CRISTI DANILEŢ – judecător

13/07/2018

Probatiunea este lasata de MJ la pamant

Filed under: MJ — Cristi Danilet @ 10:26 AM
Tags: , ,

probatiuneServiciul de probațiune este lăsat de Ministerul Justiției la pământ. Consilierii de probaţiune din Bucureşti şi opt judeţe – Arad, Braşov, Mureş, Sibiu, Suceava, Telorman, Timiş şi Vâlcea – s-au aflat joi, timp de două ore, între 10.00 şi 12.00, în grevă de avertisment. 

În România există un serviciu specializat în evaluarea psiho-socială a celor anchetați penal (ceea ce îi ajută pe judecători să ia pedeapsa adecvată), în supravegherea celor condamnați la pedeapsa cu închisoarea dar cu suspendare (asta îi ajută pe judecători să vadă dacă cel condamnat își îndeplinește obligațiile, altfel îl trimite la închisoare) și în supravegherea condamnaților lăsați în libertate mai înainte de ispășirea pedepsei (altfel, în caz de încălcare a condițiilor de liberare condiționată, condamnatul va relua închisoarea). Se numește Serviciul de Probațiune și se regăsește în fiecare reședință de județ. Are în structura sa absolvenți de drept, psihologie, asistență socială.

De ani de zile această structură, dependentă de Ministerul Justiției, se târâie: nu are oameni suficienți (câțiva angajați pe județ pentru mii de cazuri, deși studiul de impact pe noile coduri spunea că trebuie cel puțin 1000 de posturi noi), nu are sedii adecvate (unele încă sunt în sediul unor tribunale sau penitenciare), nu are resurse materiale suficiente (unele nu au mașini pentru consilierii care se deplasează pe teren). Din aceste cauze activitatea lor, absolut necesară pentru judecători, este în pericol de a deveni formală; iar infractorii care trebuie supravegheați…să poată încălca din nou legea sau ignora obligațiile stabilite de judecători fără a se afla acest lucru.

13/05/2014

Recrutare permanenta consilieri probatiune

Filed under: admitere — Cristi Danilet @ 4:39 PM
Tags: ,

anp_pozaPentru licenţiații în asistenţă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept: recrutare permanenta in serviciile de probațiune.

www.just.ro/Sections/DirecţiaProbaţiune/tabid/1194/Default.aspx

Probaţiunea promovează şi execută măsurile şi sancţiunile noncustodiale prin sprijinirea persoanelor care au comis infracţiuni să respecte legea, contribuind astfel la creşterea gradului de siguranţă socială.
Ca activităţi principale, consilierul de probaţiune:
–          întocmeşte referate de evaluare;
–          supraveghează modul în care minorii, respectiv persoanele condamnate respectă şi execută măsurile şi obligaţiile impuse de către instanţă în sarcina acestora;
–          oferă asistenţă individuală şi de grup persoanelor aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune şi celor aflate în penitenciar / centru de reeducare minori;
–          participă la lucrările Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din penitenciare;
–          oferă asistenţă victimelor unor infracţiuni.
Dacă vrei să devii consilier de probaţiune şi să urmezi o carieră în acest domeniu, acum ai posibilitatea de a intra în baza noastră de date.
E simplu. Trebuie să urmezi doar 3 paşi:
  1. Verifică dacă îndeplineşti condiţiile prevăzute de art. 20 din Legea 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune:
ART. 20
    (1) Pentru a fi numită în funcţia de consilier de probaţiune persoana trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    b) să nu aibă antecedente penale, să nu aibă cazier fiscal;
    c) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
    d) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, fapt dovedit pe baza testării medicale şi psihologice de specialitate organizate în acest scop;
    e) să se bucure de o bună reputaţie;
    f) să fie licenţiată în asistenţă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept;
    g) să promoveze concursul organizat pentru ocuparea funcţiei pentru care candidează.
    (2) În termen de 60 de zile de la angajare, persoana trebuie să prezinte direcţiei de specialitate dovada stabilirii reşedinţei în România.
  1. Completează CV-ul în format european (vezi modelul anexat şi instrucţiunile de completare).
CV în format european
Instrucţiuni de completare a CV-ului
Exemplu de CV
  1. Trimite CV-ul completat la adresa de email recrutare.probatiune@just.ro
După trimiterea CV-ului către Direcţia de probaţiune vei primi un mesaj de confirmare a primirii.
Atunci când se va organiza un concurs de ocupare a posturilor vacante din sistemul de probaţiune vei fi înştiinţat prin email.
Care sunt avantajele acestui sistem de recrutare?
–          Eşti în baza de date a Direcţiei de Probaţiune. Poţi fi înştiinţat nu numai cu privire la posturile scoase la concurs, ci şi cu privire la activităţile de voluntariat, evenimente, cursuri organizate de către Direcţia de Probaţiune, programe de master în probaţiune etc.
–          Vei fi anunţat imediat ce se vor scoate posturi la concurs. Nu trebuie să verifici în fiecare zi site-ul Ministerului Justiţiei, ci doar contul tău de email.
Informaţii privind concursul şi etapele de desfăşurare ale acestuia pot fi găsite aici:
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune
Atenţie! Aceste informaţii sunt orientative. Regulamentul de concurs se poate modifica de la un concurs la altul.
Poţi să începi studiul din timp. Ai la dispoziţie:
Informaţii generale
Manual de probaţiune
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate
Legea nr. 129/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate
Hotărârea nr. 1239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate
Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Hotărârea nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 211/ 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
Ordinul nr. 2355/C din 11 septembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată
Informaţii privind statutul, salarizarea şi alte drepturi pentru personalul de probaţiune pot fi găsite aici:
Legea 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
Legea nr. 327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune
Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice