CRISTI DANILEŢ – judecător

09/08/2017

Impotriva LGBT pot fi invocate morala sau traditia, pericolul pedofiliei sau puterea majoritatii?

Filed under: familia,LGBT — Cristi Danilet @ 9:11 AM
Tags: , , , , ,

Există un consens european clar privind recunoașterea dreptului indivizilor de a se identifica în mod deschis ca fiind homosexuali, lesbiene sau orice altă minoritate sexuală și de a-și promova propriile drepturi și libertăți (CEDO, Alekseyev c. Rusiei, 2010, para. 84).

Nu este nici un motiv să se considere ca fiind incompatibile menținerea valorilor familiei ca fundament al societății și recunoașterea acceptării sociale a homosexualității (CEDO, Bayev ș.a. c Rusiei, 2010, para. 67).

Este o tendința generală crescândă de includere a relațiilor dintre cuplurile de același sex în conceptul de „viață de familie(CEDO, PB și JS c. Austriei, 2010, para. 27 și Schalk și Kopf c. Austriei, 2010, para. 91) și recunoașterea necesității recunoașterii și protecției lor juridice (CEDO, Oliari ș.a c. Italiei, 2015, para. 165).

Statului îi revine sarcina de a ține cont de evoluția societății și de schimbările în percepția problemelor sociale, civile și de relații, inclusiv prin faptul că nu există doar o cale sau o alegere atunci când vine vorba de gestionarea familiei sau a vieții private (CEDO, Kozak c. Poloniei, 2010, para.98 și X ș.a. c. Austriei, 2013, para. 139).

Departe de a fi opuse valorilor familiei, multe persoane aparținând minorităților sexuale manifestă loialitate față de instituțiile de căsătorie, părinți și adopție. Nu s-a demonstrat modul în care libertatea de expresie în problemele LGBT ar devaloriza sau afecta în mod negativ „familiile tradiționale” actuale și existente sau le-ar compromite viitorul (CEDO, Bayev ș.a. c Rusia, 2010, para. 67).

Nu pot fi aprobate politici și decizii care încorporează o prejudecată predispusă de o majoritate heterosexuală împotriva unei minorități homosexuale (CEDO, Smith și Grady, 1999, para. 102, L. și V. c. Austriei, 2003, para. 51-52). Aceste atitudini negative, referiri la tradiții sau la ipoteze generale într-o anumită țară nu pot fi considerate ca fiind suficient de justificate pentru tratamentul diferențiat, ele fiind de atlfel similare cu cele bazate pe rase diferite sau culoarea pielii diferită (CEDO, Hämäläinen c. Finlandei, 2014, para. 109).

Fără echivoc sunt prejudecăți cu privire la comunitatea LGBT cele relevate de formulări precum „în mod distorsionat se vrea o imagine de echivalență socială între relațiilor sexuale tradiționale și cele netradiționale” și în referiri la potențialele pericole de „a crea o impresie distorsionată cu privire la echivalența socială dintre relațiile maritale tradiționale și cele netradiționale”. Chiar mai inacceptabile sunt încercările de a trasa o paralelă între homosexualitate și pedofilie (CEDO, Bayev ș.a. c Rusiei, 2010, para. 69).

Referitor la faptul că majoritatea populației dezaprobă homosexualitatea și se opune oricărei manifestări a relațiilor homosexuale, trebuie de observat importanta diferență între  sprijinul popular în favoarea sau pentru extinderea domeniului de aplicare al garanțiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și situația în care se sprijină restrângerea domeniului de aplicare al protecției sale (CEDO, Bayev ș.a. c Rusiei, 2010, para. 70). Or, este incompatibilă cu valorile fundamentale ale Convenției ca exercitarea drepturilor Convenției de către un grup minoritar să fie condiționată de acceptarea ei de către majoritate (CEDO, Alekseyev C. Rusiei. 2010, para. 81).

Referitor la susținerile cum că promovarea relațiilor homosexuale trebuie interzisă pe motiv că relațiile de același sex au reprezentat un risc pentru sănătatea publică, Curtea consideră că este improbabil ca o restricție privind libertatea de exprimare potențială privind problemele LGBT să conducă la o reducere a riscurilor pentru sănătate. Dimpotrivă, difuzarea cunoștințelor privind problemele legate de sex și identitate de gen și creșterea gradului de conștientizare a riscurilor asociate și a metodelor de protecție împotriva acestor riscuri prezentate în mod obiectiv și științific ar constitui o parte indispensabilă a unei campanii de prevenire a bolilor și a publicului larg (CEDO, Bayev ș.a. c Rusiei, 2010, para. 72).

Este la fel de dificil de văzut o legătură între interzicerea de a promova față de minori homosexualitatea sau relațiile sexuale non-tradiționale și realizarea ori afectarea obiectivelor demografice dorite. Or, creșterea populației depinde de o multitudine de condiții, precum prosperitatea economică, dreptul la securitate socială, accesibilitatea la îngrijire a copiilor. Suprimarea informațiilor despre relațiile de același sex nu este o metodă prin care tendința demografică negativă poate fi inversată. Este de observat că aprobarea socială a cuplurilor heterosexuale nu este condiționată de intenția sau capacitatea lor de a avea copii (CEDO, Bayev ș.a. c Rusiei, 2010, para. 73).

Nu se poate considera că minorii expuși la informații despre homosexualitate ar fi mai vulnerabili decât cei expuși la același gen de informații despre heterosexualitate (CEDO, Bayev ș.a. c Rusiei, 2010, para. 73). Din contra, discuțiile publice despre educația sexuală, în care opiniile părinților, politicile educaționale și dreptul la libertatea de exprimare trebuie să fie echilibrate, autoritățile nu au altă soluție decât să recurgă la criterii de obiectivitate, pluralism, acuratețe științifică și în ultimă instanță, la utilitatea unui anumit tip de informație pentru publicul tânăr. Or, în măsura în care minorii care au fost martori ai unei campanii de informare cu privire la homosexualitate se poate considera că ei au fost expuși la ideile de diversitate, egalitate și toleranță, ceea ce nu poate duce decât la coeziunea socială (CEDO, Bayev ș.a. c Rusiei, 2010, para. 82).

Nu există dovezi științifice sau date sociologice care să sugereze că simpla menționare a homosexualității sau dezbaterea publică deschisă despre statutul social al minorităților sexuale ar afecta negativ copiii sau „adulții vulnerabili”. Dimpotrivă, numai prin intermediul unei dezbateri publice și echitabile, societatea poate aborda probleme atât de complexe. O astfel de dezbatere, susținută de cercetări academice, ar aduce beneficii coeziunii sociale, asigurându-se că se vor auzi reprezentanții tuturor punctelor de vedere, inclusiv persoanele în cauză. Ar clarifica, de asemenea, unele puncte comune de confuzie, cum ar fi dacă o persoană poate fi educată sau ispitită să intre în sfera homosexualității sau să iasă din aceasta, ori să se alăture sau să iasă din ea în mod voluntar (Alekseyev C. Rusiei. 2010, para. 86).

Conceptul de moralitate derivă din multe tradiții sociale, filosofice și religioase; În consecință, limitările […] în scopul protejării moralei trebuie să se bazeze pe principii care nu derivă exclusiv dintr-o singură tradiție. Orice astfel de limitări trebuie înțelese în lumina universalității drepturilor omului și a principiului nediscriminării (Comitetul Drepturilor Omului al Națiunilor Unite, cazul Fedotova c. Rusia, 2012, para. 10.5)

Orientarea sexuală este protejată prin dreptul la respectarea vieții private, atât în temeiul CEDO (articolul 8), cât și al ICCPR (articolul 17). Prin urmare, autoritățile publice nu pot considera că homosexualitatea este contrară „moralei”, în sensul articolului 10 §2 din CEDO, întrucât orientarea sexuală este un drept fundamental al omului în temeiul articolului 8 al CEDO (Comisia de la Veneția, Opinie cu privire la interzicereae propagandei pentru homosexualitate, 2013, para. 52). Nu există nici o dovadă că discuțiile despre orientarea sexuală ar afecta negativ minorii, al căror interes este să primească informații relevante, adecvate și obiective despre sexualitate, inclusiv despre orientarea sexuală (ibid, para. 80). Promovarea valorilor și atitudinilor tradiționale față de familie și sexualitate nu trebuie să ducă la sancționarea exprimării și promovării celor netradiționale (ibid, para. 80).

 

14 comentarii »

 1. Toate bune şi frumoase şi ce „omenesc” sună demonstraţia juridică! Dar nu cumva cineva a creat în mod artificial aşa zisa problemă a drepturilor minorităţilor sexuale, undeva începând cu deceniile 5-6 ale sec. XX ? Nu cumva discuţia despre aceste drepturi a apărut în spaţiul public din motive pur politice, odată cu sancţionarea prin pedepse penale, de către statul comunist, a relaţiilor sexuale între persoane de acelaşi sex? Creştinii (reprezentând circa 1,5 mld de oameni) consideră homosexualitate (sodomia) un păcat (un paradox de semnalat: comuniştii atei n-au mai aşteptat pedeapsa lui Dumnezeu – în care nu credeau – şi au trecut ei la pedepse împotriva homosexualilor, evident tot din motive politice pentru a-i atrage pe credincioşi de partea lor acolo unde bisericile n-au fost dărâmate).
  Mi- aduc aminte că în anii 1965-1989 când ERAM elev, student sau tânăr angajat nu ştiam mai nimic despre inversiunile sexuale, nu se discuta acest subiect nicăieri, doar o singură dată la cinema, copil fiind, s-a aşezat un individ lângă mine şi a început să mă pipăie. Am început să strig şi individul a fugit. Atunci tatăl meu mi-a zis că există astfel de oameni bolnavi care încearcă să ademenească copii şi să refuz orice contact sau dialog cu ei.Ulterior, citind mai multe cărţi, mai ales după 1990 am înţeles ce înseamnă homosexualitatea şi am învăţat de la biologul şi profesorul universitar dr. Vladimir Gusic (evreu creştinat) – fost asistent al dr. Ana Aslan timp de 25 de ani – că homosexualitate este un tip de inversiune sexuală cu caracter patologic întâlnită doar la oameni (NU există animale, tot creaţii ale Divinităţii dar care duc o viaţă normală – nu artificială – nedesprinsă de natură, care să întreţină relaţii cu alte animale de acelaşi sex: mascul cu mascul sau femelă cu femelă). Dumnealui a făcut numeroase studii descoperind, după 1990, şi hormonul „vinovat” de orientarea sexuală anormală, dar din păcate nimeni nu l-a băgat în seamă, pentru că problema minorităţilor sexuale rămâne o PROBLEMĂ POLITICĂ folosită în SCOPURI POLITICE, chiar şi STATISTICA demonstrând acest lucru: numai 2% din populaţia globului este de orientare homo sexuală şi până la apariţia COMUNISMULUI NIMENI nu era preocupat la nivel de partid sau de stat de viaţa homosexualilor sau leSbienelor – o categorie f.mică – care nu erau persecutaţi în societatea democratică CAPITALISTĂ şi se bucurau de aproape toate drepturile şi libertăţile, cu EXCEPŢIA ÎNTEMEIERII UNEI FAMILII, pentru simplul motiv că nu îndeplineau prima funcţie a familiei şi anume de REPRODUCERE (acesta este şi motivul pentru care mulţi dintre ei duc o viaţă dublă sau pur şi simplu renunţă la homosexualitate pentru a avea o familie normală – VEZI EXEMPLUL POZITIV AL fostului premier Adrian Năstase).
  Desigur aici mă refer la homosexualii care au înclinaţii genetice (sau dezvoltate prin educaţie – de aceia e periculoasă ADOPŢIA COPIILOR DE CĂTRE HOMOSEXUALI cum s-a întâmplat recent în Anglia cu 2 copii de origine română daţi unei familii din 2 bărbaţi deşi aveau TATĂL NATURAL CAPABIL SĂ-I CREASCĂ!!!) ŞI NU LA HOMOSEXUALII proveniţi din puşcării sau mănăstiri – păcătoşi care practică inversiunea sexuală din cauza abstinenţei (care decurge din lipsa credinţei şi a efortului fizic – adică din lene). Din nefericire, după 1990, deşi COMUNISMUL A DISPĂRUT, CONTINUĂ folosirea minorităţilor sexuale (ca de altfel şi a altor minorităţi, cum ar fi cele etnice) în SCOPURI POLITICE. Este evident că după 1990 minoritarii sexuali au fost îndemnaţi de nişte minţi bolnave să-şi facă ASOCIAŢII PE CRITERII SEXUALE şi să ceară şi ALTE DREPTURI în afara celor care le aveau deja (dreptul la muncă, dreptul de avea viaţă homosexuală şi de a locui împreună şi chiar de a încheia un contract de căsătorie, etc.) şi anume cele FOARTE PERICULOASE, respectiv: DREPTUL LA CĂSĂTORIE CIVILĂ ŞI RELIGIOASĂ (cu toate că nu se pot repproduce) şi respectiv DREPTUL DE ADOPŢIE copii din familii heterosexuale. Este evident că cei care i-au instigat pe homosexuali sunt cei din PARTIDELE SOCIALISTE şi comuniste (DUPLICITARI: căci odată, cu 30-40 ani în urmă îi persecutau pe homosexuali cum arătam mai sus) CARE VOR SĂ LOVEASCĂ ÎN CREŞTINISM ŞI RESPECTIV ÎN MORALA CREŞTINĂ – CEA CARE A FĂCUT POSIBILĂ EVOLUŢIA DEMOCRATICĂ în spiritul valorilor spirituale care ne deosebesc de animale (CONŞTIINŢA INDIVIDUALĂ ŞI NAŢIONALĂ, FAMILIA CREŞTINĂ, PROPRIETATEA, DREPTATEA, ADEVĂRUL, LIBERTATEA ŞI LIBERUL ARBITRU, DIVERSITATEA, CINSTEA, SEPARAREA PUTERILOR, ETC…).
  NIMENI nu mă poate OBLIGA, DIN MOTIVELE DE MAI SUS SĂ FIU DE ACORD CU HOMOSEXUALITATEA. Din acest motiv eu, personal, o să-i evit pe HOMOSEXUALI, acceptând prezenţa lor numai în relaţii de serviciu SAU CA VECINI, dacă aceştia ţin să-şi declare public orientarea sexuală (noi HETERO SEXUALII după cum se ştie NU FACEM CAZ DE ORIENTAREA NOASTRĂ SEXUALĂ pentrucă ţine de VIAŢA NOASTRĂ INTIMĂ pe care ne-o dorim protejată CA ORICE OM NORMAL) – ATITUDINE anormală, exhibiţionistă (de aceea marşurile lor NERUŞINATE- unde apar şi HERMAFRODIŢII- AR TREBUI INTERZISE). Deasemenea şi copiii mei îi voi educa în acelaşi spirit, explicându-le de ce trebuie să se ferească de mediul viciat al familiilor de homosexuali, în timpul liber. Doamne ajută!

  Comentariu de Alexandru Teodoreanu — 09/08/2017 @ 11:31 AM | Răspunde

  • Eu imi voi educa copiii in spirit crestin, spunandu-le sa nu urasca pe nimeni si sa nu considere ei ca unii sau altii sunt normali ori anormali.

   Comentariu de Cristi Danilet — 09/08/2017 @ 2:05 PM | Răspunde

  • NU există animale, tot creaţii ale Divinităţii dar care duc o viaţă normală – nu artificială – nedesprinsă de natură, care să întreţină relaţii cu alte animale de acelaşi sex: mascul cu mascul sau femelă cu femelă

   https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexual_behavior_in_animals

   A naibii propagandă occidentală care vrea să ne bage pe gât homosexualitatea asta păcătoasă…

   În rest da, e mișto să aberezi și să te bați cu pumnul în piept că-ți aperi drepturile proprii îngrădind drepturile altcuiva care nu are pretenția decât să-și traiască viața alături de cine vrea.

   Comentariu de Radu — 09/08/2017 @ 3:05 PM | Răspunde

  • Mai puține cuvinte cu majuscule, dacă se poate. Se înțelege și fără.

   Comentariu de G. Petrineanu — 09/08/2017 @ 4:49 PM | Răspunde

  • Trebuie spus adevărul: animalele nu practică homosexualitatea! Doar o mimează, să ne fenteze pe noi!

   Comentariu de Dan C. Lungescu — 11/08/2017 @ 12:46 PM | Răspunde

 2. Niște știință nu strică, mai ales în contextul unei teme controversate în spațiul public:

  Comentariu de Victor Bohuș — 10/08/2017 @ 12:40 AM | Răspunde

 3. Nu cred ca i-a intrebat cineva inainte de a se naste, de a constientiza ca sunt homosexuali, daca asta isi doresc, cum nu ne intreaba nimeni daca vrem sa fim inalti sau scunzi, nascuti din parinti cu deficiente de auz sau parinti care ofera un mediu intelectual sau dimpotriva. Nimeni nu a dovedit stiintific cauzele homosexualitatii sau/ si mai ales daca este cu adevarat anormal sa fii homosexual. Poate e invers, heterosexualii sunt cei anormali si fiind majoritari au definit asa zisa normalitate. Who knows?! Morala a stabilit-o biserica, ceea ce pentru mine nu reprezinta un standard de normalitate si doar frica indusa de biserica cu povestile de groaza,,Sodoma si Gomora”, iadul…sau ar spune Freud, frica de pulsiunile reprimate :))), ii face atat de fanatici pe contestatarii unei stari de fapt existente si evidente, homosexualii sunt oameni normali, cu servicii, cariere, provin din familii care le-au oferit dragoste, un mediu protectiv, sunt persoane cu sentimente, inteligente si poate, tocmai datorita acestui bullying social, religios, zis crestin, sunt toleranti cu cei ce incearca sa-i marginalizeze.

  Comentariu de florialbastredemareblog — 10/08/2017 @ 9:58 AM | Răspunde

 4. Nimeni nu a dovedit stiintific*

  Comentariu de florialbastredemareblog — 10/08/2017 @ 9:59 AM | Răspunde

 5. […] Cristi Danileț despre comunitatea LGBT; […]

  Pingback de De citit în drum spre casă - 182 - Georgeisme — 10/08/2017 @ 5:10 PM | Răspunde

 6. Cand vor putea intemeia o familie pe cont propriu doi barbati sau doua femei fara ajutor din exterior sa ma vorbim. Deci care e normalul si firescul? Sa faca ce vor dar sa nu emita pretentii la familie pentru ca ei biologic vorbind nu o pot intemeia. Adica 2 barbati sau 2 femei perfect sanatoase nu pot face copii fara ajutor extern.
  Iar in ce priveste pulsatiile, oare ce s-ar intampla daca am pune in practica toate pulsatiile? Toate gandurile rele? Cred ca aceste pulsatii de care vorbiti sunt ispite si nu cred ca sunt de la adevarata fire a noastra ci este de la acel EU pe care multe religii il catalogeaza ca fiind necuratul, iar multi psihologi il denumesc ca fiind ,,eul” cel rau.

  Acea voce mereu ne indeamna la multe chestii: Sa ne inselam iubita, sa nu-i respectam pe parinti , sa le vorbim urat ca ,,acuma e vremea noastra iar ei sunt invechiti”, sa facem ce vedem in filmele XXX pe care le vedem, sa mai incercam ceva si mai tare in materie de sex, ca la droguri, tot mai tare si mai galagioasa e aceasta voce pana ne duce in derizoriu si in deznadejdie. Cititi marturiile copiilor adoptati de cupluri homosexuale si scenele pacatoase la care au fost expusi. Un cuplu de aceslasi sex este bazat pe placerea carnala si nu pe iubire, haideti sa nu confundam lucrurile. Numai bine tuturor.

  Este o vorba: ,,Cea mai mare viclenie pe care a reusit-o diavolul sa i-o induca omului a fost sa il faca sa creada ca diavolul nu exista”.

  Comentariu de Matei — 13/08/2017 @ 6:30 PM | Răspunde

 7. dar cine ai fugareste, sau ai arde pe rug .Ca de obicei se denatureaza adevarul. O minoritate vrea sa schimbe regulile majoritatii, vor sa ma oblige pe mine sa ai accept, daca s-ar putea cu declaratii publice si sa le facem statui. Pai sa fie cum vor ei acolo la ei acasa, si, gata.Maine or sa vrea bisericile lor, organizatiile lor,etc. Asta se intampla cand lumea nu are de lucru, nu sunt suficient de ocupati. Hai sa sintetizam: Sa zicem ca intr-o familie (casa) locuiesc 20 de persoane, bunici parinti copii, nepoti. Toata lumea munceste, mananca, doarme, se duce la WC, apare un nepot care spune ca el este altfel si simte nevoia sa faca treaba mare pe masa din sufragerie,sau in gradina nu la wc, pentru ca asa simte el……….???? si pentru asta vrea ca toti sa ai accepte obiceiul si poate sa-l mai si laude.I Romania de dragul schimbarii din 89, s-au desfiintat si tasnitorile cu apa publice si wc-urile publice(cladiri ingropate legate la canalizare). Dupa 27 de ani luam rahatul ( poate cu TBC, hepatita C, sida etc si il plimbam prin tot Bucurestiul in wc-uri de plastic- poate o fi mai sanatos mai modern, etc. si exemplele pot continua.S-au desfiintat manualele facute de somitati in domeniu, pentru ca am crezut noi ca asa este moda, ……

  Comentariu de copil de trupa — 22/08/2017 @ 10:58 AM | Răspunde

  • Ce familie nașpa aveți și ce nepot ciudat! Vreți modificarea Constituției pentru el sau îl educați puțin, ce spuneți?!

   Comentariu de Cristi Danilet — 23/08/2017 @ 2:13 PM | Răspunde

  • Aveți o „logică”, domnule „copil de trupă”, de mai mare sperietura. În familia din exemplul dumneavoastră, nepotul acela vrea să facă ceva ce le este interzis tuturor, adică vrea un drept pe care nu îl au și ceilalți. În cazul căsătoriei între persoane de același sex, absolut nimeni nu vrea un drept suplimentar pentru persoanele în cauză, ci doar drepturile pe care le au toți ceilalți: de a se căsători cu cine vor. În acest moment, noi (cei ca dumneavoastră sau ca mine) avem un drept în plus față de ei, iar ei vor să îl obțină și ei. Revenind la familia din exemplul dumneavoastră, analogia corectă este așa: toți fac treaba mare la WC, numai un nepot este silit să meargă aiurea; și acest nepot își cere dreptul de a merge și el la WC. Dar, mă rog, dacă nu sunteți în stare să gândiți logic, firește că principala dumneavoastră preocupare este discriminarea altora.

   Comentariu de Dan C. Lungescu — 23/08/2017 @ 3:01 PM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: