilet, ba o pereche zdravana ca sa nu cred ca esti un biet papagal!

  Comentariu de anonim — 27/01/2016 @ 1:14 AM | Răspunde

  • Asta cu Apusul e distractiva, nu inteleg de ce va faceti ca nu stiti de condamnarile de pe vremea lui Ceausescu pentru homosexuali. Si Romania comunista nu era deloc in Apus.
   La rece vorbind, nu stiu de ce erati dvs interesat sa intrati in NATO (numai daca sunteti vreun fost militar ramas acum fara alt job decat ala de a naviga aiurea pe net cand nu e la manifestatii), dar eu eram interesat sa intram in UE (atentie, UE, nu CE – e o diferenta de 20 de litere intre ele) caci e vorba de ridicarea standardului de viata si mai ales de independenta justitiei (deh, interesa pragmatic, recunosct). Se simte nostalgia comunistoida in dvs, dar asta e crucea pe care trebuie sa o poarte generatia celor din anii 50-60, rusinati de acele vremuri pe care le-au sustinut din plin.
   Daca românii au plecat, s-au dus acolo tocmai din cauza diferenţei între România neocomunista postdecembrista si Apus. Haideti sa nu mai ascundem istoria. Avem motive sa ne fie rusine de ea, dar nu trebuie sa o uitam.
   Cat despre dacopatie, nu va impartasesc parerea: or fi fost dacii cei mai drepti si mai viteji, dar românii de azi nu sunt daci. Simplu.
   Asta cu palmele e tare – la nesimţire ma refer. Acum stau si ma gandesc daca sunteti un comunist infierbantat sau doar un pusti caruia parintii nu il supravegheaza in timpul noptii.

   Comentariu de Cristi D — 27/01/2016 @ 9:40 AM | Răspunde

 19. Initiativa de strangere semnaturi nu s-a incheiat, nu s-au strans suficiente, se persevereaza.Dus cu capul a fost Freud care a afirmat ca homosexualitatea este o stare de normalitate.Homosexualii au fost lasati si ei de Creator sa traiasca alaturi de noi.In Antichitate, pe insula Lesbos a trait poeta Sappfo ale carei minunate versuri dedicate femeii au ajuns pana la noi ceia ce ma face sa cred ca si in acea vreme homosexualii aveau ceva drepturi, drepturi ce ar trebui sa le dobandeasca si la noi prin schimbarea legislatiei, adica parteneriat civil sau casatorie civila, foarte greu de acceptat de societatea romaneasca.Si mai greu de acceptat este adoptia, chiar si eu am retineri, dar cand ma gandesc cati copii sufera de foame, de frig, sunt schngiuiti chiar de propri parinti sau de rude, mai bine traiesc intr-un cuplu de homosexuali care sa-i iubeasca si sa le asigure un trai bun.Pe vremea lui Ceausescu si adulterul era infractiune (nu am auzit sa fi fost condamnat cineva) si divortai foarte greu, mai cu seama cei cu copii.
  Cu consideratie,
  Mihaela S

  Comentariu de Sivu Mihaela — 14/04/2016 @ 1:24 PM | Răspunde

 20. Se continua strangerea de semnaturi, nu s-au strans suficiente.Freud a afirmat ca homosexualitatea este normalitate, au fost lasati si ei pe Pamant de Dumnezeu sa traiasca alturi de noi.De la poeta Sappfo care a trait pe insula Lesbos, in Grecia antica ne-au ramas versuri minunate dedicate femeii si creda ca si in acea vreme homsexualii aveau ceva drepturi, drepturi ce trebuie sa le dobandeasca si astazi prin schimbarea legislatiei.Si ei sunt oameni ca si noi, greu de acceptat de multi dintre noi.Cat despre un copil care traieste intr-o familie de descreierati care-l schingiuesc sau il omoara, mai bine luat de stat sau adoptat de un cuplu homosexual care sa-i asigure trai bun si educatie.

  Comentariu de Sivu Mihaela — 14/04/2016 @ 1:43 PM | Răspunde

 21. Nu -ne mai nimiciti, nici Să NU ne distrugeți Țara, D-le Danilet !!!

  Comentariu de Livia — 06/07/2016 @ 3:17 AM | Răspunde

  • Va asigur ca nu stiti sa cititi. Iar daca stiti sa cititi, nu intelegeti. Iar daca intelegeti, nu aveti buna credinta.

   Comentariu de Cristi Danilet — 06/07/2016 @ 11:01 PM | Răspunde

 22. Homosexulitatea este o devietie sexuala de comportament la fel ca si pedofilia,necrofilia ,zoofilia
  homosexualii nu trebuie sa aiba drepturi
  Daca un caine este inconjurat de catele nu se incataleaza cu alt caine… Gay,lesbienele… daca traiesc alaturi de persoane de sex diferit,de ce cupleaza cu persoane de aceleasi sex? Inseamna ca au probleme…..

  Comentariu de wagner.eusebio@gmail.com — 03/01/2017 @ 10:14 PM | Răspunde

  • Rar mi-a fost dat sa citesc asemenea tampenii.

   Comentariu de Cristi Danilet — 09/01/2017 @ 1:16 AM | Răspunde

   • Raspunsul dumneavoastra a fost ecoul a ceea ce gandeam eu. 😂😂
    Revenind la o nota serioasa, sunt convins ca nu va asteptati la alt gen de reactii din partea celor care comenteaza. Asta si pentru ca, prin natura meseriei, cunoasteti societatea romaneasca atat de bine. Va urez sanatate si putere! Sunt foarte necesare cand cineva lupta cu morile de vant (superstitia, dogma, prejudecata, lipsa de gandire critica etc etc etc)

    Comentariu de Sorin Rusu — 12/05/2017 @ 10:35 AM | Răspunde

 23. […] În toată această discuție e vorba de mult mai mult și din punct de vedere legislativ. Cuplurile de același sex sunt discriminate în acest moment. Deși coabitează împreună, aceste persoane nu beneficiază de aceleași drepturi pe care le au ceilalți, cărora li se par absolut firești (nume, proprietate comună, moștenire, partaj etc. – despre toate implicațiile legislative și contextul internațional citiți o amplă analiză a lui Cristian Dănileț aici). […]

  Pingback de Familia tradițională e despre evoluție? Atunci să vorbim, nu să hulim — 15/05/2017 @ 11:46 AM | Răspunde

 24. […] tipuri. Și toate aceste tipuri de familie rămân neatinse în urma referendumului. Așa cum am spus în 2016, în România nu se pot căsători decât un bărbat cu o femeie, iar o persoană poate […]

  Pingback de Reprezentantii CpF si BOR recunosc: „Referendumul nu e despre familie!” | CRISTI DANILEŢ - judecător — 27/09/2018 @ 11:36 PM | Răspunde

 25. […] tipuri. Și toate aceste tipuri de familie rămân neatinse în urma referendumului. Așa cum am spus în 2016, în România nu se pot căsători decât un bărbat cu o femeie, iar o persoană poate […]

  Pingback de Reprezentantii CpF si BOR recunosc: (AUDIO) „Referendumul nu e despre familie!” | CRISTI DANILEŢ - judecător — 27/09/2018 @ 11:37 PM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: